tisdag, juli 5, 2022
HemKulturOdla integritet och karaktär

Odla integritet och karaktär

Att vara proaktiv, det vill säga ligga steget före, är på många områden det som rekommenderas för att inte råka ut för obehagliga överraskningar. Det kan man visserligen fortfarande göra, men ändå tycks förebyggande åtgärder vara av godo. Praeparatus supervivet – Den förberedde överlever, som devisen säger.

Men hur gör vi med våra inre liv; med själen, tankarna och samvetet? Här tycks förebyggandet vara mer avlägset bland annat till förmån för känslan i stunden vilken i allt högre utsträckning har ersatt såväl moralisk kompass som förståelsen för själsliga konsekvenser.

Så rasar livet på och människan hoppar från tuva till tuva; från den ena stundens känsla till nästa. Det försåtliga med känslan är att den alltid uppfattas som det rätta utan att för den sakens skull vara konsekvent (i kongruens) med tidigare och kommande känslor. Varje stund och varje känsla bär på sin egen logik och sanning. Men summan av alla tuvor blir en splittrad tillvaro; en splittrad, trasig, människa som inte håller ihop. Hon kraschar.

Konsekvensen kan bli en situation med själslig och psykisk ohälsa. Självskadebeteenden för att lindra ångest men också för att straffa sin egen ovärdighet. Självmedicinering som leder till missbruk. Samtidigt larmas om att sjukvården inte har resurser för att ta emot och hjälpa dem som ändå söker hjälp.

Runt 1500 personer i Sverige tar varje år sitt liv, och för ett par år sedan inleddes ett forskningsprojekt där man skall djupstudera journaler från ett särskilt utvalt år några år tillbaka i tiden. Nästan alla landsting och regioner kommer vara med, och forskarna hoppas bland annat få svar på vad som kan ha föregått självmordet, som till exempel sjukdom, smärta eller missbruk.

Dessa självmord, som är en form av den yttersta konsekvensen av själslig och psykisk ohälsa, kunde ha förebyggts och så undvikits.

Den statliga Folkhälsomyndigheten skriver under rubriken ”Vad är psykisk hälsa?” (ja, de utövar myndighetsuppgifter inte bara i frågor rörande munskydd och annat virusrelaterat) att ”psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen [sic.] lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.” Detta är även Världshälsoorganisationens definition. (Folkhälsomyndigheten, hämtad 2021-05-16)

Ett grundläggande steg i ett förebyggande arbete är att stödja människor i odlandet av integritet. Och här avses steget bortom det idag så vanliga tugget om att ”arbeta mot kränkningar”. Fokus måste flyttas till hur vi som människor odlar integritet och karaktär.

Ordet »integritet« kommer från latinets integer och betyder ’helt’ och ’oförstört’. Det är samma grundord som också givit namn åt integralhjälmen (vilket är en god metafor).

En människa med integritet är sammanhållen, konsekvent och upplever jaget som helt och odelbart. Att ha integritet – eller hålla på sin integritet – innebär att stå emot påtryckningar av olika slag. Moralisk integritet innebär bland annat att ha ett rent samvete. Integriteten formar karaktären!

Vad vi alltså har att göra med här är en människa med integritet; som aktivt jobbar på att hålla ihop och att vara konsekvent samt uppfattar sig själv som en hel person, mindre ofta (det är farligt att säga aldrig) behöver uppsöka vård för att själen eller psyket känns trasigt. Att odla integritet och karaktär är ett ständigt pågående arbete.

Få, om ens någon, klarar detta arbete själv. Vi behöver så klart ingen statlig myndighet för detta. Men som allt växande och all kultivering behövs stöd och hjälp. Denna är vägvisande och förebyggande. Traditionellt (och med stor framgång) har detta skett inom ramen för den kristna Kyrkan. Och gör det alltjämt på många håll. Men sedan själavården togs över av psykologin (teoretiskt) och av psykiatrin (kliniskt) har fokus flyttats från förebyggande odling till krisstöd. Eftersom ingen behöver gå till en psykolog förrän det är för sent.

Läs mer här på Folkungen.se om psykologin som gick hand i hand med modernismen.

 

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här