tisdag, juli 5, 2022
HemKulturLegitimt vara överens lokalt

Legitimt vara överens lokalt

Vad är det som gör en lag giltig? Jag skulle också kunna formulera frågan vad det är som gör en lag legitim? Funderingarna om legitimitet spinner vidare från artikeln om just vad det är som gör något eller någon legitim. Ingången till ämnet då var, helt otippat, padelsporten. Svenska padelförbundet fick i texten stå som exempel på hur legitimitet söks och förlänas von oben. Ämnet idag är alltså något tyngre, nämligen lagen. Juridiken.

Vad gör en lag giltig? Lägg märke till att det handlar om människostiftad lag; inte naturrätt eller andra hårdkodade självklarheter. En lag som stiftas äger, i sig, ingen giltighet. Ingen alls. Den är som vilken annan text som helst på ett papper. Inte ens då ordet ”lag” uttryckligen beskriver texten. Lagen får ingen legitimitet eller giltighet innan människor som skall omfattas av den är överens om att den är giltig. En lag är en överenskommelse mellan dess subjekt om att den är effektiv.

Lagar som stiftas har således ingenting med naturlagar att göra. Inte heller med nödvändighet med moral. Människor kan stifta (och gör det fortlöpande!) lagar som strider mot såväl moral som rätt. Och så länge människor är överens, så gäller dessa lagar. Även om de är moraliskt förkastliga och strider mot vad vi på djupet brukar anse är fel. Men det är ett faktum: vi lever i ett samhälle där lag står över rätt.

Nu kan någon invända med att vi inte alls är överens om alla de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Någon kan, exempelvis, motsätta sig det lagrum som tillåter samkönade äktenskap. Men likväl är den lagen, i juridisk mening, giltig. På samma sätt som en framtida lag om antalsneutrala äktenskap kommer att vara utan att var och en av oss blir tillfrågad om vi håller med.

Vi förväntas i stället att via proxy; via ombud, ge vårt godkännande till de lagar som stiftas. Detta ombudsförfarande kallas formellt för representativ demokrati. Våra så kallade folkvalda riksdagsledamöter är de som, i vårt namn och ställe, är överens. Sedan kan vi gnälla bäst vi orkar. För det står i lagen. Som vi (inte alltid) är överens om.

Men! Detta arbetssätt eller styrelseskick – kalla det vad man vill – är alltså ingen naturlag. Lika väl som man stiftar lagar om och bestämmer att vi skall tillämpa ”cirkulär ekonomi” eller att varje människa på jorden som sätter sin fot på svenskt territorium åtnjuter förmåner eller att vårt territorium bara behöver skyddas lite lagom eller… ja, du förstår. Lika väl kan man bestämma sig för att denna tingens ordning inte är något vi vill ha.

Tekniskt sett kan beslutet tas att all nu gällande lag upphävs; att riksdagen upplöses och alla centrala tjänstemän på kanslier och i de över fyrahundrafemtio statliga myndigheterna från och med måndag är entledigade. Det sista görs möjligt tack vare att all arbetsmiljö- och arbetsmarknadslagstiftning just upphävdes. Detta till förmån för att beslutsrätten förläggs lokalt där det bor och lever riktiga människor.

Men det är inte bara tekniskt möjligt. Det är en fråga också för viljan. Och det är precis det vi alla kan fråga oss: vill vi ha det som idag eller finns det bättre sätt att organisera samhället och livet på, som faktiskt utgår från att vi i grund och botten är fria agenter i en värld som i sig är tillräckligt kärv och alltså inte behöver centralstyre och politiker som bara gör det hela värre. Kan vi inte bara vara överens om det?!

 

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här