tisdag, juli 5, 2022
HemKulturDen heliga Julnatten

Den heliga Julnatten

En natt som den mellan den 24 och 25 december; den heliga natten, finns det anledning att fundera över vad det innebär att vara människa. För vad som har inträffat är att Gud har låtit sig födas som människa. Frågan är varför det inträffar?

Har du någon gång hört någon säga, att som liten, då hade jag min barnatro, men sedan inträffade en massa saker i livet som gjorde att Gud tappade hoppet om mig? Eller, att det där med att tro på Gud; ja, hela grejen med Gud, det har jag vuxit ifrån. Nej, någon Gud behöver jag inte. Och det där med Kyrkan, det tillhör historien.

Därför lät sig Gud födas som människa! Just och precist därför blev Ordet kött; för att ställa till rätta och återupprätta relationen.

Det var för att människan vände sig bort från Gud. Det var för att människan satte sig själv över allt heligt. Samtidigt har syftet med människan alltid varit att hon skall bli helig; gudomliggöras. Men människan vände sig bort från Gud i tron att hon klarar det på egen hand. Men se det leder bara till högmod som i sin tur leder till avund, vrede, girighet och en mängd andra sjukdomar.

Därför blev Gud människa i Jesus Kristus; för att han, vår räddare, skall göra det möjligt för oss att bli heliga. På det sätt som det var tänkt från början.

Så för att människan i högmod hade vänt sig bort från Gud – detta är vad verklig synd är; bortvändhet – krävdes att människan försonades med Skaparen. Därför tog det lilla barnet Jesus på sig människans alla skulder. Det lilla barnet som föds i natt tar på sig alla dina synder; går i döden för dig för att du skall kunna hitta till Gud igen och odla den relationen – bli gudomliggjord.

Vad innebär det då att vara människa? Jo, vi är skapade till Guds avbild för att också nå likhet med Gud. Att vara människa handlar om att försöka förstå detta oerhörda och leva så att det kan bli verklighet. Att vara människa handlar om att inte stanna i växten som en homo sapiens, utan att växa till en homo Deus (den goda människan) eller en homo Dei (gudsmänniskan).

Därför blev Gud människa: för att återställa relationen mellan människa och Gud och för att reparera och läka människan. För människan blir i sin bortvändhet sjuk.

Det är därför människan behöver Kristi Kyrka; själens vårdcentral och lasarett. Det är genom Henne människan får del i helandet och får den nödvändiga undervisningen i vad det är att vara människa.

Aposteln Paulus skrev till sin nära medarbetare Titus. Det är en undervisande och uppmanande text om livet i församlingarna; i Kyrkan. Han skrev att ”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är […Paulus skriver vidare att] Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” (Tit. 2:11-14)

Men så kanske någon tänker att detta är fina tankar och ideal, men för mig är det för sent. Jag har gjort så mycket tokigt att det skulle se märkligt ut om jag plötsligt började kalla mig och leva som kristen. Vad skulle andra tycka och tänka om det?!

I Pauli brev till Titus, lite längre ner i samma brev, kan vi läsa om just den saken. Paulus skriver att ”vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss.” (Tit. 3:3-5a)

Med andra ord; även helgon har ett förflutet. Och på samma vis har alla människor möjlighet att vända om, börja leva som ett helgon. Precis så som det var tänkt. Det är aldrig för sent att ge upp!

Och det där med vad andra människor tycker och tänker är bara en del i den sjukdom vi måste helas ifrån. Det är den typen av tankar som hindrar oss från att utvecklas till homo Dei. Paulus skriver i sitt brev till Titus något som tycks sträcka sig ända in i våra dagar: ”Låt ingen se ner på dig” (Tit. 2:15b). Det tål att upprepas: Låt ingen se ner på dig för att du gör ditt bästa och lever ett rättfärdigt liv.

En natt som denna; den heliga natten, finns anledning att förundras över det stora som har skett för vår skull. Och lika oerhört stort är det varje gång Kristus föds i människors hjärtan. För som Helig Ande kom över jungfrun Maria, kommer Helig Ande över oss med hopp. Så som Gudsmodern bar fram Kristus, får vi bära fram Honom i våra hjärtan och liv. I natt; denna heliga natt, föds en frälsare för var och en av oss.

En riktigt God och Välsignad Jul!

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

4 KOMMENTARER

  1. Stort tack för denna text på julaftonsmorgon och för allt arbete under 2021. Med denna kaliber kommer ni bli mycket framgångsrika. Att vara på Guds sida har jag upptäckt är den största konkurrensfördelen man kan ha.

    Ha en välsignad jul och fortsättning på nya året, till er på Folkungen.

    / Kristoffer

  2. Kom precis hem från midnattsmässa på sockenskyrkan här i bygden. Har aldrig gått på den förut men känner har blivit inspirerad av bl.a. Klaus och dig Urban att utforska kristendomen. Mycket var bra, men rätt som det är dyker det upp en kvinnlig präst i talarstolen och börjar be om ”klimatet” och om ”de som väntar på uppehållstillstånd och allt sådant b.s. På församlings hemsida tackar de gud för ”vaccinerna”. Det vänder sig i magen på mig, jag vill ju stödja min sockenkyrka men den är ju fylld den är ju korrumperad! Jag gav en femhundring i kollekt för på det stora hela var det en underbar tillställning, men jag känner mig samtidigt smutsig. Hur ska man förhålla sig till detta?

  3. Tack för en fin text och att du så tydligt förkunnar och står för kristendomens budskap. Ja, bara i Gud kan vi finna vår sanna identitet. I honom blir vi det vi är tänkta att vara.
    Har den senaste tiden börjat läsa denna tidning och finner ofta intressanta artiklar, särskilt om vaccinpass och de inskränkningar som nu görs. Väldigt sorgligt att både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan står på makthavarnas sida. Hur kan de förespråka och godkänna diskriminering av människor? Ber om att galenskapen snart ska ta slut!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här