onsdag, januari 26, 2022
HemKulturAnställd i Svenska kyrkan vägrar viga man och kvinna

Anställd i Svenska kyrkan vägrar viga man och kvinna

Lars Gårdfeldt, anställd i Carl Johans församling i Göteborg, har bestämt sig för att sluta viga heterosexuella par. Anledningen är den så kallade ’väjningsrätten’ som ger enskilda vigselförrättare rätt att slippa viga ett par, om de tycker att det finns samvetsbetänkligheter. Detta meddelar flera medier, däribland Sveriges Radio och ETC.

-”Då måste det gälla samma sak för mig som homosexuell, då får jag säga nej till heteropar”, säger Lars Gårdfeldt till P4 Göteborg.

Till Nyheter24 säger Gårdfeldt att hans handlande är en protest mot att Antje Jackelén inte vill slopa nya prästers rätt till att vägra viga samkönade:
– ”Det är en absurd linje och jag vill visa absurditeten genom att vägra viga heterosexuella”.

Tradition kontra svensk kontext

Enligt traditionell ordning i kyrkan finns det, i en schism mellan en präst och dennes biskop, tre utvägar. Antingen rättar prästen in sig i ledet eller så förklaras biskopen heretisk. En tredje väg är att prästen överger sin svurna trohet till biskopen och lämnar ämbetet. Att bedriva politisk aktivism på det sätt som nu ges exempel på hade varit otänkbart.

Men i svensk kontext är det hela, på ett plan, fullkomligt oproblematiskt i så måtto att föreningen Svenska kyrkan får göra precis som den vill. Juridiskt är den jämställd med musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby i Blekinge. Låt vara med lite mer muskler i såväl ekonomiskt som politiskt hänseende. Men vi skall komma ihåg att föreningen Svenska kyrkan inte är mer. Juridiskt sett. Även om den tar in medlemsavgiften via skattsedeln. Och trots att man nu vill göra gällande att kyrkovalet har avgörande betydelse är det bara en intern angelägenhet. Varje förening har sitt årsmöte. Svenska kyrkan har sitt var fjärde år.

Personligt förordnande

Rätten att viga, eller som det heter ”förordnande om vigselförrättare” utfärdas av Kammarkollegiet. Detta alldeles oavsett om den som ansöker tillhör ett religiöst samfund eller avser sig vara borgerlig vigselförrättare i en kommun. Även de som är anställda av föreningen Svenska kyrkan och som, inom föreningen, har rätt att förrätta vigslar (de har egna interna regler) har sitt juridiska mandat utfärdat av Kammarkollegiet. Vigseln och äktenskapet ses i detta perspektiv enbart som en juridisk handling.

Vigselrätten är alltså personlig. Notera även att det heter vigselrätt och inte vigselplikt. Den som är, av staten, förordnad vigselförrättare har alltså möjlighet att, då det är påkallat, neka att utföra handlingen.

Äktenskapet en helig handling

I Kyrkan [med K] (detta gäller ej föreningen Svenska kyrkan) ses äktenskapet som ett sakrament; en helig handling. Det är sålunda ingen ”juridisk” handling utan en välsignelse av ett faktum; mellan man och kvinna. I Kyrkan är det tre inblandade parter vid en vigsel: mannen, kvinnan och Gud. Det rör sig med andra ord om ett av de traditionellt kyrkliga sakramenten (dopet, konfirmationen, nattvarden, boten/bikten, äktenskapet, de sjukas smörjelse, samt vigningen till kyrkligt ämbete, ’prästvigningen’).

I föreningen Svenska kyrkan, som endast praktiserar två av dessa (dopet och nattvarden), är alltså äktenskapet inte en helig handling. Man utför, på delegation av staten, en handling – låt vara ceremoniell – där två personer ingår juridisk enhet. Lite som en skattemässig bolagsbildning. I detta är det inte svårt att förstå att man är bunden av svensk lag även i frågor om så kallade samkönade äktenskap. Det teologiska får komma i efterhand. Tron justeras i paritet med statens lag.

Att anpassa sig efter samtidens politiska krav

Vi skall förstås även se anpassningen till ”Pride-ideologin” i samma ljus. Det som fram till reformationen var en del av den världsvida kyrkogemenskapen men som allt sedan dess degenererat och anpassat sig efter kungar (Gustav Eriksson, som den förste) och regeringar allt sedan dess är alltså inte längre en kyrka. Eller del av den Kyrka som Kristus Jesus är Herre över och som instiftades i samband med den första Pingsten. Som en parentes skall nämnas att det är i ljuset av detta förstatligande av Kyrkan vi de senaste århundradena sett utbrytargrupper (”frikyrkor”) men också människors flykt från Sverige. Låt vara att oår och andra umbäranden också spelade roll då våra anfäder påbörjade sin resa till Amerika.

Orättfärdig aktivism

Hade Svenska kyrkan sett äktenskapet som ett sakrament hade saken varit lite annorlunda. Då hade nämligen dess präst (det är ingen skyddad yrkestitel) i det fall som nu ligger för handen förvägrat medlemmar tillgång till en av kyrkans nådegåvor; heliga handlingar som leder till frälsning. Denne Gårdfeldt gör alltså politisk sak av sin egen läggning och förhindrar därmed andra (heterosexuella, kanske troende kristna) från att ta emot det de uppfattar som något heligt; något de gör inför Gud. För vi skall komma ihåg att föreningen svenska kyrkan, trots allt, gärna låter påskina att denna kyrkliga handling som utförs inom de egna väggarna är helig. Precis som den borde vara.

Läs mer:Kyrkovalet en styggelse

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här