Natur

Kategorin Natur går ut på att lära känna vår nordiska natur, uppskatta den och överleva i den. Det går också ut på att förstå var mat kommer ifrån och vara förberedd för dåliga tider.

Skuleskogens nationalpark. Foto: Folkungen.

I Bibelns skapelseberättelse läser vi att på sex dagar skapade Gud jorden och därefter befallde han människan att ”råda” över den och allt som lever på den. Att råda över betyder att styra, förvalta eller med andra ord ta hand om. Det är ett stort ansvar. För att kunna göra det måste vi först lära känna och förstå den.

Ett folk präglas av den natur de bor i. Den avgör hur de bor, förflyttar sig och försörjer sig. Omvänt gäller att landskapet formas av det folk som bor i den. En gång i tiden var Sverige täckt av skog, åar, sjöar och berg. Nu finns här byar, städer, vägar, åkermark, industrier, gruvor med mera.

I vår tid sitter många inomhus större delen av dagen, framför skärmar och telefoner. Det finns många fördelar med att tillbringa tid utomhus. Vår kropp och själ är gjorda för det och mår bra av det. Det bygger styrka och motverkar depressioner. Vi kan också lära oss av hur naturen löser problem. I naturen har ideal och ideologi inget att säga till om utan enbart det som är beprövat och fungerar överlever. Att studera naturen kan göra oss mindre naiva och lättlurade.

Du ska uppnå följande fem mål.

  • Flora och fauna
  • Utrustning
  • Mat
  • Beredskap???
  • Fjällvandring