tisdag, juli 5, 2022
HemOpinionVar kommer din frihet ifrån?

Var kommer din frihet ifrån?

Som om inte nuvarande verklighet räcker så kommer vi, du och jag och alla andra, att behöva både fundera över, ta ställning till samt operera i en ny verklighet; ett ”metaversum”. Vad det är berörde jag lätt på annan plats för en tid sedan. Detta då jag genom ett nätverk kommit att intressera mig för begreppet. Inte utifrån ett tekniskt intresse utan i ett frihetsperspektiv. En av utvecklingens fördelar och nu inte minst på randen till en ny verklighet, är att det uppstår möjlighet att på allvar diskutera grundläggande ting. Friheten är ett sådant.

Jag vill här ägna mig något åt frågan var du har fått dina fri- och rättigheter ifrån. Vem är – eller var – givaren? Frågan är, så klart, inte ny utan har avhandlats inom metafysiken, filosofin och teologin i århundraden där bland annat frågan om, exempelvis, människans fria vilja ställts om och om igen. Vad som får betraktas som en allmän hållning är att människan i sig är autonom, äger sin frihet och rätten att söka lycka. Om det i sin tur är givet av Gud eller inte är i sammanhanget irrelevant.

Är det FN som givit alla människor sin frihet? Eller är det staten? FN antog 1948 den allmänna stadgan om de mänskliga fri- och rättigheterna. Portalparagrafen i svensk översättning ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Den engelska lydelsen är dock mer korrekt varför man bör utgå från den: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Det lär, som parentes, vara från felet i den svenska översättningen allt prat om ”alla människors lika värde” har sin upprinnelse. Engelskans ”dignity” borde har översatts med ”värdighet”.

Deklarationen säger att människor “har utrustats med”. Det är alltså inte FN som har utrustat eller givit. Våra fri- och rättigheter ges alltså inte genom deklarationer eller någon FN-stadga. De förklaras i dessa dokument. Dessa fri- och rättigheter fanns så klart innan dokumenten författades och skrevs under. Enskilda stater har skrivit under och förbundit sig att följa det som sägs i deklarationen.

Varför är detta viktigt? Jo, för att många tycks tro att rätten till frihet är given oss av demokratiskt tillsatta politiker och överstatliga organisationer. Kanske ännu fler aldrig ens har funderat över saken vilket, på ett vis, är än värre och en anledning till att det idag är möjligt för just dessa politiker och instanser att göra inskränkningar i dessa fri- och rättigheter.

Många tror också att grundlagen eller en konstitution i grunden är skapad av centralmakten i syfte att upplysa allmänheten om vilka rättigheter den har. Faktum är att det förhåller sig precis tvärt om: en konstitution ges till de folkvalda för att tala om vilka gränserna är i deras maktutövande. Att i det läget se en regering – vår regering – leka med grundlagsfrågor som vore de smågodis som skall arrangeras på det sätt som bäst gynnar centralmakten är fullständigt bisarrt.

Människan är, från början, fri. Begränsningarna har tillkommit genom av staten fattade beslut och/eller genom avtal mellan individ och stat. Ofta mot löfte om beskydd. Lite förenklat kan således staten ses som drivande beskyddarverksamhet med hot om böter eller annat straff. Lite maffiametoder sålunda. Utifrån ett avtal som vi ingått ”frivilligt” betalar vi staten för att erhålla skydd och säkerhet samtidigt som vi lovar att inte själva använda våld eftersom staten besitter våldsmonopol vilket skall användas för att skydda och försvara oss alla.

En mycket viktig orsak till att staten vill ha våldsmonopol är för att skydda sig själv. Helt enkelt för att omöjliggöra revolutioner och avsätta odugliga regeringar. Att samtiden nu tar ett kliv in i en ny verklighet, det som alltså givits namnet metaversum, förändrar ingenting i sak. Men väl i tillämpningar och på vilket sätt detta görs.

Det har aldrig varit viktigare än idag att faktiskt ägna en god del av den vakna tiden åt dessa frågor. För att bevaka sina rättigheter och, vilket jag tror kommer att behövas, slåss för dem. Så länge vi inte gör det lämnas carte blanche till de styrande på såväl nationell som global nivå. Friheten får inte vara försiktig.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här