tisdag, juli 5, 2022
HemOpinionStaten flyttar fram positionerna

Staten flyttar fram positionerna

Regeringen ligger inte på latsidan. Bara de senaste dagarna och med knappt ett år kvar av innevarande mandatperiod, har en rad beslut tagits och uppdrag givits vars effekter kommer att vara långtgående. Och med handen på hjärtat handlar mycket av dem om att säkra upp makt och kontroll inför framtiden.

Åsiktsregistreringsmyndighet

Som exempel har beslut fattats om att (ytterligare) en ny myndighet kommer att se dagens ljus. Detta då portarna slås upp på nyåret för Myndigheten för psykologiskt försvar. Som ny myndighetschef har Henrik Landerholm utsetts.

I dag har regeringen också beslutat instruktionen för Myndigheten för psykologiskt försvar som anger myndighetens ansvarsområden och uppgifter. Myndigheten kommer att leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att stärka befolkningens motståndskraft. Myndigheten kommer att ha dessa uppgifter både i fredstid och under höjd beredskap.

En viktig del i myndighetens arbete kommer vara att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige.” (Källa: Regeringen pressmeddelande)

En tanke som med säkerhet inte ligger långt från sanningen är att denna nya myndighet inte enbart kommer att ägna sig åt påverkansoperationer från främmande makt utan kanske i än högre utsträckning intressera sig för oppositionella på hemmaplan. Risken är överhängande att detta blir en åsiktsregistreringsmyndighet.

Yttrandefriheten på Internet hotas

Arbetsmarknadsdepartementet, i sin tur, ger Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att mäta förekomsten av rasism i digitala miljöer. Att frågan sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet är inte konstigare än att där hittar man Märta Stenevi (mp) som ansvarigt statsråd för arbetet mot segregation och diskriminering. Hon är i övrigt jämställdhets- och bostadsminister.

I uppdraget ingår att mäta förekomsten av rasism och analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige, inklusive i form av kodord, bilder etc. Myndigheten ska utifrån vad som anges i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. I arbetet ska ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv beaktas. I uppdraget ingår att ta fram analysrapporter och att samverka med Forum för levande historia, Polismyndigheten, Statens medieråd och andra relevanta aktörer för att sprida den kunskap som tas fram inom ramen för uppdraget.” (Källa: Regeringen)

”Den kunskap som genom kartläggningar och analyser tas fram inom uppdraget ska kunna bidra till att göra verktyg och insatser för att förebygga rasism på nätet mer träffsäkra” heter det vidare samt att FOI har tidigare erfarenhet från genomförande av studier om våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier, bland annat med fokus på den ”radikalnationalistiska miljön”.

Det skall bli mer än lovligt intressant att följa såväl den nya myndigheten för psykologiskt försvar som det uppdrag FOI givits. Det är lite som att sitta och titta på när man själv blir uppäten av rättsrötan. När får vi, helt apropå ingenting, se ett myndighetsuppdrag formuleras för att motverka radikalislamska miljöer, förnedringsrån och det mycket påtagliga hotet inifrån?

Läs mer om informationskriget mot det egna folket

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här