fredag, december 3, 2021
HemLedareEn flagga är värd att försvara

En flagga är värd att försvara

Den har redan debatterats. Annonsen. Hissats och dissats. Den har väckt känslor för och emot. Så varför lägga ner mer energi på saken? Vad är det med regnbågsflaggan som gör den så speciell?

En relevant fråga i sammanhanget är vad av allt det HBTQ-rörelsen slagits för är idag olagligt i Sverige? Vilka rättigheter är det de menar sig inte ha?

Det är så mycket känslor investerade i regnbågsflaggan som också kallas Pride-flaggan att det nu är svårt att backa. Det fylls sedan på med problem och uppgifter som skall lösas. Nu är det framför allt ett stort problem att inte alla tycker likadant.

Ett av de större hinder är de människor som har investerat så mycket av sig själva och sin trovärdighet att de nu har svårt att erkänna att de har haft fel. Eller att målet är uppnått. I stället tvingas de bekänna än hårdare; skruva fast sin ståndpunkt än mer och forma såväl argument som omvärlden utifrån detta felaktiga antagande. Inte konstigt att samtiden känns riktig surrealistisk emellanåt.

Den 4 augusti skriver försvarsminister Peter Hultqvist på Twitter att ”det är avgörande för demokratin att stå upp för öppenhet, alla människors lika värde och frihet.” Samtidigt skriver Utrikesdepartementet på sitt Twitterkonto att ”rätten att få älska vem man vill är nyckeln till frihet”. De gör det under den nya nationens symbol där den nya doktrinen formas. Den som inte infogar sig kan därmed hängas ut som odemokratisk och motståndare till frihet.

När jag studerade vid Lunds universitet, som ju är en statlig myndighet, kom det sig att man hissade regnbågsflaggan på universitetshusets tak. Just den flaggstången får ses som universitetets officiella flaggstång. Detta skedde under den så kallade ”Pride-veckan”. Jag tillskrev universitetsledningen för att fråga vad man hade för flaggpolicy? Någon sådan, svarade man, fanns inte. Beslut togs från gång till annan med vad som får flaggas. Utöver den svenska flaggan.

Vad fyller en flagga för funktion? Ja, det är dels en igenkänningssymbol. Såväl riken som enskilda och befattningshavare har i alla tider fört flaggor för igenkänning och för att visa närvaro. Man kan exempelvis på Drottningholms slott se om majestätet är på plats genom att studera vilken flagga som är hissad. Flaggor används i ritualer för att hedra och förnedra. Eller för att uttrycka sorg genom att man flaggar på halv stång. I krig har den som besegrats eller känt sig besegrad valt att ge upp genom att stryka flagg. Det vill säga hala nationsflaggan. Vinnande sida har sedan kunna hissa sin egen flagga för att visa dominans och seger.

En flagga kan också vara en samlande och enande symbol. Vad de som propagerar för användandet av regnbågsflaggan som symbol för någon form av värdegrund (allas lika värde, rätten att älska vem man vill etcetera) är att den svenska flaggan inte skulle omfatta dessa värden eller samla alla i Sverige. De menar att det behövs en annan symbol för att alla och allt skall vara inkluderat. Den symboliska kontentan är att man har skapat en ny nation som nu gör anspråk på det svenska territoriet. Under regnbågsflaggan samlas alla ”goda” och pekar ut den som inte vill infoga sig som fiende.

Myndigheter så som polisen, Försvarsmakten och – som ovan – universitet väljer att stryka flagg för denna nya nation. Bokstavligt talat halar man den svenska flaggan och ersätter den med den nya maktens. Försvarsmakten till och med annonserar i landets största tidning om att den nya nationens flagga är värd att försvaras. Frågan är mot vem eller vilka? Vad är det man vänder sig mot när man förkastar nationsflaggan? Är det enskilda individer? Idéer? Försvarsmakten själva hävdar att man bland annat vill göra upp med en rådande macho-kultur. Hur som helst har man aktivt valt att inte vara hela Sveriges försvar utan den nya nationens.

 

 

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här