fredag, december 3, 2021
HemPolitikFörsvarsministern hävdar Typfall 5

Försvarsministern hävdar Typfall 5

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (s) ser flyktingkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen som ett angrepp mot Europa. Detta meddelar bland annat nyhetsbyrån Omni idag. Försvarsministern är uttalat oroad över säkerhetsläget.

Det här är en hybridattack. Det här handlar om att destabilisera Polen, det handlar om att destabilisera Europa. Det handlar om att skapa ett spänt läge, säger Peter Hultqvist till Sveriges Radio Ekot.

En hybridattack ligger i gråzonen mellan krig och fred och syftar till att destabilisera motståndarna.

För att sätta försvarsministerns användande av begrepp som hybridattack och gråzon, drar vi oss till minnes det som 2019 refererades till som gråzonsläge och Typfall 5. I det sammanhanget diskuterades flitigt om staten nu gav sig själv större befogenheter i händelse av orostider. Man måste därför fråga sig om detta är en förberedelse för att, parallellt med coronarestriktioner, kunna införa ytterligare åtgärder som slår mot exempelvis medborgarnas fria rörlighet.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hade då på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram ett femte så kallat typfall. Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB. Nu har dessa kompletterats med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. (Källa, FOI)

Hur skulle statsmakterna kunna agera i ett typfall 5? Medför det några utökningar av befogenheter? FOI närmar sig den frågan genom att först redogöra för vad Sverige skulle kunna vara utsatt för i ett gråzonsläge. De pratar om påverkansoperationer mot landets intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande. Det kan, exempelvis, ske genom påtryckningar, desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkansoperationer. Dessa kan användas öppet eller dolt.

Osäkerheten rörande olika aktiviteter i gråzon gör, skriver FOI, att dessa skall hanteras av den fredstida krisberedskapen, av samma aktörer och med användande av samma regelverk. Ett typfall 5 medger dessutom att myndigheter och andra aktörer ges bättre möjligheter att planera, öva och pröva hur man skall agera i ett gråzonsläge.

Frågan att ställa är, med andra ord, om försvarsminister Hultqvist, genom att idag tala öppet om hybridattack och gråzon, avser agera för att på så vis, parallellt med den alltjämt pågående ”pandemin”, kunna införa åtgärder som ytterligare påverkar medborgarnas fri- och rättigheter, rörlighet etcetera.

Avgående statsminister Stefan Löfvén (s) hänvisar sedan han lämnat in sin begäran om entledigande i intervjuer till att han har haft sju fantastiska (goda) år. Och som talesättet lyder kommer det efter sju goda, sju oår. Det lär i vart fall inte bli tråkigt framöver.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här