Hundra arter

Kan du skillnaden mellan gran och tall? Björk och asp? Fönsterlav och björnmossa? Att kunna känna igen och klassificera saker är första steget till att förstå dem. I vår natur finns hundratals arter av växter och djur.

Tallskog med inslag av ek i sydöstra Sverige. Foto: Folkungen.

Uppgift

FOTOSYNTESEN också Gör ett album med bilder och namn på 100 arter. Du kan göra albumet på papper eller i dator. Lär dig arterna utantill. Du får göra ditt eget urval men välj först och främst växter och djur från din egen omgivning. Här nedan finns listor med några av Sveriges vanligaste. Bland de 100 ska det finnas minst

 • 10 träd
 • 10 blommor
 • 10 fåglar
 • 10 däggdjur
 • 5 svampar
 • 4 sädesslag

Träd

 1. Tall
 2. (Röd)gran
 3. En
 4. Idegran
 5. Björk
 6. Asp
 7. Ask
 8. Al
 9. Alm
 10. Lind
 11. (Skogs)lönn
 12. Rönn
 13. Ek
 14. Sälg
 15. Pil
 16. Bok
 17. Lärk
 18. Hassel
 19. Hästkastanj
 20. Vide
 21. Hägg
 22. Syrén

Buskar och bär

 1. Svarta vinbär
 2. Röda vinbär
 3. Hallon
 4. Krusbär
 5. Smultron
 6. Lingon
 7. Blåbär
 8. Odon
 9. Hjortron
 10. Slånbär

Våra fyra sädesslag

 1. Vete
 2. Havre
 3. Råg
 4. Korn

Svampar

 1. Kantarell
 2. Trattkantarell
 3. Karljohanssvamp
 4. Röd flugsvamp
 5. Vit flugsvamp
 6. Björkticka

Blommor och andra växter

 1. Tussilago (hästhov)
 2. Krokus
 3. Snödroppe
 4. Maskros
 5. Vitsippa
 6. Blåsippa
 7. Blåklocka
 8. Blåklint
 9. Gullviva
 10. Liljekonvalj
 11. Smörblomma
 12. Prästkrage
 13. Förgätmigej
 14. Linnea
 15. Kungsängslilja
 16. Mjölkört
 17. Ljung
 18. Ormbunke
 19. Skogsfräken
 20. Stensöta
 21. Harsyra
 22. Fönsterlav
 23. Skägglav
 24. Björnmossa
 25. Vit näckros

Däggdjur

 1. Älg
 2. Rådjur
 3. Kronhort
 4. Dovhjort
 5. Brunbjörn
 6. Vildsvin
 7. Varg
 8. Rödräv
 9. Fjällräv
 10. Järv
 11. Skogsmård
 12. Lo
 13. Grävling
 14. Mullvad
 15. (Röd) ekorre
 16. Igelkott
 17. Utter
 18. Fälthare
 19. Skogshare
 20. Kanin

Kräldjur och sniglar

 1. Huggorm
 2. (Vatten)snok
 3. Hasselsnok
 4. Kopparorm
 5. Vinbergssnäcka
 6. Svart skogssnigel

Fiskar

 1. Gädda
 2. Abborre
 3. (Snor)gärs
 4. Mört
 5. Strömming/sill
 6. Öring
 7. Regnbågsöring
 8. Röding
 9. Rödspätta
 10. Torsk

Insekter

 1. Mygga
 2. Geting
 3. Bi
 4. Humla
 5. Röd skogsmyra

Fåglar

 1. Skata
 2. Kaja
 3. Kråka
 4. Talgoxe
 5. Gråsparv
 6. Ringduva
 7. Hackspett
 8. Grågås
 9. Gräsand
 10. Knölsvan