lördag, juli 13, 2024
HemKulturDe tio budorden på lätt svenska

De tio budorden på lätt svenska

Naivitet är ett ord som kännetecknar vår samtid. ”Hoppsan, tänkte inte på det. Nu ser vi över värdegrunden och vänder blad.” Våra förfäder led inte av den åkomman. Det finns nog flera förklaringar till det.

Ideologi fördummar

För det första hade man inte uppfunnit ideologierna, detta opium för folken. Ideologierna kokades ihop i samband med franska revolutionen. De har representerats av alla tänkbara färger, från röd, blå, brun till grön. Idag är våra sinnen så nerlusade av ideologi att det påminner om det gamla militära skämtet: Om kartan inte stämmer med terrängen, följ kartan eftersom den är av nyare utgåva.

För det andra var livet mer jordnära förr och sammanhangen var av överskådlig storlek. Den som jagade och sådde fick skörda och äta. Den som inte gjorde det fick hungra. Alla begriper. Om nya människor dök upp som såg annorlunda ut, luktade konstigt och pratade med barbarisk brytning utgick man ifrån att de var farliga tills motsatsen bevisats. Man släppte inte in en stor trähäst bara för att den såg hungrig ut.

En tredje förklaring, i alla fall under kristen tid, är att våra förfäder förlitade sig på de tio budorden. De kan verka mossiga för den genomsnittlige tv-tittaren, men jag ska strax översätta dem till vanlig tv-svenska. Då kommer du se hur tidlöst relevanta de är. Man ska se dem som enkla tumregler för att skapa ett tryggt och väl fungerande samhälle, helt enligt evidens och beprövad erfarenhet.

Tio tumregler för ett starkt samhälle

Budorden återfinns i 2:a Mosebok kapitel 20. Bakgrunden är att Moses just hade befriat Gamla Testamentets folk från träldom i Egypten och gått genom Röda havet (som i filmen Prinsen av Egypten). Nu var de på väg att inta det Utlovade landet, Kanaans land. Innan de gick in fick de tio busenkla regler med sig. De gavs med ett löfte och en förbannelse: Så länge de håller budorden kommer de få bo landet i trygghet, frihet och överflöd; men om de bryter dem kommer de bli svaga och därmed lätt byte för starkare folk som kommer invadera, våldta, mörda och byta ut dem. Gamla Testamentet är berättelsen om ett herdefolk som med hjälp av tio enkla regler blev ett imperium men som gick under när de övergav dem.

Det finns olika indelningar av budorden. Nedan följer Martin Luthers indelning. När du läser dem, fundera över hur annorlunda vårt land hade varit om vi inte hade förkastat dem, som Bibelns folk gjorde. Fundera också över hur svenska staten aktivt motarbetar dem.

1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig

Detta är ett förbud mot mångkultur i allmänhet och religionsfrihet i synnerhet. Den som vill bevara sitt land bör inte välkomna och uppmuntra utbredningen av sämre värderingar och religioner. När Gamla Testamentets folk till slut gick under var det först och främst på grund av detta, att de släppte in främmande folk och gudar. Vi älskar vår egen kultur och anser den vara bäst. Varför skulle vi vilja blanda upp den med något sämre? Religionsfrihet må låta vackert, men är det ”hållbart”? Hur ställer sig svenska staten till främmande gudar kontra våra egna?

2. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn

Det handlar om respekt för din kulturs källa. Förr var konst till för att förmedla respekt och vördnad för vår kultur, nu är den till för att irritera och ”väcka debatt”. Det är förmodligen omöjligt att bygga en hållbar civilisation utan en gemensam förenande syn på något högre, ett högre syfte, som gör män villiga att offra allt för den gemensamma saken. Grekerna hade sina gudar, romarna sina, det förkristna och det kristna Sverige sina. Så länge vi höll oss till gudarna uträttade vi stordåd. En gud, heder, ära, evigt liv. Det finns sprängkraft i gudomens namn – vilket sämre religioner bevisar bokstavligen. Den franske filosofen Joseph de Maistre sade ”Varhelst man finner ett altare, där finns civilisation”. Vad gör svenska staten med vår respekten för vår kultur?

