fredag, juli 23, 2021
HemKulturBombad demokrati

Bombad demokrati

Det verkar vara ett oundvikligt faktum att allt strävar efter att utvecklas och expandera. Inte bara den egna kroppen och personen är stadd i förändring. Det verkar också finnas ett samband mellan expansion genom hårt arbete och expansion genom bekvämt stillasittande. Antingen växer muskler eller midjemåttet; antingen utvecklas personen såväl andligt som själsligt eller så fastnar hon i en degenerativ spiral.

Företag och andra typer av organisationer är inte undantagna. För företagaren vore det katastrofalt att inte utvecklas och ta marknadsandelar. Att expandera och därmed kunna nyanställa, öka sin omsättning och i slutändan vinsten. För en ideell förening kan det vara medlemsantalet som växer för att dess syften skall kunna upprätthållas eller spridas. Politiska partiers själva essens är att växa på det viset för att man skall kunna vinna makt och inflytande i det politiska systemet.

Även demokratin i sig måste sägas ha samma inneboende dynamik. Ju mer demokrati desto bättre! Den skall breddas, fördjupas och ständigt vattnas. Det får vi alla lära oss redan i skolans tidigaste år.

Någon annan betalar expansionen

När en organisation expanderar måste det ske på bekostnad av att någon annan förlorar motsvarande. Antingen det är marknadsandelar, antal medlemmar eller makt och inflytande. Det samma gäller för det vi kallar demokrati. När demokratin (”personifierad” av stat, kommun med mera), så att säga, tar på sig mer ansvar på olika domäner blir någon annan av med samma ansvar. Demokratin vill gärna ta mer och mer ansvar. Det är ett sätt för den att expandera.

Ett klassiskt exempel på hur demokratin gärna vill expandera är att exportera sig själv till andra länder. Att, inte alldeles sällan oombett, tala om för andra folk och nationer hur de bör leva. Att demokratibomba ett stackars underutvecklat folk är i sammanhanget en kärleksförklaring. Ett annat begrepp för det är det närmast Orwellska “humanitär bombning”. Demokratin vet alltid bäst hur människor bör inrätta sin vardag: hur föräldrar skall fördela föräldraledigheten och hur beduiner skall genomföra allmänna och fria val.

Att bomba fram demokrati

När det regnar demokratigranater från luften över bergsbyn sker det på bekostnad av människors självaktning och givna rätt att inrätta sina liv efter eget gottfinnande. Hur de gör detta behöver vi inte ha synpunkter på; det kan vara ”bra” eller ”dåligt”, men någon annan har inte med saken att göra. Likaså när den demokratiska staten petar i föräldraledigheten sker det på bekostnad av att alldeles riktiga mammor och pappor förlorar rätt, frihet och självbestämmande.

Parallellt med de fysiska åtgärderna får både bergsbyns innevånare och den svenska villaförortens unga föräldrageneration lära sig att bomberna fälls och familjens självbestämmande inskränks för allas bästa; för allas rätt till demokrati. Alla måste vara beredda att ta en för laget och den som trots allt opponerar sig i form av lokal gerillaverksamhet eller att demonstrera för frihet, blir raskt demokratigripen. Helst offentligt och bryskt för alla till varnagel.

In i fållan och anpassa dig!

Vad demokratin vill säga till de nyblivna föräldrarna är att de inte vill ställa sig utanför. Ty då kommer de för alla andra framstå som lika outvecklade som bergsbyns befolkning. Samma by som världssamfundets demokratiska ledare med kraft och energi försöker kärleksbomba hela vägen till samma ordning vi själva har. Det är således osolidariskt att tacka nej till sin egen dom. Det är dessutom osolidariskt att hävda sin egendom.

Demokratin vet allt detta. Det är därför människan hejdas i all sin expansion. Utom den som har med midjemåttet att göra. Gärna en degenererad och fet befolkning som är utbildad i ett undermåligt (men ”demokratiskt”) utbildningssystem från två års ålder, via statens universitet för att utvecklas till demokratiska konsumenter utan vilja att slå tillbaka för att hävda den egna rätten, självkänslan, integriteten och äganderätten.

Demokrati på dekis

Demokratin vet det och skaran av riktiga människor som också vet detta bara växer. Det är liksom nästan en naturlag att allt vill expandera. Och expansionen av sunda, tänkande människor av kött och blod med vilja att leva sina egna liv sker på bekostnad av demokratins företrädare. Regimen tappar grepp och mark till förmån för riktiga människors frihet.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här