torsdag, september 16, 2021
HemKulturEnkla redskap och folkungaanda

Enkla redskap och folkungaanda

Den gängse uppfattningen är att kristendomen i Sverige representeras av Svenska kyrkan och att det som förmedlas därifrån är kristen lära. Samtidigt är kritiken stark och varje år väljer tusentals medlemmar att lämna av olika anledningar.

Mycket av den kritik som riktas mot föreningen Svenska kyrkan har en direkt parallell i den sekulära världen: Det politiska vänsterväldet, vurmandet för det exotiska och främmande, oikofobin (självföraktet; rädslan för och hatet av det egna) och allt som görs med skattemedel som inte har med kärnverksamheten att göra. Precis som det är i denna, i alla fall historiskt, kyrkliga organisation, fungerar det i statsapparaten. Och vi hittar i bägge världar maktmissbruk, övergrepp och centralstyrda politiskt korrekta informationskampanjer.

Men vi finner också helt vanliga, riktiga människor som inte känner igen sig; som hade varit villiga att ta i för att det skall bli bättre. Bara någon kunde tillhandahålla redskap och handfasta tips på vad som kan göras.

Känner du igen dig i detta? Vare sig du är kyrklig eller inte utan en helt vanlig människa som är trött på centralmaktens maktfullkomlighet och längtar efter egenmakt. Du vet, så där ända in i märgen önskar att kunna bestämma själv. På riktigt. Då skall du läsa vidare. Längre fram ges nämligen konkreta tips och råd på vad du kan göra där du bor. Men först en kort lägesbild utifrån ett kristet perspektiv:

Negativa siffror och kritik sedan länge

Det pratades mycket om boken The Benedict Option när den kom ut 2017 och vi har här på Folkungen tidigare skrivit om pojkdrömmen att grunda en ny värld i form av en liten by (”Den lilla kyrkbyn”), en dröm som går hand i hand med Rod Drehers bästsäljare. Det är nu hög tid att tala om hur framtiden kan gestalta sig för frihetssökande kristna riktiga människor. Receptet är decentralisering, gemensamhet och självstyre – något som såväl bekännande som ickekonfessionella människor borde lockas av.

I en artikel i amerikanska Washington Post hävdas att om inte trenden bryts så har den genomsnittliga kristenheten – motsvarandes hos oss av föreningen Svenska kyrkan – bara tjugo påskfiranden kvar. Sedan har den minskat så mycket att inget återstår. (Washington Post, 2017-04-28). Liknande siffror uppger Svenska kyrkan.

När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9 procent av Sveriges befolkning medlemmar. Siffran var 2017 nere på runt 63 procent och har fram till 2019 minskat ytterligare till 56,4 procent. Svenska kyrkan räknar med att trenden fortsätter och till 2030 tros bara omkring 45 procent av svenskarna vara kvar som medlemmar.

Detta är alltså statistik som i flera avseenden går att överföra på den sekulära världen. Fler och fler väljer att “checka ut” i förhållande till centralmakten. Somliga flyttar utomlands, andra gör väljer en mental sorti. Men detta duger inte om vi har den minsta önskan om att vårt land skall finnas kvar i framtiden. Analysen är sedan länge gjord. Nu är det dags att sätta grepen i dyngan!

Vägen framåt

Nyckeln till framtiden är gemensamhet. Ordet i sig förtjänar uppmärksamhet. Det rymmer något utöver alldaglig gemenskap, nämligen samhörighet. Lägg därför ordet gemensamhet på minnet. Det är nu inte bara hög tid att tala om de framtida hoten men om hur kristenlivet kan vidmakthållas. Hur vi skapar den morgondag vi vill lämna vidare till våra barn och barnbarn.

Följande citat kan tjäna som ingång i det förhållningssätt vi bör anamma:

”Det finns ingen framtid i den liberala kristendomen [eller världsbilden]. Verka inte bara för det allmänt goda. Erbjud praktisk, konkret hjälp till dem du hör samman med. Bygg gemensam identitet. Uppmuntra till och främja handlingar som anses gränsa till fantasi. Kom ihåg framtiden. Föreställ dig det förflutna. Berätta berättelser. Uppmuntra äktenskapet och familjebildning. Skapa känslomässigt varma relationer i hemmen och i kyrkbänkarna. Lär ut hushållning, självförnekelse och hårt arbete. Praktisera hushållning, självförnekelse och hårt arbete.”

Här följer exempel på sådant du och dina likar kan göra för att börja dra makten tillbaka från centralmakten till den lokala nivån:

  • Bygg gemenskaper där du bor. Börja med de närmsta och bjud in fler. Antalet är inte avgörande.
  • Bestäm er för att ett annat liv är möjligt och att det finns grundläggande värderingar att återerövra.
  • Håll huvudet högt och ryggraden fri från sylt.
  • Är du kristen så sök dig dit där det finns apostoliskt vigda präster.
  • Gör motstånd mot sådant som demoraliserar; mot relativism, osanning och angrepp på er frihet.
  • Var ett positivt exempel för andra.
  • Berätta för andra – mun till mun eller på sociala medier – om hur du bjuder motstånd. Ge konkreta exempel!
  • Detta nya liv kommer bland annat att innebära att säga nej saker. Många kommer tycka det är konstigt men genom att i handling visa på att ett annat liv är möjligt inspirerar du fler att agera med mod och integritet.
  • Och, så klart: läs Folkungen och hjälp till att sprida artiklar och folkungaanda i dina sociala nätverk.
  • Tacka Gud varje dag för livet och möjligheten att vara med i kampen.

Läs mer om folkungaandan:”Varför folkungen?

Detta är bara början. Men det är en början. En god början. Och man måste ju börja någonstans, någon gång. Vi vet av erfarenhet att ingen lär göra jobbet åt oss. Men många gånger behövs det bara en eller ett par eldsjälar som tar steget så kommer fler att följa. Vi fungerar så som människor. Det som behövs är att någon svarar på kallet och visar på ledarskap. Så svårt men ändå så enkelt.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här