fredag, december 3, 2021
HemPolitikLåt oss prata om demografin

Låt oss prata om demografin

I senaste avsnittet av Radio Folkungen kom vi in på begreppet klan eller, som vi väl hade sagt på våra breddgrader, ätt. Båda är, i stort, släktbaserade grupper som har det gemensamma bästa för ögonen. I det sammanhanget pratade vi även heder. Tyvärr har såväl klan som heder negativ laddning på grund av att de färgats av kulturer som är fjärran våra egna seder och bruk. Men givet den demografiska utvecklingen i våra kommuner (och därmed riket i stort) – som de facto är irreversibel – är det hög tid att även den naturliga befolkningen börjar tänka i termer av den nära, lilla kretsen. Eller klanen om du så vill. Dessutom att orka stå upp mot bland annat förnedringsrån. Det handlar om heder och integritet.

Irreversibel demografisk utveckling

Enligt ny statistik och framräknad prognos kommer majoriteten av män i åldersspannet 15-44 år i fyrtio av Sveriges kommuner vara av utländsk härkomst inom tio år. Över 60 procent av dessa män kommer redan idag från MENA-länderna. Sett till riket som helhet utgör denna grupp redan idag 37 procent. Nästa år (2022) är denna grupp i majoritet i Helsingborg. Malmö stad passerade gränsen redan 2010 och idag är infödda med två infödda föräldrar i minoritet i samma åldersgrupp.

I kommun efter kommun ser utvecklingen likvärdig ut. Enligt prognosen skiljer det ett antal år dem emellan innan värdfolket är i minoritet. Ta gärna en titt själv för att se hur det ser ut i din egen kommun. På sajten Demografi.nu ges en grafisk bild över prognostiserad utveckling.

Enligt statistikorganet Eurostat passerades antalet dödsfall i EU antalet födda 2016. Det enda som bidrar till befolkningsökningen är, just, invandring. Och det vi kan se av siffrorna är att de grupper som invandrar tenderar att i sin tur föda fler barn. Nativiteten är med andra ord högre i dessa grupper jämfört med den naturliga nativiteten.

Var i ligger problemet

En effekt av den stora invandringen är, vilket Brottsförebyggande rådet, Brå, visade nyligen i en undersökning, den stora brottsligheten där andra generationens invandrare är klart överrepresenterade följt av nyligen hitkomna från MENA-länderna. Och vi skall ha i åtanke att de brottsmisstänkta (vilket undersökningen handlade om) inte kom till Sverige 2015 utan det är barn från invandringen på 1990-talet. Resultatet av senare massmigration har vi inte sett alla frukter av ännu.

Men kriminalitet är bara ett perspektiv. Våra stats- och kommunfinanser en annan eftersom en stor andel av dessa människor inte är självförsörjande utan lever på de skattemedel arbetande människor avlövas på.

Ytterligare en mycket viktig aspekt är det kulturella i vilket omfattas allt från seder och bruk till skönhet och religiositet. Med en förändrad demografi så kommer också den konkreta gatubilden att förändras. Färgerna förskjuts från ljus till mörker. Bildligt och bokstavligt. Med en majoritet av utrikes födda kommer vi också att med tiden ha en majoritet av utrikesfödda i beslutande organ, kulturråd, som inköpsansvariga på bibliotek och för inskaffande av offentlig utsmyckning och vilka inslag som skall vara med på den årliga lokala kulturfesten. Eller, icke att förglömma, hur våra egna unga flickor och kvinnor kommer att behandlas i offentligheten.

Vi har varit så självupptagna med såväl vårt kollektiva storebrorsbeteende som i det individuella att det för de flesta är omöjligt att tänka på sig själv och sitt folk som minoritet. En försiktig gissning är att den nya majoriteten inte kommer att ge oss samma skydd och status som vi själva en gång gav de idag officiella minoriteterna och deras språk.

Vänstermänniskor är idag rädda för och mycket upptagna med att så kallade ”högerkrafter” – det vill säga kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater – skall ta över samhället med hjälp av demokratiska metoder (fria val, majoritetsomröstningar, myndigheter etcetera) för att sedan skapa en diktatur. Allt enligt gamla kända mönster vilka ger denna ”höger” epitet som nationalsocialister och annat. Tänk när den verkliga majoriteten i stället tillhör en annan kultur och inför sharialagstiftning. Med demokratiska metoder! Är det så vi vill ha det? Är det vad DU vill lämna vidare till barn och barnbarn?

Lösningen är lokal

Att i det lilla och vardagliga ta tag i problematiken kommer att vara svaret. Och den enda metoden. Staten med sitt våldsmonopol har redan visat att man inte klarar av situationen. Tvärt om är det staten som har möjliggjort att vi nu är där vi är. Staten har varit facilitator för främmande makt att ta sig hit, infiltrera och – som det heter på militärspråk – etablera brohuvuden. För att ta det som rättmätigt är deras. Jo, inom islam är det så: Allt är givet de trogna. Vi otrogna har att anpassa oss.

Framtiden kommer med stor sannolikhet att erbjuda många ärofulla sysslor och uppdrag. Nej, jag är inte ironisk. Vi har mycket att göra för att behålla vår heder. Ett sätt att organisera sig är i klaner. Eller som vi brukar säga här på Folkungen: i socknar. Folkungarna organiserade sig dessutom i rotar vilka i praktiken syftade till samarbete och se till den egna gruppens behov.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här