lördag, december 4, 2021
Det är så mycket som händer på ett samhällsplan just nu. Den ena stolligheten efter den andra. Det dyker upp nya saker på daglig basis. Att då gång på gång återkomma till frågan om medicinska pass kan tyckas enahanda och tjatigt. Faktum är dock att det som nu sker...
Det börjar bli uppenbart för allt fler att covid-19 handlar mer om social kontroll än om virus, vacciner och hälsa. Även bland somliga som förespråkat "hårdare tag" och mer statliga befogenheter i kristider börjar man höra nervösa uttalanden som "Ja fast jag ville aldrig att vi skulle få vaccinpass", "Tvångsvaccinering...
Regeringen gav den 25 november Folkhälsomyndigheten att arbeta fram ett underlag för införande av fler och kraftigare restriktioner. Detta underlag presenterades av regeringen och FHM vid en presskonferens på torsdagsmorgonen. Eller, rättare sagt, det pratades om underlaget och att det nu skall ligga till grund för det samråd som...
I Bergsjö socken i Hälsingland hölls sockenstämma fredagen den 18 mars 1881. Följande ärenden stod på dagordningen: Utbyggnad av fattighuset. Nytt konstverk i form av en manshög penis till att pryda kyrkbacken. Mottagande av 50 afghanska gossebarn i åldrarna 30-50 år. Klimatomställning och anpassning till Agenda 1930. Prosten Olsson är...
Magdalena Andersson (s) satte under presentationen av regeringsförklaringen idag på tisdagen tonen för fortsatt arbete i spåren av pandemin. Nya åtgärder införs redan imorgon och ytterligare restriktioner är att vänta. Regeringen utreder fler restriktioner och nya krislagar. Den tillträdande statsministern utgick från att smittspridningen börjar öka också i Sverige. Regeringen...
Vägen till fortsatt maktinnehav för socialdemokratin går inte nödvändigtvis via maximering av de egna rösterna i valet.  Partiet är beroende av tre andra partiers stöd; V, Mp och C. Av dessa befinner sig V i en tämligen okomplicerad situation. De kan driva sin politik utan att oroa sig för 4%-spärr...
Magdalena Andersson (s) är på nytt framröstad i riksdagen som Sveriges statsminister. Hon blir i och med det historisk. Dels som den första kvinnan, men också genom den cirkus som är signifikant för det politiska landskapet. Ytterligare en punkt är att hon samma dag som hon valdes första gången...
Folkungen refererade i tisdags en debattartikel publicerad i Dagens Juridik. Författarna - jurister och advokater - drog slutsatsen att implementering av vaccinationsbevis strider mot regeringsformens krav på att begränsningar i grundlagsskyddade friheter ska vara proportionerliga mot syftet med åtgärden.  Med andra ord: den förväntade nyttan med vaccinationsbevis - om sådan...

Valet 2022 ställs in?

2
För partier med sviktande stöd är ett val potentiellt farligt. Makten kan förloras och i värsta fall når man inte över riksdagsspärren. I Sverige råder ett tillstånd som ger nuvarande regeringsparti extra anledning att se över sitt hus och manövrera strategiskt. Här finns nämligen en växande opposition som, efter...
Opinionsbildaren och TV4-profilen Marcus Oscarsson har gjort sig känd för att hålla omröstningar på sin egen hemsida i heta politiska frågor. Senast om huruvida det är bra att regeringen inför vaccinpass. Mätningen tycks dock manipulerats kraftigt efter att 91% röstat "jättedåligt". Den 22 november publicerade Marcus Oscarsson en omröstning på...