fredag, juli 19, 2024
HemNyheterInlösen av halv miljon i gamla sedlar nekas

Inlösen av halv miljon i gamla sedlar nekas

Förvaltningsrätten ger Riksbanken rätt att neka inlösen av 490 000 kr i gamla sedlar då inte hela beloppet kan styrkas med kvitton från bankomatuttag eller annan dokumentation.

Ett dödsbo efter en avliden kvinna ville lösa in utgångna sedlar till ett värde av 490 000 kr hos Riksbanken. Riksbanken ansåg att dödsboet inte med säkerhet kunde visa att inga av sedlarna härrörde från brottslig verksamhet och avslog begäran.

Kvinnan hade fått pengarna i arv och löpande tagit ut pengar i bankomat och sparat dessa i kassaskåp. Sedlarna var av en typ som blev ogiltiga den sista december 2013, och då endast 311 854 kr kunde kopplas till bankomatuttag gjorda före det datumet ansåg Riksbanken att resterande belopp inte kunde anses spårbara. Med den omvända bevisbördas logik kan man därför inte veta att sedlarna kommer från laglig verksamhet.

Fallet avgjordes i Förvaltningsrätten där dödsboet begärde inlösen av det, med dokumentation, styrkta beloppet 311 854 kr. Men även detta nekades med hänvisning till att sedlar till sin natur är utbytbara. Sedlarna kan därför ha sammanblandats och osäkerheten kring en del av sedlarna ansågs därför, så att säga, ha smittat av sig på de övriga sedlarna varför inte heller dessa kunde lösas in.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här