tisdag, juli 5, 2022
HemKulturSeparatism - en levande tanke i vår tid

Separatism – en levande tanke i vår tid

Varför påtalar centralmakten att det är farligt med separatism? Jo, för att det är dess egen – alla politikers – makt som står på spel. De vill så klart inte bli av med den. Därför utmålas alla lokala initiativ; allt vad lokalt självstyre heter och all separatism som dåligt. I verkligheten har vi faktiskt att vinna på det. Även i ”demokratiskt” hänseende. Vad kallar du annars mer makt lokalt och större inflytande för var och en, om inte folkstyre.

Fler initiativ behövs

Det har genom historien funnits en mängd separatistiska initiativ och rörelser som slagits för frihet och lokalt självbestämmande. Somliga har varit såväl politiska som våldsamma. Men att människor vill ha ner beslutsfattandet till torget, vårda den egna lokala särarten och kulturen samt – vilket blir resultatet – ta ansvar för sin egen framtid är sunt. Att inte fortsätta lämna ifrån sig makt och ansvar utan sträva efter att ta tillbaka vittnar om raka ryggar och dådkraft. Att lita till centralmakter blir i förlängningen ynkligt. Och idag ser vi ett helt igenom feminiserat och pacificerat samhälle. Till och med den kollektiva manligheten är inkapaciterad och därmed satt ur spel.

Det finns ett initiativ som heter ”Scania Rediviva” vilket betyder ungefär ett återupplivat Skåne. Målet för detta initiativ är att begära utträde ur och lämna Sverige. I stället vill man tillhöra den danska riksgemenskapen på samma sätt som Färöarna och Grönland och med samma grad av autonomi, det vill säga självstyre. Jag är, personligen, vän av detta initiativs primära mål men kan för mitt liv inte förstå varför man nödvändigtvis skall söka sig in i en annan centralmakt. Regionalt självstyre hade räckt. Inledningsvis.

Vad har Sverige som land att vinna på separatism?

Sverige är för stort. Det är dessutom en landmassa som består av en lång rad äldre och mindre länder och folk. Människors koppling till och känsla för bygden, jorden och det egna folket är grunden för såväl hållbarhet som välstånd och försvarsvilja. Människor med äkta känsla för sitt hem är svårare att knäcka än ett rastlöst och rotlöst riksbygge. Till och med det större begreppet – Sverige – har att vinna på djupare, lokal förankring; ett Sverige som inte är en centralmakt utan ett försvarsförbund.

Att vara lokalpatriot och separatist är inte liktydigt med att vara emot begreppet Sverige. Lokalt självbestämmande väger dock tyngre jämfört med att Stockholm skall lägga sig i allt och tro sig veta bäst.

Centralism och globalism blir vår undergång

Sverige består av en mängd olika länder och folkgrupper. Som begrepp eller juridisk enhet är Sverige ingen naturlag. Det är däremot en nyttig och rationell försvarsallians. I stället för att Sverige, som idag, har som mål att bli världens första feministiska och fossilfria välfärdsnation skulle man kunna vilja bli de friaste länderna i världen där all form av samverkan bygger på voluntarism; där ländernas olika mat- och andra kulturer vårdas; där kärleken till det egna sammanhanget gör det värt att dö för.

Om Scania Rediviva lyckas med sin föresats att begära utträde ur riket Sverige öppnas även dörren för andra regioner att göra det samma. Men också att städer och socknar i Region Skåne i nästa fas kan begära att få bli bortkopplade. Jag hade, personligen, velat se min egen stad Höganäs gå i täten för en sådan utveckling. Jag skulle också vara road av att se Malmö som enskild stadsstat och studera hur de, då, hade valt att reda upp sina egna problem utan att räkna med ekonomiska bidrag från resten av länderna i Sverige.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

1 KOMMENTAR

 1. Tack för en utmärkt artikel Urban!
  Jag länkande till din artikel på ”Skåneländsk Samlings” Facebook-sida*, där Göran Hansson skrev:
  ”Politiska beslut skall tas så nära medborgarna som möjligt. Subsidiariteten skall gälla även på nivåerna under EU och staten. Stöd gärna petitionen till EU-kommissionen. En framställan som är ett bidrag till den pågående konferensen om Europas framtid.”

  Jag svarade och citerade dig (här förkortat citat):
  ”Petitionen om att uppmana EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning är bra, men tyvärr är tendensen att EU-byråkraterna istället gör sitt yttersta, för att på regionernas bekostnad stärka sin egen makt .

  I en krönika på folkungen.se under rubriken ”Separatism – en levande tanke i vår tid” skriver Urban Sylvan bl.a:
  ”Det finns ett initiativ som heter ”Scania Rediviva” … Regionalt självstyre hade räckt. Inledningsvis.” (här förkortat)

  Jag tror att den pågående balkaniseringen av Sverige kommer att skapa naturliga förutsättningar för bryta sig ur den sönderfallande centralstaten Sverige. Inget ont som inte har något gott med sig. 🙂
  På 90-talet** så framstod ett självständigt Skåneland mer som ett avlägset mål, men nu är ett skånskt självstyre något som verkligen kan ha en snar framtid för sig.”

  *https://www.facebook.com/groups/skanelandsksamling
  ** Hemma hos mig den 17 augusti 1991, beslöt vi att bilda Föreningen Skånsk Framtid.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här