tisdag, juli 5, 2022
HemOpinionTrojaner mitt ibland oss

Trojaner mitt ibland oss

När den trojanska hästen inte såg ut som en trojansk häst, släppte vi den inte bara innanför porten utan hälsade den dessutom välkommen med en infantil puss på mulen. Så skulle man kunna sammanfatta det skeende som har lett fram till den situation där vi befinner oss idag: fienden har tagit sitt brohuvud. Nu är det bara en tidsfråga innan tillräckligt många kliver i land eller luftlandsätts för att ta över. Det är dessutom så att lede fi förökar sig på plats. Och våra makthavare hälsar därutöver nya soldater välkomna. Det är inget annat än en judaskyss.

Att prata i termer av nationens fiende(r) har varit avlägset. Dels för att det inte finns några fiender beroende på att man inte skall se ”den andre” på det viset utan i stället lära förstå och använda kommunikativa färdigheter. Ingen vill oss ont – inte oss! I stället har hoten sagts utgöras av klimatförändringar vilka leder till såväl konflikter över naturresurser som flyktingströmmar. Lösningen på framtidens konflikter har därför varit insatser för klimat och miljö. Och sociala orättvisor därtill. Vidare har detta inte varit en fråga för nationer utan en global angelägenhet; ett globalt ”krig” mot klimathoten. Alltså ett krig mot oss människor eftersom det är vi som orsakar klimathoten. Allt enligt aktuell doktrin.

Men det som väldigt många idag upplever i vår del av den skandinaviska halvön i form av faktiska påfrestningar: sprängdåd, dödsskjutningar, förnedringsrån och rasism riktad mot värdfolk, våldtäkter och så vidare kan inte tillskrivas klimathotet även om det i allra högsta grad påverkar samhällets och enskildas livsklimat. Vad som händer är att vårt sätt att leva och vår frihet är under attack. Statsmakterna talar i sammanhanget om organiserad kriminalitet och gängrelaterat våld.

Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Krig förs vanligen mellan stater men även mellan folkgrupper inom en stat eller ett territorium (inbördeskrig, stamkrig). Som nämnts i denna publikation tidigare skall begreppet ”militärt” inte absolut ses som en handling utförd av en stats militära personal.

Sverige förfogar över väpnade krafter. Försvarsmakten. Dess yttersta uppgift är ”att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva”. Försvarsmakten får, enligt den egna hemsidan, sitt uppdrag av regeringen, som också avgör hur mycket pengar man har till förfogande. Uppdraget går i stort ut på att med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet genom att [bland annat] ”Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Och försvara Sverige mot incidenter och ett väpnat angrepp”.

Finns det då inga som vill oss illa idag; som vill påverka oss politiskt eller att samhället skall fungera på annat sätt avseende exempelvis kultur och trosuppfattning? Har Sverige som land inga fiender?

Glöm inte bort att den sinnebild många har av krig kan vara försåtligt falsk. Kriget kommer, sannolikt, inte att bestå av bataljoner i uniform som luftlandsätts och stiger i land längs våra kuster för att med diverse vapensystem och överraskning ta vårt territorium. Trots det gäller gammal väl beprövad taktik om att exempelvis behärska luftrum och att ta brohuvuden via vilka sedan fienden växer till i styrka.

Frihet är inte bara individuell utan även nationell. Nationell frihet och suveränitet. En nation som är satt under någon form av hot eller påfrestning är inte fri. En regim som tillåter eller underlåter sig se hot och/eller påfrestningar är korrupt – trasig – i så måtto att den inte är förmögen att prioritera den egna nationen och dess medborgares bästa. Etter värre blir det när samma regim använder det handlingsutrymme som trots allt finns kvar för att säkra sin egen makt kan det inte bedömas som annat än förräderi.

Exakt vad den trojanska hästen utgörs av står alltmer klart. Den trojanska hästen är därutöver såväl dumhet som aningslöshet. Men också svek och korruption. Och någon har släppt in den genom porten till vårt samhälle.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

1 KOMMENTAR

 1. Hej.

  Du tänker fel (eller ja, egentligen tänker du ju rätt men utifrån tidsandan är det fel om du förstår hur jag menar).

  ”Vår” betyder inte vi som är svenskar av ras och härkomst sedan urminnes, oavsett om vi är älvdalingar, svenska judar eller svenska tattare.

  ”Vår” i Försvarets text betyder ”vi som är lydiga hjon för regimen vad den än säger”.

  ”Frihet” betyder ”lydnad under regimen”, inget annat.

  ”Sverige” betyder ”en administrativ geografiskt avgränsad provins i EU”.

  ”Svensk” betyder ”person med medborgarskap som är bosatt hel- eller deltid i ovanstående”.

  Man måste kunna läsa dubbelspråket rätt. Civila döda blev ”collateral damages”. Granatchock och stridspsykos blev PTSD. Bombdåd, attentat och terrorangrepp blev sprängning.

  Fred är krig.
  Slaveri är frihet.
  Styrka är okunnighet.

  Jag skrev slagorden omvänt. I Sverige pågår ett krig mot svenskarna, men Sverige är inte i krig. I Sverige försvaras för frihet att vara statens slavar av statens försvarsmakt och polis. Att inte begripa, kunna eller veta gör att man kan företa sig vad som helst (valfritt politiskt beslut sedan 1988 ungefär).

  Sverige kan inte räddas inom ramen för nuvarande politiska ordning. Det är varje krigsmans och polis plikt att frivilligt dö för att nuvarande politiska ordning ska bestå.

  Ser du problemet med de sentenserna ser du lösningen.

  Väpnat uppror. Men då måste majoriteten av landets väpnade styrkor – polis, försvar, hemvärn, och jägare – enas, organiseras och sluta upp kring en ledare. Hur många kollegor inom det militära har du haft vars lojalitet är mot rådande regim, system och ordning istället för mot folket och landet? Fundera på det.

  Inom min kår, lärarna, är 90% helt parti. och regimlojala. Där finns inget hopp.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här