Om Folkungen

Folkungen är en förening med syfte att sprida kunskap och inspiration för mer självstyre både på folklig och lokal nivå. Vi driver en nättidning, en podd, en youtubekanal och vi ordnar regelbundet träffar och aktiviteter.

Vår filosofi är att samhällen och folk mår bäst när politikens makt över deras liv och vardag är kraftigt begränsad och de frågor politiken tillåts blanda sig i är få och lokalt beslutade. Hur barn ska skolas, hur de gamla och behövande tas om hand, vilka främlingar som tillåts bosätta sig i samhället, hur mycket skatt som ska uppbäras – det är frågor som under större delen av historien avgjorts lokalt och så bör det bli igen. Det finns ingen anledning att norrlänningar ska ha inflytande över skolan i Skåne, eller skåningar ska besluta om naturtillgångarna i Norrland. Eller att en livstidsavlönad politikeradel i Stockholm beslutar om vilka främlingar som ska bo i våra samhällen runtom i landet på lokalbefolkningens bekostnad.

Vi propagerar därför mot statligt centralstyre, mot överstatlighet, ja mot globalism. Vi är emot underkastelse inför FN, WHO och alla dylika globalistiska organ. Vi är emot medlemskap i NATO och för ett snarast utträde ur EU. Vi är emot den stockholmska detaljstyrningen i våra samhällen och för äkta kommunalt självstyre. Samarbete för militärt försvar är nödvändigt, men det går utmärkt utan tvingande nationella läroplaner, EU-standardiserade laddkablar, och amerikanskt beslutade globala minimiskatter.

Att vara emot globalism (politiskt fjärrstyre) är inte detsamma som att vara emot globalisering (handel). Vi förespråkar inte isolering utan, som en statsman en gång uttryckte det: Fred, handel och uppriktig vänskap med alla nationer, men inga trassliga allianser med någon.

Vi förespråkar traditionella beprövade värderingar som gör folk och nationer starka. Vi förespråkar värnandet om lokal kultur, starka lokalsamhällen, med starka män och kvinnor och lyckliga trygga barn. Vi står på kristen grund och menar att det goda samhälle våra förfäder en gång byggde är frukten på kristendomens träd – om vi vill ha tillbaka det behöver vi vårda och vattna samma träd. Ett annat träd ger ett annat samhälle. Vi förespråkar respekt och skydd för privat egendom; det är grunden för all trygghet och välstånd. Vi förespråkar en folklig samsyn och samarbete mellan samhällsklasser, mellan arbetsgivare och arbetare, män och kvinnor, säljare och köpare, land och stad. Välstånd byggs genom samarbete, där alla bidrar med vad de kan efter sina förutsättningar och belönas hederligt därefter.

Folkungarna, alltså folk-ungar och inte fol-kungar, var en grupp medeltida stormän i Uppland under ledning av Folke Jarl. Folkungarna kan betraktas som Nordens första antiglobalister. De försökte försvara sitt självstyre, sin urgamla lag, sedvänjor och rätt till fri handel mot sin tids globaliserande kraft: påven i Rom. De gjorde det genom att liera sig med och stödja den kung som för tillfället lovade att främja deras sak. Folkungarnas historia påminner om skottarnas i filmen Braveheart. I slutänden blev även folkungarna förrådda och halsuggna. I folkungarnas fall av den så kallade riksbyggaren Birger Jarl som centraliserade lagen och makten och sedan sålde hela paketet till den tyska Hansan. Vår tids folkvalda följer samma mönster och kan inte snabbt nog sälja ut oss i utbyte mot pengar och nästa steg i deras internationella karriärer.

Läs historien om folkungarna.

Folkungen är en förening som drivs med frivilligt arbete, frivilliga bidrag och medlemsavgifter. Hör gärna av dig och hjälp till.

[email protected]