Kroppen

Det sägs att den friske har många önskningar men den sjuke har bara en. Gissa vilken. Grunden för nästan all mänsklig förmåga och utveckling är en frisk och stark kropp. Kroppen är gjord för att användas och när den används regelbundet mår den bäst. En stark kropp är också en förutsättning för ett starkt psyke. Den romerske poeten Juvenalis (död ca 127 e.Kr.) citeras ofta med orden mens sana in corpore sano. Han ansåg att ”ett friskt sinne i en frisk kropp” var mer eftersträvansvärt än bekvämligheter, lyx och ett långt liv. Att vårda sin egen kropp är en naturlig startpunkt för folkungdomens program.

Grekisk atlet 100 e.Kr. Bild: Wikimedia Commons

I vår tid och vår del av världen finns många hot mot hålla kroppen frisk och sund. Dels har vi utvecklat bekvämligheter som skapat en osund och passiv livsstil med mycket stillasittande i skolbänkar, på kontor och framför skärmar och sena nätter. Dels är vår miljö fylld med främmande kemikalier i prylar, byggnader och vatten. Mediciner kan rädda liv men har alltid biverkningar, liksom p-piller och diverse kroppsvårdsprodukter. Jordbruk bedrivs industriellt och på ett sätt som utarmar jorden och leder till lägre näringshalt i maten. Detta har lett till en motsägelsefull utveckling. Vår medellivslängd har ökat men vi har blivit fetare, svagare och drabbas oftare av kroniska så kallade välfärdssjukdomar. Vår fertilitet, förmåga att få barn, har också försämrats på ett alarmerande sätt.

Ju mer man lär sig om kroppen desto mer inser man vilket underverk den är. Rätt skött och med lite genetisk tur är den en fantastisk maskin som kan ticka på under många år. Under dessa år kan du få njuta av ett härligt liv, uträtta mycket mycket gott och skapa ett avtryck för dina efterkommande.

Kristen tradition har en hel del att säga om kroppen. I skapelseberättelsen i Gamla Testamentet läser vi att på den sjätte dagen skapade Gud människan till sin egen avbild: till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Mannens kropp skiljer sig från kvinnans på många sätt, inte minst när det gäller styrka. Det är därför framför allt mannens roll att skydda hemmet och försvara samhället och rädda liv. Det är ännu en anledning till att det är viktigt att du bygger upp styrka. I kategorin kroppen ingår följande fem uppgifter.