tisdag, juli 5, 2022
HemPolitik"Särskild gruppdynamik" orsakar smittsamt vapenvåld

”Särskild gruppdynamik” orsakar smittsamt vapenvåld

Brottsförebyggande rådet (Brå) har presenterat sin rapport ”Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder” (Rapport 2021:8). Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag syftande till att kartlägga nivåer och trender i dödligt våld med olika våldsmetoder men med särskilt fokus på skjutvapen.

”En rimlig slutsats är att ökningen i Sverige kan handla om en särskild gruppdynamik i den kriminella miljön. Varför en sådan dynamik har uppstått just i Sverige är idag till stor del oklart. Men ökningen har inte ägt rum i ett vakuum. Det finns flera tecken på att den svenska utvecklingen trots allt inte är ett helt isolerat fenomen.”

Det är mot bakgrund av senaste årens politiserade rapporter och manipulerade fakta något förvånande att en rapport med ett så pass graverande resultat släpps bara året före stundande valår. För samtidigt som myndigheten (Brå) menar att en beskrivande studie som denna ”inte besvarar frågor om varför denna utveckling sker just i Sverige” har vi här det graverande: Utvecklingen i Sverige har ingen motsvarighet. Sverige ligger i topp.

Möjligen är det så att här har upplevts finnas en nödvändighet; att regeringen helt enkelt känt sig tvingad att ta i denna heta potatis just på grund av det stundande valåret och för att framstå som handlingskraftiga. Vem minns inte tidigare års många uttalanden om ”krafttag mot organiserad brottslighet”. Inte minst Morgan Johansson uttalade så sent som 2017: ”Vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten”.

Trots rapportens dystra resultat som förklaras i termer av att det i Sverige råder en så kallad ”särskild gruppdynamik” är det något läsaren alltjämt saknar, nämligen ett svar på vad det drastiskt ökade dödliga våldet orsakas av. Här verkar det som om forskarnas uppgift snarare är att förvirra än bringa klarhet. Brå skriver i samband med presskonferensen att ”även om själva upptakten till utvecklingen i Sverige är svår att förklara, är det kartlagt att våldet kan eskalera genom en slags smittoeffekter där en skjutning tenderar att utlösa en annan. Det blir allt lättare att ta till vapen, och man använder våld både offensivt och för att försvara sig.”

Jaha! Vi läser ”kriminella gäng”, ”särskild gruppdynamik” och att det finns ”smittoeffekter”. Men åter igen: Vad är orsaken? Det är fortfarande ingen som har hjärta att säga det alla andra redan tycks veta, nämligen att bakom omskrivningarna finns invandrare. Företrädesvis unga män med bakgrund i länder och kulturer som är mycket olik den vi har och vill fortsätta utöva i fred här hos oss.

Trots allt inget isolerat fenomen

”En rimlig slutsats är att ökningen i Sverige kan handla om en särskild gruppdynamik i den kriminella miljön, där skjutningar utlöser varandra (Gerell m.fl. 2021, Brå 2019a, Sturup m.fl. 2018a). Varför en sådan dynamik har uppstått just i Sverige är idag till stor del oklart. Men även om upptakten till den beskrivna utvecklingen på många sätt är svårförklarlig, har ökningen inte ägt rum i ett vakuum. Den globala minskande trenden i dödligt våld tycks ha avstannat och i flera utvecklade länder observeras en uppgång, åtminstone utanför Europa. Vapensmuggling uppmärksammas som ett växande problem på europeisk nivå, liksom illegal droghandel. I litteraturen identifieras även flera europeiska länder med dokumenterad problematik kring kriminella gäng. Tillsammans med vissa likheter med den ökning i dödligt våld som skett i England och Wales finns det alltså flera tecken på att den svenska utvecklingen trots allt inte är ett helt isolerat fenomen.” (Rapport 2021:8, s. 9)

Brå skriver alltså själva att samma trend som den vi sett eskalera inför våra ögon i Sverige kan märkas även i en rad andra utvecklade länder. Att det rör sig om västvärlden och då inte minst länder i Europa är ingen vild gissning. Det är med andra ord målländer för migranter och deras anhöriga; människor som har för avsikt att bosätta sig och etablera sig kulturellt och ekonomiskt i en rad länder. Däribland Sverige där vi alltså nu har forskning på det som ingen politiker har vågat yppa men som alla sunda människor redan visste.

Läs mer här om den statliga rapporten från 2004 om det planerade befolkningsutbytet.

Framtiden är vår

Vi behöver med andra ord inte fler floskler och dimridåer. Det blir faktiskt bara – om uttrycket tillåts – löjligt. Vi är vuxna människor som i det allra mesta vet hur vi vill ha det och leva. Men den tryggheten kommer inte – kan aldrig – levereras från en centralistisk stat som tror sig veta detta bättre än du. Vad vi behöver är mer lokalt självstyre så att vi riktiga människor har koll på vad som händer och vilka som uppehåller sig i bygd och grannskap.

Tidigare idag publicerade vi artikeln ”Att älska sina egna är inte att hata andra”. Imorgon publiceras ”Att äga sitt eget land”. Sedan starten i april har vi här på Folkungen föresatt oss att tala klarspråk, sprida fakta och så hopp. Nu vill vi att du är med och odlar det. Fortsätt gärna att läsa oss och om du vill ge en hjälpande hand för framtiden så dela det du gillar med dina vänner.

Källa:
Rapporten kan laddas ner i sin helhet på Brås webbplats

 

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här