onsdag, januari 26, 2022
HemKulturPackisbälte - en omodern accessoar?

Packisbälte – en omodern accessoar?

Språket formar oss. Precis som dygderna. Använder jag, exempelvis, ord som måttfull, tapper och ödmjuk är sannolikheten större att jag agerar måttfullt, tappert och ödmjukt än om jag inte använde dem. Eller om de inte fanns. Vi ser idag hur ord som ”hen”, ”klimatnödläge” och ”queer” används för att bilda opinion och påverka hur vi skall tänka.

I Orwells roman 1984 implementerar regimen ett så kallat nyspråk (newspeak på engelska). Detta nyspråk syftar till att upprätthålla bokens rigida och ofria samhälle genom att begränsa individens tankeutrymme och därigenom förhindra kritik mot Partiet. Ett drag – och kanske det mest påtagliga – i nyspråket är att mängden ord hela tiden minskas och att sidobetydelser undviks.

Nyspråket går ut på att man tar bort synonymer (till exempel god och vacker, som då samlas i ordet bra) från ursprungsspråket (gammalspråk, engelska) så att språkets nyanser försvinner. Även motsatsadjektiv och ord som kan betyda ”fel” sak enligt partiet försvinner.
Oavhändlig, oförgriplig, oförtydbar, ogagn, ogentil, ogill, ogulden, ohågad, ohägnad, okontant, oskrymtad, osäll, otadlighet, ovålig och oädelhet är exempel på motsatsord. Gemensamt för just dessa är att de ingår i den lista med ord som alla är på väg att strykas ur Svenska Akademiens ordbok.

Andra ord som riskerar att gå samma väg är autarki, amoralitet, apologi, kongruera, hypokrisi och pappenheimare.

En förklaring till att de förpassas till glömskans källarplan är att de inte används. Visst finns det synonymer och kanske ”enklare” ord för det dagliga talet. Men så fungerar det; ord används inte för att man inte känner till dem. Och anledningen till det är att de inte används. En anledning till att de inte används kan vara att det finns en önskan om att de inte skall användas – ty dess innebörd och inneboende kraft kan påverka våra tankar.

Autarki, exempelvis. Det kommer av grekiskans ’autarkeia’, (”att vara sig själv nog”) och åsyftar en doktrin som förespråkar att en nation anses kunna sörja för sina egna behov och i största möjliga utsträckning också bör göra det. Och det vore ju oförgripligt tokigt att tala om vår eller någon annan nation i termer av självförsörjande och kapabel att försvara sig och sina landsmän och landsmaninnor. Bättre att ta bort ordet så att inte tankarna blir alldeles obra.

Ytterligare ett ord som nu ligger på språkslaktarens bord är ’oändlighetsperspektiv’. Det finns väl ingen jordisk makthavare idag som önskar att vi tänker i perspektiv av oändlighet, det vill säga att det skulle finnas en fortsättning efter att vi har vigts till den sista vilan. Nej, just det; idag blir vi till aska för att inte belasta morgondagen. För det är här och nu vi har möjlighet att konsumera och betala skatt. Inte i det kommande.

Så hur var det nu med den där accessoaren packisbälte? Nej, det är inte något som bärs runt livet och det har inget med Pakistan att göra. Klart är dock att det har blivit ”omodernt”. Och det är klart att vi inte längre bör har bruk för ett ord som beskriver stora stråk med is som har packats i drivor. Det talar ju emot – kongruerar inte med – det klimatnödläge som utropats.

I slutet av varje kultur är amoraliteten vad som återstår. Det vill säga helt i avsaknad av moralisk kompass. Nihilism. Inget har längre något värde. Allt flyter. ’Amoralitet’ är för övrigt ytterligare ett ord på dödslistan. För inte skall vi tala om tillståndet. Det vore ju ”ogint”. Men där är vi och vi är på nytt i behov av såväl dygder som nyanser. Om det är så att förändringar börjar med språket, så låt oss begynna där. Just där, i det rika språk som svenskan är.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här