onsdag, januari 26, 2022
HemKulturFramtidens "demokrati" skapas i det fördolda

Framtidens ”demokrati” skapas i det fördolda

För den som inte varit i Uppland på länge men trots all dystopisk skrämselpropaganda dristar sig att resa till dess huvudstad, finner hela det kvarter i Stockholm som utgör Regeringskansliet inslaget i plast. Som att Christo och Jeanne-Claude väckts från det döda och gjort en sista wrap up. Nu är det inte så utan en mer kontemporär tanke är att hela regeringen intagit någon form av lockdown, som det har kommit att heta i media.

Passerar man sedan över riksbron och fortsätter förbi riksdagen, fram till Mynttorget, ter sig även det så kallade ledamotshuset vara försatt i samma skick. I båda fallen handlar det dock och upplysningsvis om renoveringar. Renoveringen av detta till riksdagen hörande byggnad skall pågå fram till 2022 med en budget på 1.6 miljarder kronor. Den ingår i programmet ”Framtidens riksdagshus” som handlar om den successiva renoveringen av riksdagens fastigheter. Ytterligare detaljer finns här.

Signalerna bortom orden
Upplysningen om renovering ges den förbipasserande via stundtals väl tilltagna skyltar med ett likaledes väl tilltaget språk. Det där med språk och val av ord är av största vikt. Och de ord som specifikt har sammanfogats till en upplysande mening utanför ledamotshuset är, kan befaras, mer upplysande än vad den genomsnittlige förbipasserande inser. Eller orkar förstå.

På skylten kan läsas att ”Bakom det här planket bygger vi om för framtidens demokrati”.
Med tanke på att ett av de mest utmärkande dragen i det officiella Sverige är att vara ”modern” – alltså att inte halka efter utan tidigt ta till sig och implementera ”det moderna” – kan en tolkning av skyltens text vara en vilja att damma av det självklara demokratibegreppet och ge det ny fräschör. En annan läsning är att texten implicerar att demokrati i framtiden kommer att vara något annat än tidigare. Här finns dels en utsaga om förändring, dels att den förändringen sker bakom ett plank.

Dunkelt tänkt?
Plank använder man för att skydda från insyn. Ett plank utgör såväl en fysisk som en mental barriär bakom vilken alltså något nu sker som inte skall synas. Det sker dolt. Och bakom detta plank är det någon som skapar rum och arrangerar säkerhetslösningar anpassade för en annan demokrati.

Är det dunkelt det som sker – eller oförstånd? Kan det, trots allt, vara helt medvetet och genomtänkt; att här har en rad socialingenjörer i samverkan med den nya politikens frontlöpare och kommunikationsstrateger tydligt och rakryggat deklarerat vad vi har att vänta? Där bakom tempelporten i ledamotshuset verkar en klass som är skild från oss andra. Där huserar partikanslier och -halvgudar vilka helst jobbar ostört med att knåpa ihop och paketera framtidens tyranni.

Som wrap up i detta nu avrundas med en utmaning inför helgen: Tänk att hela statsapparaten, Riksdagshus och Rosenbad inräknat, slogs ut och sedan in för att inte mer träda i funktion. Hade vi alla gått under eller bara tvingats ta ansvar och vår egenmakt åter?

Uppdatering: Hade vi gått under? Här ges ett svar.

”Vad du ej klart kan säga, vet du ej;
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”
Ur ”Epilog vid magisterpromotionen i Lund den 22 junii 1820” av Esaias Tegnér (1787-1827)

 

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här