tisdag, juli 5, 2022
HemPolitikBeslut om restriktioner ovetenskapliga - Sverige saknar granskande media

Beslut om restriktioner ovetenskapliga – Sverige saknar granskande media

Vad är egentligen sant? Kan vi lita på det som förmedlas till oss? Tidningen Folkungen fick en pratstund med Nils Littorin som är legitimerad läkare och doktor i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet. Han är dessutom initiativtagare till Läkaruppropet. Vi pratade virus, statistik, avsaknad av granskande media och politiker som fattar beslut om restriktioner baserat på ovetenskaplighet. Det är hög tid att slöjan dras undan så att vi kan se och komma sanningen närmre i fråga om pandemin.

Vad är din övergripande syn på det virus hela världen tampas med på olika plan?
Det är, menar Nils, ett aggressivt virus som främst drabbar äldre. Medianåldern för avlidna är 83 år. ”Jag känner till få andra sjukdomar med sådan extrem åldersgradient”, säger han. Underliggande sjukdom är en riskfaktor, exempelvis övervikt. Men det är framför allt åldern som är avgörande. ”Ett barn har tretusen gånger mindre risk att avlida jämfört med en 70-åring.”

Samtidigt vet vi, sett till hela pandemiperioden, att vi har ingen överdödlighet. I Sverige dessutom en underdödlighet för samma period. Det visar internationell statistik. Och när det kommer till statistik är en intressant fråga detta med att dö av eller med covid.

”Det är oerhört olyckligt och här har man gjort ett misstag från Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnells sida redan från början. Och samma misstag, eller vad man vill kalla det, gjordes på i stort sett samma sätt i hela västvärlden. Man började kalla alla som testades positivt och dog inom 30 dagar för dödsfall i covid.”

”De siffror som kommer ut från Folkhälsomyndigheten är uppblåsta”, hävdar Nils Littorin. Han pekar på att siffror över exempelvis inläggningar på sjukhus i flera länder varit 30 procent överskattade, ibland så mycket som 60 procent. Några motsvarande siffror finns inte här i Sverige eftersom vi saknar granskande media, menar Nils. ”Men i Danmark är det en stor skandal med felaktiga siffror för sjukhusinläggningar”.

Han är mycket bestämd med att man måste presentera korrekt statistik. ”Där vill jag gärna att man gräver i och analyserar data. Är det inlagda med covid eller är det på grund av andra orsaker? Den konsekvensen som jag ser är att det liksom skrämmer upp”, varnar Nils.

Givet det dåliga kunskapsunderlaget och att vare sig statsminister Magdalena Andersson eller socialminister Lena Hallengren har någon kunskap på området är de beslut om restriktioner och åtgärder helt ovetenskapliga.

Hur skall man förstå relationen mellan den överbelastning som det idag rapporteras om och att det i många år funnits en resursbrist i form av bland annat vårdplatser? Kan det får några konsekvenser?

”Ja alltså det får ju konsekvenser. Men nu vet jag inte hur det är i Sverige, det vill jag vara tydlig med. Jag har inte sett reportage eller någon granskning av de här siffrorna i Sverige och det har att göra med att vi inte har en granskande media som man fortfarande har på sina håll utomlands. Man försöker hålla sig till sanningen och fakta och ifrågasätta myndigheter. Det saknar vi men vi behöver granska detta och beslutsfattarna.”

En av de åtgärder som införts är vaccinationsbevis, eller vaccinpass. Skulle du säga att dessa är effektiva ur ett smittskyddsperspektiv?
”Det är bara att citera Tegnell, landets högsta tjänsteman på området. Han menar i Sveriges radio att det saknas bevis för att de är effektiva.”

Nils berättar om att flera av våra nordiska grannländer införde vaccinpass långt före oss i Sverige. Ändå har de drabbats hårdare avseende dödsfall under 2021. Dessutom tar man inte hänsyn till naturlig immunitet som uppnås efter genomgången sjukdom. Dessa pass är bara bevis på att en person behandlats med preparat från Pfizer, Moderna etcetera.

En konsekvens det kan leda till är, menar han, att det skapas en falsk trygghet. Dessutom verkar det diskriminerande. Smittskyddsåtgärder måste baseras på vetenskapliga fakta och får inte gå ut över, exempelvis, barns utveckling. Detta är något som Läkaruppropet ägnar kraft åt:

”Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Nu hörs från politiskt håll krav om en total nedstängning av samhället. Många studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av Covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser.” (Källa: Läkaruppropet)

Avslutningsvis kanske vi kan konstatera att historiker, forskare och medicinare kommer att ha mycket att stå i i framtiden för att göra reda i vad som faktiskt hände och varför. Eller vad säger du?

”Det låter troligt, ja”, säger Nils Littorin innan vi rundar av samtalet som förhoppningsvis kan bidra till att kasta lite ljus i en situation som allt som oftast är väldigt uppjagad.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här