onsdag, januari 26, 2022
HemPolitikRegeringen genomför egen statskupp

Regeringen genomför egen statskupp

”Regeringen vill kunna införa krav på vaccinbevis för bland annat butiker och platser för privata sammankomster om smittspridningen ökar ytterligare”. Detta skriver SVT Nyheter. Syftet, fortsätter man, ”är att hindra ovaccinerade att samlas i stora grupper”. (Källa: SVT)

Hur skall detta förstås? Min tolkning är mycket rak och går ut på att regeringen inte bara vill kunna utan faktiskt vill införa krav på det medicinska passet för, bland annat, privata sammankomster. Enligt den trestegsplan som presenterades vid en pressträff den 7 december innebär steg två bland annat att detta pass skall kunna användas på fler områden än vad som är gällande sedan den 1 december då arrangörer för allmänna sammankomster inomhus har möjlighet att, i stället för att tillämpa allmänna råd för smittskydd, avkräva deltagare uppvisande av medicinsk pass.

Sedan den 8 december är steg ett i planen aktiverad och det är bara en tidsfråga innan steg två tas. Remisstiden för medicinska pass i fler sammanhang är tio dagar. Det betyder att steg två kan tas tidigast den 18 december. Fram till dess kommer regering och myndigheter se till så att statistiken visar att antalet smittade ökar. Det är nämligen rekvisitet för nästa och i förlängningen ett tredje steg; att smittspridningen tilltar. I planen som presenterades vid pressträffen angavs inga mått för när de olika stegen aktiveras utan statsministern, socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten talade om ”ökad smittspridning” samt ”avsevärd ökning”. Ökad smittspridning uppnås genom att fler tester genomförs.

Vad som i sammanhanget utnyttjas psykologiskt är att ”många smittade” driver rädsla. Ju högre siffror desto fler rädda människor. Och smittalen drivs upp genom ökad testning. Skräck och fruktan har i alla tider varit mycket effektiva redskap för att kontrollera människor. Liksom att hänga ut och låta människor skämmas. Vad specialister i tillämpad psykologi nu bör ägna sig åt är att ge redan injicerade en exit så att de inte behöver ägna resten av sina liv åt aggression och bitterhet gentemot oss andra. Ilskan måste kanaliseras åt rätt håll.

Man bör ha i åtanke att antalet positiva tester (”antal smittade”) är en fullständigt irrelevant siffra. Dels för att de så kallade PCR-testerna i sig är felaktiga, dels på grund av att en person som visar sig bära på ett virus inte behöver vara sjuk. Än mindre uppta vårdresurser eller riskera att dö på grund av detta virus. PCR-testerna har i flera europeiska länder dömts ut som otillförlitliga i domstolar. Samtidigt baseras hela pandemin på dessa tester. Det är smittalen som regeringen och myndigheterna lutar sig emot. Eftersom målet är att ta nästa steg, ser man helt enkelt till att uppfylla kriterierna.

Ovaccinerade anses som farliga. Den officiella anledningen är att de sprider viruset. Ovaccinerade är osolidariska eftersom de inte ställer upp på att – av olika anledningar – låta sig injiceras med ett preparat som fortfarande bara är nödgodkänt. Farligheten ligger dock inte i att man sprider viruset mer än vad de injicerade gör utan den ligger i själva avvikelsen. De man vill komma åt är de som har fattat egna beslut om att inte låta sig injiceras. De som av olika medicinska orsaker inte kan låta sig injiceras hamnar i kläm.

Regeringen slöt ett avtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att bonusar skall utbetalas när regionerna har injicerat så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Totalt avsattes 700 miljoner kronor och i avtalet pratas om att bonusen utgörs av 20 kronor per vaccinerad i respektive region. Vad är det som säger att inte Sveriges regering, liksom andra länder, är utlovade bonusar när man lyckats skrämma in alla medborgare i fållan? Det låter som en konspiration och jag ger mig tusan på att det faktiskt är det. (Källa: SR)

Regeringen vill alltså inte bara kunna införa nästa steg. Man har en önskan om att de facto göra det. Syftet är helt enkelt att skamma människor som tar egna beslut. Är de kritiska till vaccinationsprogrammet kan de vara kritiska till annat också. Alltså är dessa farliga. Vi måste inse att detta inte (längre) är en fråga om folkhälsa och omsorg. Det handlar om makt, kontroll och att stöpa om samhället. Parallellt med de medicinska passen planeras det nu i EU för införande av obligatoriska eID-plånböcker, något som jag tog upp i en annan text nyligen. Det som sker nu är en statskupp där kuppmakarna redan sitter vid makten.

FAKTA: Avtalet mellan staten och SKR

Totalt kan 700 miljoner kronor betalas ut till regionerna för skyndsamt genomförande av vaccination, förutsatt att riksdagen avsätter medel för det under 2021. Punkterna i överenskommelsen mellan staten och SKR den 8 december angående bonusen lyder:

a. Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

b. Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

c. För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden efter) 15 kr per invånare i regionen.

Källa: Sveriges Radio

 

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här