tisdag, juli 5, 2022
HemPolitikObligatorisk eID-plånbok i EU på väg

Obligatorisk eID-plånbok i EU på väg

Allt prat om överstatliga medicinska pass var bara rykten, fria fantasier och konspirationsteorier, hette det. Nu är vi där och kommer, sannolikt, få se hur dessa införs på fler områden och i situationer som omfattar färre än hundra personer. Kanske kommer de även att gälla utomhus där många människor samlas exempelvis vid demonstrationer. Det är således fakta att vi har infört en identitetshandling vilken nu bär på information om injektioner. Parallellt med detta pågår just nu införandet av vad som kallas ”e-identitets-plånbok” som skall vara obligatorisk i EU.

Den tredje december var Sveriges helt nya energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) i Bryssel för att tillsammans med sina kollegor i rådet hantera frågor om digitalisering, AI och gemensamma digitala ID-handlingar. Regeringen rapporterar mycket sparsmakat om detta på sin hemsida och hänvisar i marginalen till dokumentation på området i vilken man bland annat kan läsa om ”2030-policyprogrammet ’En färdväg för det digitala decenniet’”. Detta policyprogram skall enligt dokumentet säkerställa att EU uppnår sina syften och mål när det gäller den digitala omställningen av samhälle och ekonomi i linje med EU:s värderingar.

I detta policyprogram vars namn med all önskvärd tydlighet verkar vara inspirerat av ett annat program, nämligen Agenda 2030. Kanske är det till och med så att syftet är att dessa skall harmoniera varför en stor portion harmonisering måste till på alla plan. Det är ett styvt arbete att få alla att gå i samma takt.

”I förslaget erinrar man om konkreta digitala mål som unionen som helhet förväntas uppnå till årtiondets slut, såsom fastställs i meddelandet om den digitala kompassen av den 9 mars 2021. Sedan fastställs en ny form av styrning tillsammans med medlemsstaterna, genom en mekanism för årligt samarbete mellan unionens institutioner och medlemsstaterna som ska säkerställa att unionens ambition uppnås gemensamt”. (Kommissionens dokument 11900/21, 2021-11-22)

Bland det som i policyprogrammet konkretiseras och kvantifieras märks att minst 80 procent av befolkningen skall inneha grundläggande digitala färdigheter, en högkvalificerad digital yrkeskår om 20 miljoner personer, högpresterande digitala infrastrukturer för varje hushåll, 5G i alla befolkade områden, säkra molnkantdatornoder och datorer med kvantacceleration. Vidare skall 75 procent av alla företag använda molntjänster, AI och stordata. Man skriver även att offentliga tjänster skall vara till hundra procent digitala samt att 4/5 av EU:s befolkning skall använda e-legitimation.

Vid mötet den 3 december fick den svenske ministern även ta del av förslaget om gemensam elektronisk identitetsplånbok. I det dokument han sannolikt hade på bordet framför sig går att läsa på styltig svenska:

”Enligt förslaget, som grundar sig på artikel 114 i EUF-fördraget, är medlemsstaterna skyldiga att utfärda en europeisk e-identitetsplånbok inom ramen för ett anmält system för elektronisk identifiering som bygger på gemensamma tekniska standarder efter en obligatorisk bedömning av överensstämmelse utförd av nationella ackrediteringsorgan och som grundas på certifiering enligt det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering och ramen för den allmänna dataskyddsförordningen. I syfte att upprätta de nödvändiga tekniska strukturerna, påskynda genomförandet av den reviderade förordningen, tillhandahålla medlemsstaterna riktlinjer och undvika fragmentering åtföljdes förslaget av en rekommendation om utarbetande av en unionsverktygslåda.” (Kommissionens dokument 9471/21, 2021-11-22)

Varför det benämns som plånbok och inte ID-handling kan jag inte tolka på annat vis än att denna digitala portmonnä i framtiden skall kunna innehålla mer än bara ett ID-kort. Varför inte de medicinska uppgifterna som nu finns i det medicinska passet? Det verkar osedvanligt klumpigt att behöva springa omkring med olika handlingar i stället för att samköra uppgifterna. Om inte annat så i harmonierings namn. Sedan kommer skatteuppgifter, tillgång till det i framtiden obligatoriska EU-bankkontot och all historik om besökta platser, vilka man har träffat och till vem man ringde i torsdags och pratade om den nya världsordningen med.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

2 KOMMENTARER

  1. Nu går omställningen fort. Fort som … Det för tankarna till bibliska förutsägelser. De är troligtvis tillvaratagna för att i nutid spela på dessa profetior. för inte kommer det någon himmelsk räddning då vi som art tog på oss ansvaret för vår utveckling, eller kan det enligt väldigt gamla skrifter ha någon relevans att ”gudarna” styr?

  2. Märkligt att man på ena sidan ”värnar” om folks privata information i GDPR och OSL, men samtidigt vill spåra sina medborgare utan deras medgivande. Finns det stöd för detta hos väljarna?

    Samtidigt som vi knappt kan använda molnleverantörer som ägs av amerikanska företag (Microsoft, Amazon, Google) i offentlig sektor särskilt, så ska man försöka införa sina egna molnlösningar som kommer att ligga flera år efter i utvecklingen. Märkligt hur man byter sig…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här