tisdag, juni 18, 2024
HemPolitikHur man gör en JO-anmälan

Hur man gör en JO-anmälan

Den 17 november meddelande regeringen att man inför vaccinationsbevis den 1 december i år för sammankomster där fler än 100 personer vistas samtidigt. Beslutet grundar sig i en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Förslaget väckte snabbt starka reaktioner och på söndagen hade över 600 anmälningar till Justitieombudsmannen inkommit.

Denna artikel är en enkel instruktion hur man skriver en JO-anmälan. Främst eftersom en JO-anmälan är det enda sättet medborgare kan opponera sig mot politiska beslut. Desto fler som investerar cirka 5 minuter på att faktiskt anmäla ökar chansen att regeringen faktiskt drar tillbaka planen eller omformulerar den.

Att skriva en JO-anmälan

En JO-anmälan behöver inte vara speciellt omfattande eller långrandig, i formuläret behöver myndighet eller institution preciseras. Här har de flesta anmält Folkhälsomyndigheten. Det är korrekt. Vissa har även valt att anmäla socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Detta är naturligtvis valfritt.

Beskrivning av ärendet
Den första rutan handlar om när händelsen inträffade. Här kan datumet 17 november anges. Det var då regeringen med underlag från Folkhälsomyndigheten presenterade vaccinpassen.

I den andra rutan förväntas man beskriva hur myndigheten agerat felaktigt. Här följer ett exempel på hur man kan formulera själva anmälan. Förslagsvis ska egna ord användas så mängder av anmälningar inte ser identiska ut och kan förkastas av den enkla orsaken.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har genom att presentera införandet av vaccinationsbevis banat vägen för att diskriminera människor som av ett eller annat skäl varken kan eller vill ta vaccin. Detta strider mot FNs konvention om mänskliga rättigheter och riskerar att skapa ett medicinskt apartheid i samhället. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns det inte mycket forskning som visar att vaccinbevis skulle någon effekt på att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är därför av yttersta vikt att etiken och lagen kring vaccinationsbevisen utreds grundligt av Justitieombudsmannen.

I den tredje och sista rutan kan övriga upplysningar ges. I denna ruta kan detta inslag från Sveriges radio och Dagens Juridik länkas.

https://sverigesradio.se/artikel/bristande-forskning-kring-vaccinbevis

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

Den sista rutan är till för att bifoga eventuella filer. Denna kan bortses från. Nu ska anmälan kontrolleras. Efter detta steg är anmälan inskickad och registrerad.

Anmälan hos Justitieombudsmannen görs här

Från skribenten

9 KOMMENTARER

 1. Härmed anmäler jag Regeringen, folkhälsomyndigheten på grund utav att medborgarna utsätts för tvångsvaccinering.

  Det finns redan studier som påpekar att många bygger upp bättre antikroppar utan vaccinen, samt att dödligheten är överdramatiserad.
  Hade ni verkligen brytt er om folket så hade ni istället uppmanat Sveriges medborgare att ta hand om sin hälsa.

  Istället tvingar ni människor att vaccinera sig, trots riskerna dom kan få av vaccinen.

  Andra läkare påpekar att dessa vaccin skapar varianter, vilket gör att det kommer fler fall av covid.

  Jag har läst och sett flertalet fall där människor blir sjuka, samt ligger i respirator efter att dom har vaccinerats.

  Majoriteten dör inte av covid och många har alla möjligheter att bättra på sin hälsa.

  Detta är endast för att få kontroll över människor.
  Ni borde spärras in.

  • Korrekt. JO granskar inte heller departementen dvs. vad tjänstemän hittar på där. Vill man anmäla dessa är det till Konstitutionsutskottet man anmäler.

 2. Covid 19 vaccinet är inget vaccin Dessutom skapar det mutationer så de ovaccinerade bör vara mer rädda för de vaccinerade än tvärtom Kolla nobelpristagaren Luc Montaigners forskning angående covid-19 vaccinet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här