tisdag, juli 5, 2022
HemPolitikÄr säkerhetsbyggnaderna avsedda för dissidenter?

Är säkerhetsbyggnaderna avsedda för dissidenter?

Jag har en tid gått och grunnat på de fem tillfälliga säkerhetsbyggnader som skall stå färdiga sommaren 2022. De skall uppföras med tidsbegränsade bygglov på orter utspridda över Sverige där det redan finns anstalter. Det är kriminalvården som skall använda byggnaderna. Jag vill, så klart, inte framstå som någon konspirationsteoretiker. Frågan skaver ändå betänkligt. Till vad skall fem tillfälliga säkerhetsbyggnader för boende och annan verksamhet användas?

Låt oss ta det från början. Det som gjorde mig uppmärksam på saken var ett pressmeddelande från Skanska Sverige AB. De har ”tilldelats fem kontrakt gällande tillfälliga säkerhetsbyggnader på olika platser i landet. Byggprojekten är ett resultat av ett ramavtal med Specialfastigheter och uppdragen har erhållits genom förnyad konkurrensutsättning enligt LUFS [Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet].” (Källa: Skanska)

Skanska skriver vidare att uppdraget innefattar ”uppförande av tillfälliga byggnader för boende och komplement på tidsbegränsade bygglov för Kriminalvården. De kommer att uppföras vid anstalterna Beateberg, Fosie, Haparanda, Luleå samt Umeå. Projekteringsarbetena är inledda och målet är att nå färdigställande under sommaren 2022. Totalt är de fem uppdragen värda cirka 395 miljoner kronor.”

Det är klart att kriminalvården och de anstalter som finns är hårt belastade. Våra fängelser är i praktiken fullbelagda. Och såväl kriminalvården som företaget Specialfastigheter redovisar på sina respektive hemsidor att det pågår projekt för att bygga ut kapaciteten. Även tillfälliga platser skapas i inhyrda lokaler samt i så kallade modulhus (baracker) för att klara beläggningen. Men inget av vad kriminalvården och Specialfastigheter redovisar stämmer överens med någon av dessa fem säkerhetsbyggnader.

Specialfastigheter Sverige AB är ett svenskt helstatligt bolag som äger, förvaltar och utvecklar säkerhetsfastigheter. De är direkt underställda Regeringskansliet.

På deras hemsida beskrivs ett antal projekt i form av tillfälliga byggnader för kriminalvården med plats för ca 24 boende samt biytor. Men dessa uppförs på helt andra orter än de Skanska uppger i sitt pressmeddelande. Att en sådan tillfällig anläggning för så pass få intagna skulle kosta närmare 100 miljoner kronor finner jag också svårt att tro på. De byggnader Skanska uppför är av en helt annan klass eller storlek.

Alltså: Skanska meddelar i oktober att de fått i uppdrag att projektera och uppföra fem säkerhetsanläggningar som skall stå klara i mitten av 2022. De nämner i sitt pressmeddelande såväl kriminalvården som Specialfastigheter AB. Men ingen information jämfört med de två sistnämnda stämmer överens. Jag finner inte ens något som liknar överlappning.

Att dessa fem nya säkerhetsanläggningar byggs vid befintliga anstalter sammanfaller med vad kriminalvården själva redovisar i fråga om lokalisering. Det handlar om infrastruktur, det vill säga närhet till vägnät, transporter, vatten och avlopp, säkerhetsaspekter och så vidare. Men vilka är det som skall inhysas? Låt oss leka med tanken: Om det inte är den ordinarie anstaltsverksamheten som skall använda byggnaderna för att förvara rånare, mördare, dynamitarder, handgranatskastare eller våldtäktsmän, vad är de då till för?

Att man bygger på tidsbegränsade bygglov måste betyda att byggnaderna inte skall användas permanent över tid utan a) ersättas av något permanent, eller b) helt enkelt avvecklas. Det skulle kunna sammanfalla med behovet av tillfälliga platser för ordinarie verksamhet intill dess att anstalter har byggt ut eller uppförts. Men, som sagt, det verkar inte stämma geografiskt.

Regeringen har aviserat att mängden utvisningsärenden skall öka. Människor från andra länder som begår brott skall utvisas i högre grad. Det kan finnas behov av förvaringsplatser i väntan på verkställighet.

Ytterligare en teori har med den av WHO utlysta pandemin att göra. När eller om det blir obligatoriskt i Sverige att vaxxineras kommer det att behövas förvar för dem som vägrar och dessutom inte betalar de böter som i det första kommer att utdömas. Om Sverige går samma väg som Österrike och gör injektionerna obligatoriska står man nämligen inför just denna fråga: Vad gör vi med alla dem som vägrar? Är tanken långsökt att det blir som i Australien där det upprättats interneringsläger för just denna kategori?

Likaså kommer Sverige inom en relativt snar framtid att stå inför en helt ny situation med en helt ny kategori brottslingar. Det rör sig om individer som döms för brott mot demokratin. Snart har vi nya lagar på plats som med bara en mindre portion god vilja är applicerbar på tankebrott och annan statsfientlig verksamhet. Det rör sig om hot mot rikets säkerhet där lagar om grov gängkriminalitet paras med lagar som HMF och förbud för så kallade rasistiska organisationer. Detta med ändamålsglidning är något vi tidigare skrivit om och förmodligen kommer regimen att vilja isolera den typen av ”kriminella” från omvärlden.

Som sagt, jag vill inte vara den som sprider konspirationsteorier. Det har vi myndigheten MSB till. Tänk ändå – vilket faktiskt är tillåtet! – om det är på det viset att regeringskansliet låter uppföra säkerhetsanstalter för att isolera misshagliga individer.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

2 KOMMENTARER

  1. Att de inte öppet redovisar vad byggnaderna ska användas till är en tydligt indikation på att det troligtvis inte är något gott ändamål.

  2. Vilka dumheter, fängsla vaccinvägrare skulle väl dom alldrig våga, tro inte att du är den enda frihetliga människan, frihet från statligt tvång särskilt med grunder som många tvivlar på kommer att skapa stark motvilja och det vet nog makthavarna.Om deras redovisningar inte stämmer överens är väl konspiration mot folket ändå inte den mest troliga förklaringen? Dom slösar hela tiden astronomiska summor skattemedel oansvarigt, och vi har ringa tjänstemannaansvar, dom har kanske även olika besvärliga regler och omständigheter att förhålla sig till, borde inte det här vara mycket troligare förklaringar?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här