3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den

Undvik materialism, det försvagar och dödar. Ta åtminstone en dag i veckan för att att ägna dig åt något annat än pengar. En gång i tiden var det förbjudet med söndagsöppna butiker i Sverige. Vi skulle tänka på vilodagen. Den genomsnittlige tv-tittaren tycker nog det är förlegat och efterblivet. Ett materialistiskt folk börjar se sin gemenskap bara i ekonomiska termer. De kallar sitt land för ”Sverige AB” och börjar fatta beslut enbart på grund av kortsiktig profit istället för långsiktig utveckling. De bygger fula skolor för barnen, betonggetton för arbetarna och städer som demoraliserar. De underkastar sig destruktiva unioner och offrar sin frihet för att tjäna några kronor på en ”inre marknad”. De låter försvaret förfalla och murarna vittra för att köpa nöjen istället. Sen förlitar de sig på främmande makt till priset av risken att bli indragen i andras krig. Så gjorde även Bibelns folk. Hur resonerar svenska staten AB?

4. Hedra din fader och din moder

”… för det att det ska gå dig väl och du må länge leva i ditt land”. Eller på lätt svenska: lär dig av dina förfäder om du vill behålla ditt land. Respektera deras historia, erfarenheter, samlade visdomar och fördomar. Det har kostat dem blod, svett och tårar. Om du lär av deras misstag slipper du göra egna. Tro inte att du är smartare än dem bara för att du har google i din mobiltelefon och kan rabbla värdegrunden utantill. Hedrar svenska staten våra förfäder?

5. Du skall icke dräpa

Hur detta främjar ett gott land ämnas som övning åt läsaren. Strävar svenska staten efter att minska våld och mord?

6. Du skall icke begå äktenskapsbrott

Gift dig ung, gör många barn, fostra dem inom äktenskapets ramar. Ligg inte runt. Undvik porr och sexuell dekadens. Respektera kvinnan, respektera mannen, de är halvgudar skapade i Guds avbild. Ju mer folk ser på sexualitet som lek, desto färre barn blir gjorda. För att citera Nordisk familjebok: I forntiden förde tvåbarnssystemet Grekland och Rom mot undergången. Det torde göra detsamma med våra folk, därest det blir allmän folksed. Etnologen och antropologen Joseph D. Unwin hävdade i sin studie Sex and Culture att ett folk som kontrollerar sin sexualitet och begränsar den till äktenskapet ”kanaliserar sin sexuella energi till expansion och erövrar ’mindre energiska’ länder, och skapar konst, vetenskap och andra indikatorer på högkultur.” Våra förfäder tillämpade denna syn på äktenskap och sexualitet. Hur ser RFSU, pridelobbyn och svenska staten på saken?

7. Du skall icke stjäla

Stark äganderätt är ett värde i sig, men är också en av pelarna för att skapa ekonomisk välstånd. Ett land där ägandet är tryggt blir fredligt och uppmuntrar till investeringar vilket leder till ekonomisk tillväxt. Vad kan man säga om en stat där polismakten som inte längre bryr sig om när undersåtarna drabbas av stölder, rån, inbrott? Eller om en stat som stjäl hälften av vårt arbete, och en överstat som hindrar oss att bruka jorden, skogen och de naturresurser vi äger?

8. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa

Du ska inte ljuga. Du ska hålla ditt ord. Hedersord. Det skapar ett samhälle med hög tillit och stark sammanhållning. Vad gör svenska staten? Talar den sanning eller sprider den ideologisk propaganda?

9. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus

Här gör Martin Luther en genialisk tolkning i sin katekes: Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till. Det här budordet är alltså också en form av skydd för äganderätten. Vi ska inte använda lagen, domstolar, ideologi eller ens demokratin för att tillskansa oss något som tillhör en annan. Bara för att något är lagligt är det inte rätt eller gynnsamt för folkets fortlevnad. Som konkret exempel är detta ett förbud mot välfärdsstaten. Vad gör svenska staten i frågan? (Se fördelningspolitik.)

10. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, eller till något, som tillhör din nästa

Var inte avundsjuk. Detta budord är tyvärr lite av en doldis, men egentligen fundamentalt. De flesta problem här i världen börjar med avund. Kunde vi bara hålla oss till detta så skulle mycket elände undvikas. Arbetar svenska staten för att undvika avund?

11. Du skall icke dividera med noll

Tillägg av Göran Lundgren, min salig gymnasielärare i matematik. Ingen nation som styrs av nollor eller tillåter dem sitta i offentligheten och dividera med varandra kan bestå.

Gamla böcker botar naivitet

För den som vill bli fri från naivitet rekommenderas läsning av gamla böcker. Ju äldre och förbjudnare desto bättre. Har du en gammal Bibel hemma slå gärna upp de tio budorden och läs dem i original. Passa på att lära dig dem utantill medan innehav av Bibel fortfarande är tillåtet (se Fahrenheit 451). Att kunna räkna upp de tio budorden utantill är ett effektivt sätt att imponera på nästa släktkalas eller firmafest. Det blir automatiskt schack matt mot alla hen som briljerar med att kunna värdegrunden.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här