Folkungdom

Folkungens program för att fostra pojkar till vuxna män, samhällsbyggare och ledare.

Ett folks framtid hänger på den uppväxande generationens värderingar och färdigheter. Om det uppväxande släktet genomsyras av livslust, självförtroende och förståelse för vad som gör ett samhälle framgångsrikt, då är framtiden säkrad. Om det däremot lider av självförakt, rädsla och okunskap om elementär samhällsmekanik är det värre. En nation av medvetna och förståndiga ungdomar har en ljus framtid.

Bild från ett gammalt bokomslag

Betydelsen av tradition

Ungdomens tillstånd beror på den vuxna generationens förmåga att överföra, eller tradera, sina värderingar och insikter till ungdomen, samt ungdomens vilja att lära av de vuxna. Om traditionen från äldre till yngre bryts, eller störs av ideologier och destruktiva institutioner, kan det snabbt gå illa och landet falla i främmande folks händer. Risken för civilisationens undergång är alltid bara en generation bort. Detta sammanfattas i essensen av det fjärde budordets uppmaning: Lär av dina förfäder om du vill behålla ditt land och din frihet.

Ett uppfostringsprogram för unga män

Folkungdom är Folkungens ungdomsprogram för svenska unga män. Det är utformat för åldrarna 12-18 år men det finns ingen strikt åldersgräns. Till exempel kan fäder och söner gärna utföra uppgifter tillsammans. Somliga uppgifter är av fysisk natur medan andra är intellektuell och andlig natur. En balanserad person utvecklar både kropp och själ. Programmet syftar till att förmedla värderingar och färdigheter som skapar starka, stolta och medvetna civilisationsbärare redo att stå upp för sin frihet och sitt fosterland.

Lös uppgifter ensam och i grupp

Rent konkret går det ut på att utföra 25 olika uppgifter inom fem kategorier och uppnå tillhörande mål. Somliga kan utföras individuellt, andra görs i grupp för att öva ledarskap. Deltagarna uppmuntras att bilda en grupp (en rote) för att hjälpa och uppmuntra varandra. Folkungen kommer organisera genomgångar och aktiviteter både online och i den fysiska verkligheten för att hjälpa deltagarna nå sina mål. De 25 uppgifterna är som följer.

 • Kroppen
  • Fysisk styrka
  • Kondition
  • Simning
  • Hälsa
  • Livräddning
 • Mansrollen
  • Försörja
  • Bygga och reparera
  • Försvara
  • Kvinnor
  • Faderskap
 • Natur
  • Hundra arter
  • Mat
  • Överlevnad
  • Liten vandring
  • Fjällvandring
 • Kultur
  • Politisk analys
  • Nationalekonomi
  • Retorik och propaganda
  • Debatt
  • Omsorg
 • Historia
  • Släkthistoria
  • Lokalhistoria
  • Sverigehistoria
  • Västerlandets historia
  • Kristendomskunskap

Hur man gör

För att vara med i programmet ansöker man först om att bil medlem i Folkungen. Därefter anmäler man intresse för programmet genom att fylla i detta formulär (kommer). Vid godkänd anmälan blir man inbjuden till en av våra uppstartträffar som hålls regelbundet online. Därefter är det bara att sätta igång att jobba med mål efter mål i egen takt. När man uppfyller kraven för ett mål ska det intygas av två personer. Därefter beställer man det tygmärke som tillhör. Efter vart femte tygmärke beställer man även ett gradmärke i metall.