Överlevnad

Lär dig hantera kniv, yxa, karta, kompass, göra upp eld i naturen, några grundläggande knopar.

Skaffa en kniv, en karta över terrängen i ditt närområde, en bra ryggsäck och en sovsäck.

Bygg upp ett balanserat förråd av mat för två veckor.