Kroppen

Det sägs att den friske har många önskningar men den sjuke har bara en – att bli frisk! Grunden för nästan all mänsklig förmåga och utveckling är en frisk och stark kropp. Kroppen är gjord för att användas och när den används regelbundet mår den bäst. En stark kropp är också en förutsättning för ett starkt psyke. Den romerske poeten Juvenalis (död ca 127 e.Kr.) citeras ofta med orden mens sana in corpore sano. Han ansåg att ”ett friskt sinne i en frisk kropp” var mer eftersträvansvärt än bekvämligheter, lyx och ett långt liv. Att vårda sin egen kropp är en naturlig startpunkt för folkungdomens program.

Grekisk atlet 100 e.Kr. Bild: Wikimedia Commons

I vår tid och vår del av världen finns många hot mot hålla kroppen frisk och sund. Dels har vi utvecklat bekvämligheter som skapat en osund och passiv livsstil med mycket stillasittande i skolbänkar, på kontor och framför skärmar och sena nätter. Dels är vår miljö fylld med farliga kemikalier i prylar, i byggnader, i vatten och i kroppsvårdsprodukter. Jordbruk bedrivs industriellt och på ett sätt som utarmar jorden och leder till lägre näringshalt i maten. Övermedicinering är ett annat problem eftersom alla mediciner har biverkningar. Detta har lett till en motsägelsefull utvecklingen: Efter att vår medellivslängd har ökat började vi i bli fetare, svagare och drabbas oftare av kroniska så kallade välfärdssjukdomar. Vår fertilitet, förmåga att få barn, har också försämrats alarmerande.

Ju mer man lär sig om kroppen desto mer inser man vilket underverk den är. Rätt skött och med lite tur är den en fantastisk maskin som kan ticka på under många år. Under dessa år kan du få njuta av ett riktigt gott liv, ha tid att uträtta mycket mycket gott och skapa ett stort avtryck för dina efterkommande.

Kristen tradition har en hel del att säga om kroppen. I skapelseberättelsen i Gamla Testamentet läser vi att på den sjätte dagen skapade Gud människan i sin egen avbild: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Till skillnad från djuren har vi också utrustats med den gudomliga förmågan att skilja mellan rätt och fel: Och HERREN Gud sade: »Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är.» Mer om den biten under kategorin manliga dygder.