fredag, december 3, 2021
HemLedareKyrkovalet en styggelse

Kyrkovalet en styggelse

Som student vid Teologen på Lunds universitet hade jag K G Hammar som lärare i någon kurs. Han är tidigare högste ledare för föreningen Svenska kyrkan. Om jag skall vara artig så skriver jag ärkebiskop emeritus. Han berättade ganska målande om hur socialdemokratin vacklade mellan att skrota kyrkan eller ta över den. Beslutet blev att ta över eftersom man hade så god kontakt med människor ute i bygden. Det var en bra maktbas, helt enkelt.

Kyrkan var på den tiden en del av statsförvaltningen. De anställda var statstjänstemän. Det har sedan skrivits mycket om den vänstergir som gjordes, om ”68-kyrkan” och den nuvarande genomgripande politiska och aktivistiska medlemsorganisation den har blivit. Detta är en stor sak i det kyrkoval som skall hållas i september i år. Flera partier pratar om att ”ta tillbaka kyrkan”. Ett nytt parti, Alternativ för Sverige, satsar stort på att ta sig in i de folkvalda församlingarna på såväl riks- som lokalnivå. Anledningen? Precis, exakt den samma som Socialdemokraterna hade när de tog makten i början/mitten på 1900-talet. Makt och inflytande.

Politiker har inte i kyrkan att göra! Och med parollen ”ta tillbaka” gör man sig lika skyldig som de som en gång tog över. Det finns egentligen bara en instans som kan (och i så fall borde) ”ta tillbaka” och det är biskopar och präster. Det finns ännu några kvar som skulle kunna vända utvecklingen. Många skulle behöva söka sig nytt jobb och de teologiska fakulteten och skolorna skulle behöva gå på högvarv de kommande åren.

Problemet är att kyrkan i första hand inte är en kulturinstitution. Första och viktigaste uppdraget man har är att fostra människor till helgon. För att göra det behöver man samla de kristna i församlingar vilka blir ett andligt sammanhang och ett skydd mot omvärldens påfrestningar. Visst och klart: här skapas en kultur som gör avtryck även ute i världen; en positiv kultur som gynnar hela samhället. Men genom att se kyrkan som en kulturförening glider syfte och innehåll bort från Kristus till att, som det heter, ”vara relevant i vår tid”.

Biskopar och präster – av rätt snitt, skall tilläggas – kommer så klart inte att kunna vara kyrka själva. De lokala församlingarna där man är Kyrkan samlad runt altaret och lever ett sakramentalt liv är nödvändiga. Människor har allt sedan reformationen samlats i det lilla för att bedja och studera på egen hand utanför statskyrkans murar. Och det säger inte lite samtidigt allt om vad som händer när människors vardag centraliseras. Även den andliga. Samtidigt behöver den lilla hjorden en herde som kan förse den med sådan andlig föda som gagnar helgelsen.

Politiker kommer aldrig att kunna förse oss med näring. Det är ju inte ens givet att de som kandiderar och låter sig väljas att styra och ställa själva söker Gud. Eller ens tror på något annat än den egna partisymbolen och den allerstädes närvarande ”demokratin”. Så när nu högerkrafter vill locka människor tillbaka till ett medlemskap för att de skall kunna gå och rösta, smakar det vämjeligt. Det enda målet man har är att behålla eller ta tillbaka makt. Vad gör ni sedan? Manglar budgetar, förvaltar kulturarvet och använder medlemmarnas tionde som trampolin inför kommande riksdagsval.

Kyrkan är inte någon maktplattform; inget som skall splittras i partifraktioner. Kyrkan är inget man omorganiserar; inget som vinner på stordriftsfördelar och sammanslagna socknar. Kyrkan är folks andliga hem och lunga. Den som vill kyrkans bästa går först och sätter sig i kyrkbänken och lyssnar. Finns där ingen präst så kräv att få en. Fortsätt sedan att lyssna.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här