lördag, juli 13, 2024
HemOpinionStäll de ansvariga till svars

Ställ de ansvariga till svars

2009 när svininfluensan drabbade Sverige och över 5 milj svenskar vaccinerade sig, drabbades ett 100-tal av allvarliga biverkningar (främst narkolepsi). Det blev stor medial debatt. TV, radio och dagstidningar skildrade de drabbade och ställde ansvariga till svars. Skadeståndsprocesser inledes. Först nu har de drabbade fått rätt till ersättning från staten.
Enligt läkemedelsverket är en allvarlig biverkning den som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Läkemedelsverket har fram tills 2021-12-22 registrerat att 5185 personer drabbats av allvarlig biverkning. Det är stroke, blodproppar, hjärtinfarkt, rosacea, m.m. Av dessa har 274 dött, varav 2 barn. Varför är det ingen debatt och uppståndelse? Varför skildras inte de drabbades öde i media? Varför utkrävs inget ansvar?

Viruset är ansvarig för skadan det orsakar, men vem bär ansvaret för skador när vaccinet är orsak? Är det den som injicerar vaccinet? Är det FHM som uppmanar sjukvården att vaccinera alla, även fullt friska, gravida och barn? Är det regeringen som gett FMH uppdraget att rekommendera åtgärder? Är det WHO som uppmanar alla länder att vaccinera alla? Är det de stora internationella läkemedelstillverkarna? Frågorna är många, men svaren uteblir.

Vaccineringen mot svininfluensan gav några 100 allvarliga biverkningar, stor debatt och skadeståndsprocesser. Idag har vi över 5000 allvarliga biverkningar och 274 döda men ingen debatt. Bara en öronbedövande tystnad.

Svensk sjukvård har misskötts i decennier. Redan innan Corona slog till led sjukvården av stor kapacitets- och resursbrist orsakat av en vettlös befolkningsökning (genom invandring) och politisk vanskötsel. Beläggningsgraden 2019, före corona, i hela riket var ca 105% Det betyder överfulla sjukhus och sängar i korridorerna. Under normala förhållanden bör ett sjukhus ha en beläggningsgrad på runt 70% vilket medger att verksamheten snabbt kan skalas upp vid kris.

Idag är det är akut personalbrist på sjukhusen. Exempelvis har Sundsvalls sjukhus har gått i stabsläge. Om sjuksköterskor tvingas tillbringa all sin tid med att vaccinera fullt friska människor, har de inte tid att vårda de som faktiskt är sjuka. Om dessutom fullt frisk vårdpersonal känner sig tvingad att ta vaccinet och blir sjuka av biverkningarna måste de stanna hemma. Som om detta inte vore nog så omplaceras fullt frisk vårdpersonal som inte vill ta vaccinet. Inte undra på att det är ständiga stabslägen, personalbrist och allvarligt sjuka som ligger i korridorerna.

All fakta ligger öppen för allmänheten och journalister att ta del av på FMH:s och Läkemedelsverkets hemsidor. Det är dags att lyfta fram det obehagliga faktaunderlaget och ställa de ansvariga till svars.

Sam Gunnarsson, företagare

Faktalänkar:

https://www.lakemedelsverket.se/4b0432/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-23.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ersattning-och-inkomstgaranti/ansok-om-statlig-ersattning-for-narkolepsi

 

Från skribenten

1 KOMMENTAR

  1. Ansvar for den laglosa svenska modellen av partipolitisk korruption, har varje myndig svensk unionsmedborgare, som i partipolitiskt val valt eller valjer EN valsedel med partinamn overst pa EN laglos svensk partiforening eller ett laglost kollektiv av svenska partiforeningar utan nytta, ansvar och risk i nutid, nara framtid (fyra eller fem ar) och rum.

    EN myndig svensk unionsmedborgare, som under forbrukad tid i livet mentalt utvecklat ENskild agd mental kunskap att LYDA Jante och Luthers irrlaror, ar i den svenska partipolitiskt styda modellen av skolning lard, tranad och betygsatt att LYDA humana resurser, som medlem i Bjornligan med sate Ankeborg.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här