onsdag, januari 26, 2022
HemKulturInformationskriget mot befolkningen intensifieras

Informationskriget mot befolkningen intensifieras

Hur långt är staten beredd att gå i sitt skydd av sig själv eller, som det heter, av demokratin? Hur långt och med vilka medel? Frågan kan möjligen låta något subversiv. Men det gör den inte mindre principiellt viktig och intressant. Dessutom börjar det bli såväl möjligt som rimligt att på allvar tänka kring och diskutera hur vi önskar vara organiserade.

En invändning kan vara att det så klart är därför vi har Försvarsmakten, polisen och ett nytänt psykologiskt försvar; för att skydda den demokratiska staten.

Och precis där är nyckelfrågan: Vad är mest skyddsvärt? Är det staten och det ”demokratiska systemet”? Eller är det människan, det mänskliga livet, den gudagivna värdigheten och de okränkbara friheterna? Att det demokratiska systemet inte är någon garant för frihet vet vi. Ej heller är det någon nödvändighet.

För att upprätthålla ordning och försvara sig mot angrepp kommer staten alltid att vilja göra inskränkningar i människors integritet och frihet. Pedagogiken är att vissa uppoffringar måste göras och accepteras i demokratins namn; för att vi alla skall kunna åtnjuta samma frihet och integritet. Det kostar lite frihet för att vinna frihet, helt enkelt. Demokratin är så värdefull att vi alla måste maka på oss i soffan. Och mångkulturen som demokratin beslutat om. Så värdefull att vita människor måste ge plats för icke-vita. I takt med att behoven av inskränkningar ökar – vilket de alltid kommer att göra – finns ett behov av att hoten mot demokratin blir fler och mer allvarliga. Det är liksom maktens dynamik.

Skulle staten, exempelvis, kunna börja brännmärka dem som tänker annorlunda och inte är i linje med åtgärder och beslut, helt enkelt kalla dem för konspirationsteoretiker? Och peka ut deras tankar som subversiva och farliga? Och att dessa tänkande individer kan radikaliseras av sina tankar och utgöra ett hot mot den demokratiska ordningen?

Ja, se, det kan staten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har precis kommit med rapporten ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”. Författaren, Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria är själv aktiv frimurare. På tal om hemliga brödraskap, riter och slutenhet.
Han varnar i sin rapport för att konspirationsteoretiker, ju längre ner de dras i ”galenskaperna”, lätt antar religiösa tendenser. Kanske till och med sekteristiska beteenden.

”Konspirationsteorier om virusets [Covid-19] ursprung och spridning, sjuklighet och dödlighet, de politiska motåtgärderna, den folkhälsovetenskapliga expertisen och i synnerhet vaccinationen har påverkat och polariserat opinionen. Konspiratoriska föreställningar om att pandemin i verklighet inte finns eller är ett medel för att upprätthålla en global diktatur sår split och underminerar den samhälleliga och mellanmänskliga tilltron. Konspirationsteorier utgör ett allvarligt hot mot den svenska demokratin genom att avvisa eller misstänkliggöra expertkunskap och statliga aktörer”. (Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning, MSB, 2021, sid 72-73)

”Konspirationsteorier ingår redan som en del av den postmoderna hybridkrig-föringen så som psykologiska operationer om strategiska narrativ och uppfattningar av geopolitiska aktörer och händelser. I den inhemska säkerheten måste konspirationsteoriernas radikaliseringspotential beaktas.” (Ibid)

Rapporten pekar avslutningsvis på vikten av ”att motberättelser kan skapas för att bemöta det konspiratoriska narrativet. Dessa motberättelser kan antingen riktas till individer eller grupper eller ingå i större strategiska berättelser.”

Alltså ett direkt förslag om ett psykologiskt informationskrig mot den egna befolkningen. För allas bästa, så klart, men mest för att skydda den demokratiska staten och dess tjänare och tjänarinnor.

Man kan dra paralleller tillbaka till stormaktstiden och hur Snapphanarna kämpade mot centralmaktens fogdar och brutala metoder. De ville ju bara vara i fred i gränsbygderna; odla sin mark och bedriva handel. En som har fångat och beskriver det väl är kulturjournalisten Dan Jönsson:

”…Och Sverige är ingen nationalstat: det är ett imperium. Visserligen ett numera stympat imperium, men med ett imperiums historia och reflexer, som då och då visar sig än idag. Där ligger snapphanekrigen som en sten i skon – de passar inte in i den historiska sensmoralen; för på något vis utgår vi ju från att en historia ska följa en förnuftig, moralisk utvecklingskurva. Svårigheterna för det svenska majoritetssamhället att erkänna övergreppen [genom historien].” (Dan Jönsson, kulturjournalist, Sveriges Radio, 2020)

Att centralmakten i alla tider alltid värnat sin egen berättelse är inget nytt. Syftet har alltid varit att skydda makten och ett framgångsrikt koncept har alltid varit att inkapacitera och pacificera befolkningen. Få den att hålla käft, med andra ord. För allas bästa, så klart.

”I de nationella berättelserna – både den danska och den svenska – blir de som mest en fnurra på den röda tråden. I stället tvingar de fram ett alternativt perspektiv på historien, underifrån och från sidan, och belyser som i förbigående det som utgör själva sensmoralen i all imperialistisk historieskrivning, nämligen pacificeringen av den underlydande befolkningen.”

Helt enkelt att få befolkningen att hålla käft, med andra ord. För allas bästa och i demokratins namn, så klart.

 

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här