Folkungdom

Ett folks framtid hänger på den uppväxande generationens värderingar. Om det uppväxande släktet genomsyras av livslust, självförtroende och förståelse för vad som gör ett samhälle framgångsrikt, då är framtiden säkrad. Om det däremot lider av självförakt, rädsla och okunskap om elementär samhällsmekanik är det värre. Risken för civilisationens undergång är alltid bara en generation bort. Omvänt gäller att en nation av medvetna och förståndiga ungdomar har en ljus framtid.

Bild från ett gammalt bokomslag

Betydelsen av tradition

Ungdomens värderingar beror i sin tur på den vuxna generationens förmåga att överföra, eller tradera, sina värderingar och insikter till ungdomen, samt ungdomens vilja att lära av de vuxna. Om traditionen från äldre till yngre bryts, eller störs av ideologier och destruktiva institutioner, kan det snabbt gå illa och landet falla i främmande folks händer. Detta faktum sammanfattas i essensen av det fjärde budordets uppmaning till det yngre släktet: Lär av dina förfäder om du vill behålla din frihet och ditt land.

Ett uppfostringsprogram för unga män

Folkungdom är Folkungens ungdomsprogram för svenska unga män. Det är utformat för åldrarna 12-18 år men det finns ingen strikt åldersgräns. Till exempel kan fäder och söner gärna utföra uppgifter tillsammans. Somliga uppgifter är av fysisk natur medan andra är intellektuell och andlig natur. Det är viktigt att utveckla både kropp och själ. Programmet syftar till att förmedla just sådana värderingar och färdigheter som skapar starka, stolta och medvetna civilisationsbärare redo att stå upp för sin frihet och sitt fosterland.

Lös uppgifter ensam och i grupp

Rent konkret går det ut på att utföra 25 olika uppgifter och uppnå tillhörande mål. Till varje uppgift hör ett tygmärke och till var femte tygmärke ett gradmärke av metall. Uppgifterna är jämnt fördelade på fem kategorier. Somliga kan utföras individuellt, andra görs i grupp. Deltagarna uppmuntras att bilda en grupp (en rote) för att hjälpa och uppmuntra varandra samt öva ledarskap. Folkungen kommer organisera genomgångar och aktiviteter både online och i den fysiska verkligheten för att hjälpa deltagarna nå sina mål. De 25 uppgifterna är som följer.

 • Kropp och hälsa
  • Fysisk styrka
  • Kondition
  • Simning
  • Hälsa
  • Livräddning
 • Manliga dygder och plikter
  • Faderskap
  • Kvinnor
  • Försörjning
  • Försvar
  • Bygga och reparera
 • Natur
  • Lokal flora och fauna
  • Mat
  • Överlevnad
  • Liten vandring
  • Fjällvandring
 • Kultur
  • Politisk analys
  • Nationalekonomi
  • Retorik och propaganda
  • Debatt
  • Omsorg
 • Historia
  • Släkthistoria
  • Lokalhistoria
  • Sverigehistoria
  • Västerlandets historia
  • Kristendomskunskap