onsdag, januari 26, 2022
HemPolitikFolkutbyte planerat sedan 2004 i myndighetsrapport

Folkutbyte planerat sedan 2004 i myndighetsrapport

Följande text publicerades första gången i december 2019. Den återges här med små justeringar.

Det fanns en gång en myndighet som hette ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier). Den tog 2004 fram och publicerade rapporten Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries vilket, översatt till svenska, betyder ungefär ”ersättningsmigration till Sverige”.

Att skriva om en rapport från 2004 är knappast någon nyhet. Den är över 15 år gammal. Men det är själva poängen här: En statlig myndighet publicerar en rapport om ersättningsmigration. Rapporten handlar också om från vilka delar i världen Sverige har möjlighet att attrahera migranter. Den pekar även på ett antal risker och problem.

Femton år senare står regeringen och säger att vi inte såg det komma. Men vad skall de säga, när det är ett beställningsverk och går helt enligt plan? Lägg därtill att man har sopat igen spåren efter sig genom att lägga ner myndigheten ITPS.

”Den 31 mars 2009 lades Glesbygdsverket ned liksom också Nutek och ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Dessa tre myndigheter ersattes den 1 april 2009 med två nya – Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Till de nya myndigheterna fördes också den verksamhet inom Konsumentverket som rörde kommersiell service.” (Källa: Tillväxtanalys)

Ytterligare några år senare gjordes nästa förändring:

”På uppdrag av regeringen förändrades Tillväxtanalys verksamhet med start den 1 januari 2017. Förändringen innebar att myndighetens utlandsbaserade verksamhet och vissa uppgifter inom regional utveckling flyttades. Samtidigt fördjupades Tillväxtanalys uppdrag till att omfatta mer långsiktiga utvärderingar och analyser av tillväxtpolitisk relevans.” (Källa: Tillväxtanalys)

Rapporten Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries går, ironiskt nog, inte längre att söka fram på den nya myndighetens hemsida. Men för den som har den eller kommer över den bjuds på intressant läsning. Bland annat redovisas olika typer av migrationsteorier (”Migration theories”). En av dessa handlar om nätverksbyggande och gör gällande att ”när väl migrationen når en viss nivå kommer nätverket [av invandrare] i sig själv att generera de sociala strukturer som är nödvändiga för migrationen att bli självgenererande”. Samtidigt skriver rapportförfattaren att ”när de väl blir självgenererande är dessa migrantnätverk svåra för regeringar [myndigheter] att kontrollera då de står helt vid sidan av statens kontroll.”

”If the immigrant knows people in a new country, the search costs for accommodation and work can be lower, making it easier to build up a social network. The macro and microstructures are interconnected. These networks have a tendency to grow with time, as they reduce costs and risks for new immigrants and, at the same time, contribute to providing a market for knowledge and experience of earlier immigrants. Once immigration reaches a certain level, the network itself will generate the social structure that is necessary for the migration to be self-generating.

Migrant networks are notoriously difficult to measure, as network ties (type and intensity) are cumbersome to define and risk being understood differently by researchers and by individual respondents. Once they become self-generating, these migrant networks are difficult for governments to control, as they are completely outside the control of the State. Changes in legislation therefore have little effect on migration.” (Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries, ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies, ISSN 1652-0483, 2004, s. 23)

Vi kan bland annat läsa den så kallade Norrby-rapporten som Borås kommun tog fram och som blev klar nu i december [2019] – men ännu inte gjorts offentlig. Ja, jag har även den, liksom Muslimska brödraskapets plan för hur de skall infiltrera civilsamhället i USA; metoder som också känns igen här i Sverige.

Rapporten från ITPS tar även upp frågan om hur stor invandring [av arbetskraft] som är nödvändig. Enligt rapporten, vars syfte är att analysera hur man kan ersätta den svenska befolkningen med migranter, behövs minst 4 miljoner invandrare de kommande 20 åren. Därefter måste migrationen öka med uppskattningsvis 2,5 miljoner under uppskattningsvis 8 år för att nå 4 miljoner under perioden 2030-2040. Sverige skulle behöva en migration på strax över 10 miljoner personer fram till 2050 för att täcka behovet räknat från år 2000.

”According to some researchers, at least 4 million immigrants are needed in the next 20 years, after which immigration has to increase by approximately 2.5 million for approximately 8 years in order to reach 4 million during the period 2030–2040. Sweden would need a migration of just over 10 million up to the year 2050 to maintain the dependency ratio from 2000.” (Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries, ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies, ISSN 1652-0483, 2004, s. 28)

Så när regeringsföreträdare (och andra) står och säger att man inte kunde se det komma har de antingen inte orkat ta till sig befintligt forskningsunderlag eller är det direkt lögn. Vad det annalkande 20-talet har att bjuda på står ännu att se. Men det lär inte bli långtråkigt.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

5 KOMMENTARER

 1. Hej.

  Tangentiellt, eftersom div. politiska partier o.d. anammat det amerikanska perspektivet på ras, kanske man får tipsa om en sida som samlar och länkar olika studier re: genetik och etnicitet?

  Ämnet är ju lite kinkigt i Sverige, eftersom vi här (i min erfarenhet från universitetsvärld och skola i alla fall) inte riktigt tror på gener, arv, och hur detta påverkar och står för stora delar av vilka vi är både som individer och grupper.

  [http://www.khazaria.com/genetics/swedes.html]

  Sidans fokus är visserligen på den historiska folkgruppen khazarer, men innehåller länkar och referenser till studier om andra folk också, vilket kanske är intressant för svenskar i ett land där både den politiska, kulturella och ekonomiska ledningen anser folkgruppen ”svensk” inte existera annat än som producenter/konsumenter på en administrativt avgränsad geografisk/ekonomisk yta, om jag får säga så.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här