måndag, oktober 18, 2021
HemPolitikEU planerade för vaccinpass redan 2018

EU planerade för vaccinpass redan 2018

Med handen på hjärtat; hade du hört talas om människor som, i större skala, var tveksamma till vacciner före den, enligt WHO, nu pågående pandemin bröt ut och innan man började vaccinera i stor skala mot Covid-19? Visst fanns det en och annan antroposof som motsatte sig vaccination mot de förr allmänna barnsjukdomarna. Men i övrigt var det knappast en stor fråga.

Men om jag säger att redan 2018 hade EU-kommissionen lanserat en plan för att sjösätta en kampanj i syfte att stödja medlemsländerna i arbetet mot tveksamheter mot vaccin. I praktiska ordalag två år innan pandemin var ett faktum.

“Produce on a regular basis a Report on the State of Vaccine Confidence in the EU, to monitor attitudes to vaccination. Based on that report and taking into account related work by WHO, present guidance that can support Member States in countering vaccine hesitancy.”

En del i planen

Hade du, innan du blev bekant med begreppet ”Covid-19”, ens hört talas om ett allmänt vaccinationspass för EU-medborgare? I samma plan fanns det redan 2018 en formulering från EU-kommissionen om ett vaccinationspass inom EU. Som om man hade på känn att det skulle bryta ut en pandemi.

“Examine the feasibility of developing a common vaccination card/passport for EU citizens (that takes into account potentially different national vaccination schedules and), that is compatible with electronic immunisation information systems and recognised for use across borders, without duplicating work at national level.”

Digital övervakning

Hade du idag blivit förvånad om du fick reda på att man i Bryssel redan 2018 planerade för att utveckla riktlinjer för att implementera elektroniska informationssystem för att effektivt övervaka immunisering av EU-medborgare?

“Develop EU guidance for establishing comprehensive electronic immunization information systems for effective monitoring of immunization programmes.”

Allt detta står att läsa i dokumentet ”Roadmap on vaccination” och som senast uppdaterade under tredje kvartalet 2019, det vill säga flera månader innan någon av oss hade hört talas om SARS CoV-II och Covid-19.

Läckta uppgifter: vaccinerade smittar

Idag är lite drygt hälften av alla vuxna ”fullt vaccinerade”. Det vill säga att dessa har fått en andra dos. Men att använda begreppet ”fullt vaccinerad” är inte okomplicerat. Det planeras redan på myndighetsnivå för såväl en tredje dos som årliga vaccineringar över tid. Samtidigt kan ingen göra reda för i vilken grad dessa vacciner skyddar eller hur länge. Lägg där till de komplikationer som uppstått och sådana som eventuellt är okända men som skulle kunna debutera i framtiden.

Enligt nya uppgifter som kommer från US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, visar data att fullt vaccinerade personer kan sprida den så kallade Delta-varianten i samma utsträckning som icke vaccinerade. Detta bekräftas av Dr. Rochelle Walensky som är chef på CDC. (Källa: CNN)

Samma person menar att åtgärderna som nu behövs är extrema: ”The measures we need to get this under control — they’re extreme. The measures you need are extreme”.

På falsk grund

En försiktig gissning är att virusets olika varianter beter sig likadant oavsett kontinent varför det samma borde vara sant i Europa. Så, vi skulle i en nära framtid kunna stå med krav på vaccinpass samtidigt som vaccinerade personer sprider viruset. Vad har då uppnåtts?

Givet att de PCR-tester som ligger till grund för alla de åtgärder som vidtagits inte fungerar, samt att makthavare planerade för vaccinpass år innan detta nya virus började spridas, är ytterligare en försiktig gissning att det nu faktiskt handlar om kontroll och övervakning av människor. Att ett virus som, avsiktligt eller ej, spriddes från ett laboratorium i själva verket är ett (makt)medel. Eller vapen om du så vill. Och att det används mot världens befolkning som ett psykologiskt vapen. Rädslan är många gånger mycket farlig och kan leda människor till förtvivlan och död.

Min egen kropp

I fråga om att abortera ett foster råder det idag konsensus om att kvinnan bestämmer över sin egen kropp. Samma argument, att människan äger sin egen kropp, är dock inte giltigt i fråga om detta vaccin. Den som till äventyrs tänker annorlunda och problematiserar hängs ut som högerextrem, konspirationsteoretiker eller mindre vetande. Aftonbladet och Expo har gjort en kartläggning av det som beskrivs som den organiserade antivaccin-rörelsen. Det är väl inte långsökt att tänka att denna undersökning bara är en tafflig text i statens kampanj med syfte att slå split och få tänkande människor att stigmatiseras.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här