tisdag, juli 5, 2022
HemOpinionDet är inte roligt längre!

Det är inte roligt längre!

I en skrift från EU-kommissionen som publicerades tidigare i år förordas så kallad medborgarutbildning (”civic education”) för att lära människor känna igen och konfrontera humor och ironi. Specifikt sådan som riktar sig mot den etablerade makten och som idag – och inte minst i denna rapport – har kommit att kallas ”högerextrem” eller ”nationalistisk”, det vill säga motståndare till globalism och den nya världsordningen. Man menar i rapporten att humorn är ett farligt vapen som kan främja subversiva beteenden och leda till radikalisering. Skriftens titel är ”It´s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour”.

Rapporten är publicerad av EU-kommissionens generaldirektorat för migration och inrikesfrågor där svenska Ylva Johansson (s) är kommissionär och chef. Författare är så kallade externa experter vid Radicalisation Awareness Network (RAN), ett nätverk för yrkesverksamma ur gräsrotsrörelser men också en plattform för akademiker och beslutsfattare. RAN finansieras av Internal Security Fund som är en del av Ylva Johanssons generaldirektorat.

På kommissionens hemsida där skriften presenteras kan man läsa hur ”högerkrafter” strategiskt jobbar via internet och hur humorn sprids globalt. Men också hur ”en våg av terroristattacker som utförs av högerkrafterna”:

“Humour has become a central weapon of extremist movements to subvert open societies and to lower the threshold towards violence. Especially within the context of a recent wave of far-right terrorist attacks, we witness ‘playful’ ways in communicating racist ideologies. As far-right extremists strategically merge with online cultures, their approach changes fundamentally. This trend has been especially facilitated by the so-called alt-right and has spread globally.”

Rapporten diskuterar vidare hur så kallade ”extremister” döljer sina misantropiska budskap för att kunna förneka sitt uppsåt och all den skada det leder till:

“This paper scrutinises how humour functions as a potential factor in terms of influencing far-right extremist violence. In doing so, we trace the strategic dissemination of far-right narratives and discuss how extremists conceal their misanthropic messages in order to deny ill intention or purposeful harm.”

Det är ett historiskt faktum att humorn i alla tider utgjort ett viktigt inslag i regimkritik. I sådana situationer där censuren är påtaglig har inte minst författare och andra konstnärer använt sig av just humorn för att förmedla budskap och mana till kamp och sammanhållning mot censur, orättvisor, totalitärt ledarskap etcetera. Ett klassiskt exempel är karikatyrteckningar, något som använts sedan senmedeltiden. Lars Wilks rondellhund är ett senare exempel.

Det är inte bara humorn och ironin i sig rapporten har som måltavla utan också (vilket blir övertydligt) att ytterligare cementera att allt till höger är ont och farligt och att allt till höger är extremistiskt, som fakta.

Skriften förordar, som en åtgärd mot extrem humor, medborgarutbildningar (”civic education”). Ett annat sätt att tolka detta initiativ är i form av omprogrammeringsläger eller korrektionskurser där rätt politiska tankar skall inpräntas. Organiserad hjärntvätt helt enkelt. Exakt hur det skall gå till nämns inte. Det är däremot tämligen enkelt att räkna ut genom att studera hur EU-politik tidigare månglats ut till befolkningen: Kommissionen avsätter projektpengar som kan sökas av externa utbildare och kursanordnare. Detta är mycket tacksamt för alla de NGOs runt om i Europa som lärt sig hur man finansierar sin verksamhet via projektbidrag. (Observera att EU, precis lika lite som svenska staten, har egna pengar. Det är bara skattemedel.)

I Sverige brukar det vara studieförbund och andra ideella krafter som opererar på den aktivistiska och opinionsbildande projektmedelsfinansierade marknaden. Så när du i framtiden ser ett studieförbund eller någon annan erbjuda medborgarutbildningar mot extremistisk satir och humor så kan det vara EU-kommissionens generaldirektorat för interna angelägenheter som har nått dig. Som regel anger arrangören dessutom att projektet eller utbildningen i fråga finansieras via Europeiska kommissionen.

Författarna till rapporten ondgör sig även över att privatpersoner använder fristående appar för kommunikation. Detta gör det svårt för granskare. I stället bör man, hävdar de, tvinga upp samtal och diskussioner i offentliga kanaler i syfte att flagga inlägg. Detta för att fler skall bli varse de felaktiga åsikterna och förmå intet ont anande människor avstå från att dela vidare.

Detta är ytterligare ett exempel på hur övermakten lägger rabarber på såväl dina och mina skattepengar som våra tankar och friheter. Det är sålunda ännu exempel på varför Sverige måste lämna EU. Nu!

Ut. Nu!

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här