Kultur

Kategorin kultur är en motvikt till skolans samhällskunskap och en utvidgning av ämnet. Syftet med skolämnet samhällskunskap är att förklara hur Sverige styrs, få dig att ta det för givet och inte ifrågasätta det. I kategorin kultur kommer du lära dig att tänka utanför dessa ramar, ifrågasätta, genomskåda och påverka.

Kultur är mer än teater och konst. Ordet kultur betyder odling, som i ordet kultivera. När man odlar en trädgård skapar man ordning där det tidigare växte vilt. På liknande sätt är naturtillståndet mellan människor vilt, fattigt och våldsamt. Kultur handlar om hur man odlar ett samhälle för att få åtnjuta ordning och reda, trygghet, frihet, välstånd, vetenskap och konst.

När man odlar en trädgård konstruerar man inte blommorna själv. Man bereder jorden, sår, vattnar, gödslar och hoppas på solsken och regn. Trädgårdsmästaren skapar förutsättningarna men naturen konstruerar blommorna utan att odlaren förstår exakt hur de fungerar. I ett samhälle är det på liknande sätt. Ett samhälle är oerhört komplext och inte en enda människa förstår hur det fungerar. Men precis som med blommorna behöver man inte förstå allting. Det räcker med att tillämpa beprövade principer som skapar förutsättningar och sunda motiv. Då kommer människor på det stora hela kunna leva goda liv, samarbeta med varandra och uppföra sig civiliserat. Här är några av de viktigaste principerna för att skapa framgångsrika samhällen:

Ett homogent folk med gemensamma värderingar – mångfald är inte styrka utan kaos.

Hög grad av självbestämmande –

I samhällskunskapen i skolan får vi lära oss att den typ av statsskick vi har i Sverige är samma sak som civilisation och frihet. Samhällskunskapens uppgift är att få dig att tro att just det

Ideologi, våra förfäders var överlevnad och ordning.

Samhälle, hålla samman.