fredag, december 3, 2021
HemOpinionVad är motsatsen till demokrati?

Vad är motsatsen till demokrati?

Tidningen Försvarsutbildaren (3, 2021) damp ner i brevlådan. Temat, ser jag redan på utsidan, är demokrati. Tidningen är organ för Försvarsutbildarna, ”en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.”

I takt med att jag tar del av tidningens innehåll som, mycket riktigt, handlar om olika aspekter av demokrati; allt ifrån den egna riksstämman där ”ingen del av föreningsdemokratin försummades” till en artikel med rubriken ”Demokrati utgör grunden för Försvarsutbildarna”, slås jag av en rad tankar: Är det en slump att Försvarsutbildarna har demokrati som tema just nu? Vad är det bakomliggande syftet? Om något måste inpräntas i människor på alla nivåer, är det inte något lurt?

Ja, varför pratas det så mycket om demokrati? Det heter ju att ju fler gånger man upprepar en lögn, desto mer sann blir den. Det är ett välkänt fenomen inte minst inom politisk propaganda. ”Demokratifrågorna är viktiga för Försvarsutbildarna ur två perspektiv. Värnandet om och försvaret av demokratin är själva syftet med verksamheten. Utöver det handlar det om den interna demokratin och alla medlemmars möjlighet att vara med och påverka”.

Vidare trycker man på att ”Försvarsutbildarnas värdegrund är samma som Försvarsmaktens, som utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.” Så långt inte ett ord om att försvara landets gränser, svenska medborgare och färger. Varför? Ju mer jag tänker på det desto dummare blir det. Gränslöst dumt, så att säga.

Ytterligare en bit in i tidningen kanske jag har råkat på svaret:
-”Läget är mycket oroande. De senaste 20 åren har antalet länder som håller på att autokratiseras, det vill säga motsatsen till demokratiseras, gått från 2 till 25. I de här länderna bor 2,6 miljarder människor vilket motsvarar 34 procent av världens befolkning, säger professor Staffan Lindberg, föreståndare för Varieties of Democracy Institute vid Götebogs universitet, som forskar, bevakar och rapporterar om demokratiläget i världen.”

Göteborgs universitet, igen. De huserar även det välkända SOM-institutet som vi skrev om nyligen. Det statliga universitetet med sitt statistiska propagandainstitut har alltså även ett institut som, på sin egen hemsida, benämner sig som ”V-Dem”.

V-Dem: Global Standards, Local Knowledge
Varieties of Democracy (V-Dem) is a new approach to conceptualizing and measuring democracy. We provide a multidimensional and disaggregated dataset that reflects the complexity of the concept of democracy as a system of rule that goes beyond the simple presence of elections. The V-Dem project distinguishes between five high-level principles of democracy: electoral, liberal, participatory, deliberative, and egalitarian, and collects data to measure these principles.” (Källa: V-Dem)

De obehagliga frågorna kvarstår. Det kan inte vara en slump att det just nu, på alla nivåer i samhället, trummas ut ett budskap om att demokratin är hotad. Och i det arbetet är alla statliga och halvstatliga organisationer statens trutförlängare.

Utrikesminister Ann Linde dyker upp i flera artiklar. Och även hon verkar ta demokratifrågan på stort allvar. ”Förutsättningarna för alla att vara en del av demokratin behöver stärkas och ett ständigt samtal om demokratins värden och principer ska föras”, svarar hon på vad hon anser är det viktigaste som rör demokratin nu och framöver.

-”Bästa sättet att stå upp för demokratin är att engagera sig i samhället. Jag vill uppmana alla att gå med i ett politiskt parti eller en civilsamhällesorganisation som engagerar sig i samhällsfrågor. I dagsläget behöver alla människor visa civilkurage och stå upp i debatten mot antidemokrater eller aktörer som vill slå split och ställa grupp mot grupp.

Bästa sättet att hålla människor i schack är att de engagerar sig i något sammanhang som har en förbundsstyrelse. Det är mindre viktigt om det är Riksidrottsförbundet eller en försvarsorganisation, de omfattas alla av samma ideologiska syn. De är alla redskap för att skola varje medborgare oavsett man gör sin värnplikt eller spelar fotboll. Allt handlar om demokratin; att slå vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Försvarsutbildarnas egen ”demokratiambassadör”, Lena Posner-Körösi uttrycker det väldigt samlat: ”För mig är demokrati allas lika värde”. Till och med ordföranden för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, Rosaline Marbinah, intervjuas. Hon konstaterar att ”barn och unga har alltid mötts av ett demokratiskt underskott”.

Kommen så här långt i läsandet konstaterar jag att orken tryter. Hade det inte varit för att tidningen dimper ner med automatik och på grund av mitt medlemskap i en veteranförening, hade jag ringt och sagt upp den.

Frågan som måste ställas är vad motsatsen till demokrati är. Först då kan vi på allvar ta itu med huruvida demokratin är hotat. Och, i så fall, av vem. Är det som forskaren vid Göteborgs universitet hävdar, att autokrati är demokratins motsats? Demokrati skall vara folkstyre. Autokrati betyder självvälde eller envälde. Faktum är dock att motsatsen till eller avsaknaden av demokrati inta alls med nödvändighet innebär ”diktatur”.

En representativ demokrati innebär att vi vart fjärde år väljer de som skall representera oss i beslutande församlingar. Motsatsen till det är att jag själv sätter mig ner med likar och för min egen talan; lägger min egen direkta röst i olika frågor. Är det diktatur?

Motsatsen till demokrati är inte autokrati. De är bägge företeelser på samma halva av skalan. Det politiker, generaldirektörer och ordföranden i ”civilsamhällesorganisationer” är rädda för är att vanliga, riktiga människor äger sin egen talan; har sin egen makt. För då blir demokratiambassadörerna, partigängarna, riksdagsledamöterna och andra makthavare arbetslösa.

Nej, det är ingen slump att det just nu, överallt, propageras för den demokrati som förser tusentals människor med lön och makt över oss andra. De gör det för att det börjar blåsa andra vindar. Och det är alltså inte några auktoritära vindar de behöver vara oroliga för utan den storm som folket kan orsaka av den enkla anledningen att vi nu vill ta tillbaka makten och rätten.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här