fredag, juli 19, 2024
HemNyheterLäkare, jurister och allmänheten: vaccinbevisen brott mot grundlagen

Läkare, jurister och allmänheten: vaccinbevisen brott mot grundlagen

Den 17 november presenterade regeringen långtgående inskränkningar i den personliga integriteten och i förlängningen kraftigt begränsade rättigheter. Detta genom införandet av vaccinationsbevis den 1 december

I en debattartikel i Dagens juridik kritiserar flera jurister, däribland människorättsjuristen Ruth Nordström regeringen skarpt och kallar införandet ett brott mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Enligt svensk grundlag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen), skriver juristerna i debattartikeln.

Debattörerna fortsätter: regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem.

I andra europeiska länder har vaccinpass varit likställt ett covidbevis, alltså ett bevis på att personen i fråga är frisk eller har antikroppar mot sjukdomen. Trots att man i flertalet länder som redan infört vaccinbevis även har kunnat uppvisa friskhetsintyg eller intyg om antikroppar utlöste åtgärderna omfattande kravaller i flera större europeiska städer. I Sverige är det enligt E-hälsomyndigheten inte aktuellt med några andra bevis än just bevis på fullbordad vaccination. ”Endast vaccinationsbevis kommer att godtas” skriver myndigheten på sin hemsida.

En annan rörelse som bildats är Läkaruppropet, ett initiativ som på medicinsk grund kritiserar nyttan i fråga om smittspridning vid införda vaccinpass. Hittills har 14575 vårdanställda skrivit under uppropet.

I sitt manifest skriver man, – Vi är även kritiska till vaccinpass, som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper för exempelvis resor, konsertbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag. Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt.

Allmänheten tycks inte heller vara imponerade över regeringens planer om införandet av vaccinpass, JO hade vid klockan 09.00 på tisdagen registrerat runt 4000 anmälningar. Något Justitieombudsmannens tjänstemän upplever som överväldigande. Vi har vanligtvis omkring 10 000 ärenden om året, så detta är helt klart en extraordinär situation, säger en medarbetare på JO-registraturen till Folkungen.

Utöver detta har det hållits och planeras flera demonstrationer runt om i Sverige. Senast den 21 november i Stockholm. Ytterligare demonstrationer kommer enligt arrangörerna att hållas i Göteborg den 27 november och i Malmö den 18 december. Hur arrangörerna tänker förhålla sig till det förmodat då införda vaccinpasskravet är okänt.

I politiken råder det delade meningar. Sverigedemokraternas riksdagsorganisation kommer exempelvis kräva covidbevis alternativt självtest för deltagande på partiets landsdagar som hålls i Karlstad med början på torsdag. Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Tobias Andersson är skarpt kritisk till att frågan om vaccinpass inte ens kommer tas upp till votering i riksdagen. Övergångsregeringen skapar här en förordning vilket gör att det inte blir votering i kammaren, säger Tobias Andersson till Folkungen. Vänsterpartiet är idag det enda partiet i riksdagen som motsätter sig krav på vaccinpass.

Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här