fredag, juli 23, 2021
HemKulturVägen framåt är smal och lokal

Vägen framåt är smal och lokal

Så, nu har vi provat detta med central stordrift, rationaliserad kultur, minoriteters exklusiva rättighetsanspråk och större värde [trots mantrat om allas lika värde]; provat att vi alla utser representanter som skall bestämma över oss i vårt ställe och att såväl rätten till som effekten av självskydd är en nullitet. Men har vi egentligen prövat det, vårt styresskick, som vi kallar demokrati?

Det är skillnad mellan att prova och pröva. Man kan prova en ny exotisk rätt men man prövar en företeelses effekt och verkan. Det är hög tid för examen där vi måste låta pröva alla värdegrunders heliga moder: demokratin. Ett motargument kan vara att valdagen var fjärde år är att se som en examensdag. Jag menar att det är lika tunt som den fernissa den utgör.

Byta statsminister kommer inte att hjälpa. Inte heller en helt ny regering. Det är dags att avskaffa hela statsapparaten och allt som är kopplat till den: Statliga verk, myndigheter, riksdag och regering. I stället fokusera på lokalt och direkt folkstyre med verklighetsanknytning. Självstyrande socknar. Det är hög tid att pröva det gammelmoderna och samtidigt våga pröva tanken på det radikala.

Inget mer energiläckage

Ingen skulle längre behöv ägna sig åt politik eller hur man bäst beskattar och bestämmer över andra människor. All vaken tid kunde i stället ägnas åt den nära verkligheten, familjen, grannskapet och på att få livet att fungera optimalt. Enligt eget gottfinnande och i samklang med grannarna. Och ingen hade heller behövt skicka ombud till Stockholm eller Bryssel; ingen behöver heller vara någon annans ombud och leva på skattemedel utan kan ägna den egna tiden åt det egna livet.

Hur når vi dit?

Vi kan låta riksdagen rösta om att avskaffa sig själv. Sannolikheten är däremot liten att det skulle ske. Av uppenbara skäl så som ambition. Eller hävd. Ja kanske rent av att det måste vara på ett visst vis för att den heliga demokratin skall bestå.

En folkomröstning. Ungefär lika hög sannolikhet som att riksdagen skulle besluta om att upphöra. För inget parti kommer att driva den frågan. Inget parti vill se sig utan maktplattform och således stå utan existensberättigande.

Skulle man kunna tänka sig kommunala folkomröstningar om att lämna svenska staten och bryta ner kommunerna i socknar och helt enkelt lämna tillbaka makt och befogenheter till folket. Högre sannolikhet eftersom det är lättare att forma lokala initiativ och bilda opinion.

Frågan är hur stort intresset är bland människor att faktiskt önska självbestämmande.

Om vi alla bara ignorerar staten. Ingen röstar i något val 2022. Ingen bryr sig om centralmakten eller dess tjänstemän. Då har ingen politiker något reellt mandat. Skulle det ändå utropas en regering i riksdagens plenisal är det i allra högsta grad en illegitim församling och en falsk regering. I stället börjar samarbeta lokalt och bygga egna, nya strukturer. Att låta det ske organiskt och bli en de facto-situation. Alternativet är, som sagt, en folkomröstning. Eller högafflar. Problemet är att inget riksdagsparti vill stänga staten eller dra Sverige ur EU.

Vilken stad (som ju per definition är som en socken) blir den första att utropa sig som egen stadsstat? Och det efter en lokal folkomröstning om att lämna staten Sverige. I beslutet ligger också att Sverige övergår till att bli ett försvarsförbund för att skydda gemensamma gränser. Frågan är hur stort intresset är bland människor att faktiskt önska självbestämmande. Och håll med om att bara tanken är lockande. Helt klart värd att prövas.

Urban Sylvan
I grund och botten yrkesofficer. Har sedan studerat teologi och filosofi vid Lunds universitet. Prästvigd. Även arbetat i skolans värld och inom folkbildningen som rektor och lärare. Senast som lärare i filosofi, etik och ledarskap. Författare och frilansskribent. Har skrivit fyra böcker och är publicerad som krönikör i tidskrifter och antologier med lyrik. Friluftsmänniska. Brinner för yttrandefrihetsfrågor och är alltjämt krigare. Kontakt: [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Fyll i din kommentar!
Fyll i ditt namn här