tisdag, juli 5, 2022
HemOpinionHoppfullt med ändrade värderingar

Hoppfullt med ändrade värderingar

Vi kan de facto ha flera årtionden framför oss med en kollektiv mentalitet som till stora delar skiljer sig från de senaste. Vad det handlar om är att den uppväxande generationen, den så kallade ”Generation Z” vänder sig emot sina föräldrars många gånger vårdslösa beteende.

Det finns mycket som tyder på att samhället rör sig i 80-årscykler. Enligt analysföretaget Kairos Future och deras ”årshjulsmodell” är vi på väg in i en ny vår där en generation med andra värderingar än den som sitter på makten idag är på väg att ta över.

Årshjulsmodellen delar in historien i 80årsperioder, där varje fjärdedel präglas av en viss ekonomisk verklighet och vissa värderingar. Dessa faser kan kallas för, just, årstider. Det har bland annat att göra med hur länge man lever och det mänskliga minnet. Den vinter vi nu befinner oss i kan jämföras med tiden kring andra världskriget. Det är stökigt i såväl samhälle som politiken vilket bland annat lett till det som brukar kallas polarisering. I detta finns en rad så kallade ”utmaningar” samtidigt som tilltron till såväl politiken som politiker sjunker.

Generation Z är född efter 1995 och därmed den första generationen som inte minns 1900-talet. Denna generation som nu är på väg ut i arbetslivet har kollektiva värderingar och man sätter värde på att samarbeta och bygga saker tillsammans. Likaså är långsiktighet viktigare för denna generation än för den tidigare. Många vittnar även om att dessa unga många gånger hoppar över sina egna föräldrar och vänder sig till far- och morföräldrar för att finna förebilder och lära sig om sitt förflutna.

Familjen är något som är värt att värna. Generation X däremot, det vill säga den uppväxande generationens föräldrar som nu sitter på mycket makt, är mer präglade av karriär, konsumtion och statussymboler. Generation Z är uppväxt med allt detta och efterfrågar nu andra saker, sådant de aldrig fick.

Detta är så klart generaliseringar vilket talar för att det finns individer ur Generation X som också hyser traditionella värderingar och inser att vi måste ta tag i de problem samhället har med gemensamma krafter, genom samarbete över generationsgränser och klassklyftor. I detta ryms så klart även frihetliga värderingar. Det är således inte motsägelsefullt att vara både frihetlig och korporativt inställd.

Man pratar om pendelverkan. Det vill säga att pendeln måste nå sin extrem och vänder sedan tillbaka för att väga upp det som varit just extremt. Lite så kan även årshjulsmodellen tolkas; att det nya blir en antites på föregående tes. Hur som helst bär det på hopp att de som idag är unga och skall bilda familj och så småningom ta över tjänster och ansvar efter sina föräldrar i samhället olika delar kommer att göra det med en helt annan attityd.

Denna förändrade attityd kommer att få genomslag inte bara på familj- och yrkesarenor utan även i politiken. Därför är det viktigt att vi som kanske är lite äldre visar på att vi redan har börjat. Risken är annars att också nästa generation kastar ut barnet med badvattnet och försöker uppfinna allt från scratch. Vi som tillhör Generation X och är uppfyllda av längtan efter ett annat samhälle, måste därför lyfta oss, stå raka och vända oss bort från de generationskamrater som brutit ner och söndrat. Vi måste envist bjuda dem på röda piller. Det är en fight som ankommer på oss.

 

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här