onsdag, januari 26, 2022
HemPolitikNy rapport från Brottsöverslätande rådet

Ny rapport från Brottsöverslätande rådet

Så har vi begåvats med ytterligare en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Onsdagen den 25 augusti presenterade myndigheten ”Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund (Rapport 2021:9)”, en rapport som omedelbart väcker frågan om vem som kommer att läsa den.

Här finns också en riktig slamkrypare inbakad. För den första meningen i det pressmeddelande som myndigheten skickat ut hävdas att ”andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007-2018”. Det är således viktigt att ha klart för sig att det är skillnad på att vara dömd för brott och att vara brottsmisstänkt.

”Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.” (Källa: Pressmeddelande, Brå)

En slarvig journalist eller ouppmärksam läsare kan med andra ord tolka detta som att brottsligheten minskar, vilket inte är fallet sett till bland annat våldtäkter, dödligt skjutvåld med mera.

Syftet med rapporten är att kartlägga andelen brottsmisstänkta i grupperna utrikesfödda, inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar samt inrikesfödda med inrikesfödda föräldrar. Det talas om så kallad överrisk att bli brottsmisstänkt i gruppen inrikes födda med utrikesfödda föräldrar följd av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna är särskilt stora när det gäller de fyra mest integritetskränkande brotten dödligt våld (inklusive försök), våldtäkt, inbrottsstöld i bostad samt rån.

Jo, myndigheten använder den neutrala och avdramatiserande termen ”integritetskränkande” om dessa brott. Liksom man talar om ”överrisken” att råka begå dem. Man ingår alltså i en riskgrupp snarare än att vara representant (jfr ”överrepresentation”) för en kriminell miljö. Det kan kanske kasta lite ljus över det faktum att en våldtäktsman erhöll skadestånd här för leden då denne hade suttit frihetsberövad för länge.

Skälet till överrisken att misstänkas för brott i vissa grupper är, skriver man, att det finns långt många fler unga människor (företrädesvis pojkar och unga män) i gruppen inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar än i gruppen inrikes födda med inrikesfödda föräldrar.

Det konstateras även att vissa regioner i världen där antingen de unga eller deras föräldrar är födda är överrepresenterade. Det är med andra ord inte unga till föräldrar födda i väst det handlar om. Centralasien, Västasien och olika regioner i Afrika pekas däremot som ursprung.
Föga förvånande skriver Brå i sitt pressmeddelande att den så kallade överrisken ligger kvar på ungefär samma nivå 2018 som 2007.

Det är framför allt den detaljen i rapporten, att antalet unga människor i invandrargrupper vida överstiger antalet unga människor bland infödda, som är bland det mest intressanta. I övrigt är rapporten så allmänt hållen och utslätad att dess värde kan ifrågasättas.

Vad man kan sluta sig till är således att det handlar om specifika beteenden hänförliga till specifika grupper. Brå själva talar själva i en tidigare rapport (”Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder”, Rapport 2021:8) om dessa som kriminella grupper med ”särskild gruppdynamik”. Vidare finns det en direkt koppling mellan antalet begångna brott samt brottsmisstänkta och antalet individer i dessa grupper, det vill säga utrikesfödda och inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar. Det vill säga att ju fler unga i dessa kriminella miljöer, desto fler brott. Och desto mer integritetskränkande handlingar mot befolkningen.

Hela rapporten kan laddas ner här

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här