tisdag, juni 18, 2024
HemPolitikVarför Folkungen?

Varför Folkungen?

Folkungen är ett första steg mot förverkligandet av en folkrörelse med kraftig decentralisering och självstyre som övergripande mål. Folkunga rote var Sveriges kanske första frihetsrörelse. Folkunga rote bestod av svearnas högfrälse och leddes av Folke jarl som motsatte sig upprättandet av centralmakten Sverige under Birger Jarls våldsamma styre.

Om man tänker efter lite inser man att det inte finns något skäl för skåningar att kunna styra över skolan i Norrland, eller för norrlänningar att påverka vården i Skåne. Det finns egentligen ingen anledning för Stockholm att ha inflytande över jordbruk, invandring, miljöpolitik, skatter, energiförsörjning eller något annat som ligger utanför Stockholm; ej heller att EU och Bryssel ska ha något att säga till om i Sverige; eller att FN i New York ska bestämma över något i Europa. Men precis som på folkungarnas tid har de styrande ofta sina egna intressen som går på tvärs med folkets. De säljer gärna en del av sin makt över folket till främmande och överstatliga organ i utbyte mot personliga karriärer och fina internationella ämbeten.

I stort sett allt tyranni och all politisk förödelse av civilisationer kommer av centralstyre, av att samhällen fråntas rätten att styra sig själva. Civilisationer uppstår kring starka gemensamma ideal och god organisation av mänsklig förmåga. När de blir för centralstyrda och byråkratiska blir de korrumperade, kvävande och går under. Nästan alla politiska rörelser strävar efter ytterligare maktkoncentration och därmed att driva civilisationen mot sin undergång även om det görs med de allra ädlaste avsikter. Folkungen är inte bara anti-globalistisk utan anti-centralistisk i allmänhet.

Historien är inte en kamp mellan klasser utan snarare mellan härskare och undersåtar. Varför lämnar människor ifrån sig självbestämmande och låter sig härskas över? Ofta, som under Birger Jarl, sker det med våld. Men man kan även få människor att göra det frivilligt. Ett effektivt sätt är att skrämma upp människor med kriser av olika slag, och i vår tid följer den ena krisen ständigt efter den andra. Det växlar ständigt mellan ekonomisk kris, klimatkris, miljökris, krig och pandemier. “Vi har alltid varit i krig med Oceanien” som boken 1984 uttrycker saken. Ett uppskrämt folk är ett lättstyrt folk. Men förutom piska används också morot i form av politiska favörer och “gratis” välfärd i utbyte mot röster. På dessa sätt flyttar härskarna ständigt fram sina positioner. Resultatet är det samhälle vi har idag där den politiska rötan trängt in i varje skrymsle och vrå. Det finns idag inget område som är fredat från den så kallade folkviljan.

De allra flesta människor vill egentligen bara försörja sig och leva sina liv i fred med familj, vänner och sina intressen. Detta upptar det mesta av allas våra liv och det visar att vi har mer gemensamt med varandra än vad som skiljer oss åt. Vår motståndare är inte grannen som röstar på fel parti utan alla de som gör sig karriär på att styra, ställa, leva på och förhindra vanligt folk att leva sina liv i fred; efter eget huvud och på egen bekostnad.

Partivälde och ideologier är medel för att söndra och härska –  divide et impera. På detta sätt delar undersåtarna upp sig i grupper sysselsatta med att strida mot  inbillade motståndare istället för mot civilisationens verkliga fiender.

Folkungens ideal är radikalt. Det är inte höger eller vänster, det är inte demokrati, republik eller monarki. Det är sockenstyre vilket innebär att Sveriges nära 3000 gamla socknar återupprättas och blir politiskt självständiga enheter. Sverige blir ett frivilligt försvarsförbund av självständiga socknar. Detta ideal låter naturligtvis helt orealistiskt för den som blivit fostrad i centralmaktens skola, med centralmaktens Värdegrund och historiesyn. Men besök valfri gammal svensk småstad. Om modernisterna inte rivit det finns där ett litet rådhus med plats för en borgmästare och några få tjänstemän. Det är allt som behövs för att styra ett samhälle där det mesta i livet är fredat från politik och byråkrati. Besök gärna också småstater som Liechtenstein, Andorra eller Monaco, några av världens fredligaste, tryggaste och rikaste länder. Kännetecknande för det rådande centralstyret är att de gamla socknarna har slagits samman till färre än 300 stora kommuner som via kommunallagen styrs hårt av centralmakten. Det säger sig självt att Folkungen är motståndare till stocholmsstyre, liksom medlemskap och allianser i alla globalistiska organ med politiskt inflytande som EU, FN, WHO, NATO, OECD, IMF, BIS med flera. Swexit är en självklar ståndpunkt.

Självstyre betyder inte självförsörjning. På samma sätt som Europa inte är självförsörjande på elektronikkomponenter behöver inte heller socknen vara det. Sedan urminnes tider har man handlat med sin omvärld, alltså sålt något man tillverkat till någon för att köpa något från ytterligare någon annan. En socken behöver inte vara självförsörjande på neurokirurgi och annan vård mer än den behöver vara självförsörjande på mobiltelefoner. Det enda läge då samordning av stora manskap har verklig betydelse är vid försvar, men för att samordna försvar behövs inte en gemensam statsminister, gemensam valuta eller ens gemensamma lagar. Det räcker med ett försvarsförbund. Det finns gott om historiska exempel på försvarsförbund med imponerande stridsförmåga. Någon frågar sig kanske Vem skulle ha råd att bekosta dyr militär materiel? Svar: Samma människor som bekostar det idag.

Även om Folkungens ideal är radikalt och kanske ouppnåeligt inom en mansålder utgör det ena änden på en skala. I den andra änden har vi en global världsregering. En global demokrati vore lika illa som en global diktatur. I båda fall har man försumbar politisk makt över sitt liv och sin hembygd. Vi kanske aldrig når målet, men ju mer makt över våra liv och samhällen vi kan återta och ju mer vi förflyttar oss mot självstyre desto bättre. Och desto stabilare, tryggare, fredligare och angenämare blir våra samhällen. Bara att göra Sverige fritt från alla globala organ vore ett stort steg i rätt riktning.

Även om folkungarna var en medeltida och främst uppländsk företeelse är deras ideal om decentralism och självstyre tidlöst och universellt. Folkungen arbetar för att sprida detta urnordiska ideal. En viktig del i detta är att motarbeta den förödande söndringen mellan man och kvinna, gammal och ung, företagare och arbetare, land och stad, vänster och höger, fattig och rik. Vi vill upplysa de svenska folken från – den gemensamme fienden, centralmaktsivraren och globalisten.

Från skribenten

5 KOMMENTARER

  1. Bra artikel. Jag var inte medveten om detta med folkungen, men har varit inne på linjen att ha så mycket lokalstyre som helst och bryta upp de stora nationerna med enbart vissa handels och försvarsavtal mellan de mindre enheterna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här