fredag, juli 23, 2021
HemKulturDemokrati är priset för den moderna friheten

Demokrati är priset för den moderna friheten

Att som människa få bli lämnad ifred och sköta sig själv borde vara lika genomförbart som det är moraliskt rätt. Priset för att i Sverige bli lämnad i fred och att få ägna sig åt sitt eget liv är högt. Mycket högt. Samtidigt är det en relativ frihet då den är beskuren med restriktioner, bland annat att den inte skall brukas i samverkan med andra; knappt ens inom familjen. Vardagen är därför en bastardartad form av liv. Det är hög tid att föra några heliga kor till slaktbänken.

Det yttersta tecknet på hur dyra de så kallade fri- och rättigheterna är, är att rätten att försvara sig själv övergivits och återlämnats till en centralmakt med våldsmonopol. Det låter ju fint att någon annan tar hand om ”grovgörat”, men innebär egentligen enbart att samma centralmakt försäkrat sig om att styra över ett inkapaciterat folk. Det är således – utöver staten – bara kriminella element som besitter ett våldskapital värt att tala om. Och en konsekvens av det är att folk inte kan skydda sig mot kriminella. Samtidigt som våldsmonopolet inte lever upp till sitt åtagande att göra jobbet åt oss.

Demokrati är ingen naturlag

Vidare är den egna friheten kringgärdad med en rad inskränkningar vilka motiveras med att demokratin är värd att försvara till varje pris. Det är, lyder mantrat, denna demokrati som är grunden och garanten för såväl fred som den personliga friheten. För den måste vi alla solidariskt göra uppoffringar och bära kostnaderna. Också de som drabbar den personliga friheten. Detta uppfattas som vore det närmast en naturlag. ”För så fungerar en välfungerande demokrati”. När det inte fungerar optimalt skruvas demokratiskruven ytterligare lite djupare ner i folkvirket.

Lägg märke till det omvända och onaturliga i att frihet inte längre uppfattas som något intrinsikalt; något i människan från början boende, utan har blivit något som centralmakten distribuerar enligt eget gottfinnande. En handelsvara och ett maktinstrument. Den som inte knotar belönas med lättnader. Det tragiska i sammanhanget är att människan har kommit att acceptera detta. Annars hade det inte varit möjligt.

Är demokrati dåligt?

Demokrati är fullständigt ointressant! Det slukar tid, kostar enorma resurser och bedrivs på bekostnad av frihet och egenmakt. Vad som däremot är intressant är frihet, egenmakt, självbestämmande. Och nej, demokrati är inte någon garant för det. Tvärt om: demokratin kommer alltid att växa; omfatta mer; kosta mer och så vidare. Och demokrati kan bara växa på bekostnad av din personliga frihet.

Sverige var inte något feodalsamhälle på medeltiden likt många områden på den europeiska kontinenten. Men detta har tagits igen i modern tid. Med råge. Det feodala systemet bygger på att privilegier ges av centralmakten till den härskande klassen som belöning för tjänster och lojalitet. Och detta kan på inget vis sägas ha försvunnit. Det som ersatte feodalismen – med början i den franska revolutionen – är det vi idag kallar demokrati och som har exporterats till en lång rad länder, däribland Sverige. Det är i princip samma fenomen men under annan flagg och med metoder som är än mer oärliga och subtila.

Kontentan är att makt korrumperar och ju längre bort den drar sig från riktiga människor, desto djupare blir det. Det gäller även demokratin som till sitt väsen vill växa: fler och mer måste demokratiseras. Och demokratin kan aldrig bli djup nog.

Förändrad syn på frihet

Demokratin är alltså ingen garanti för frihet. Den är heller ingen nödvändighet. Tvärt om. Lägg därtill att för många är frihet synonymt med valfrihet i bemärkelsen att få lov att välja skola, hemtjänstföretag eller telefonoperatör på avreglerade marknader. Man skulle av det kunna argumentera för att friheten har ökat i takt med avreglerade marknader. Men frihetsbegreppet är större; det inbegriper rätten att få skydda sig själv och sin egendom samt rätten att få bli lämnad ifred. Men även rätten till självbestämmande också när man frivilligt väljer att utöva den tillsammans med andra. I ett grannskap, en socken eller en stad.

Människor som sluter sig samman och tar initiativ och grepp över sina egna liv; sin egen situation är bland det farligaste som finns för centralmakten. Därför har vi berikats med demokratin och det är priset vi får betala. Det är på demokratins altare vår integritet och karaktär offras.

Folkungen är ett initiativ och en kraft i motsatt riktning. Vi är här för att fylla begrepp som frihet med nytt liv och likt kolaren skyffla in råg i människors ryggar att på nytt börja odla den anda som gör slut på nutidens feodalsystem.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här