Mansrollen

Att vara född till man innebär att du har vissa medfödda egenskaper och plikter. Dessa egenskaper ska du utveckla, förstärka, lära dig hantera. I genomsnitt har män större förmåga än kvinnor att utveckla fysisk styrka och utöva våld. När du använder det rätt bidrar du till att skydda din familj och försvara samhället. Män tenderar att i högre grad tänka långsiktigt, se faror i tidigt skede, ta risker, lösa problem, uppfinna nya lösningar.

Män och kvinnor är generellt bättre på olika saker. Kvinnor är bättre och mer intresserade av det som är ”nära”, alltså relationer och omsorg. Män är bättre på det som är ”på avstånd”, som riskhantering, försvar, planering. För ett sunt samhälle behövs både män och kvinnor, både omsorg om det som är nära och det som är fjärran.