Livräddning

I händelse av olycka eller våldshandling kan du rädda en medmänniskas liv om du behärskar första hjälpen. Det är en liten investering för dig som kan få stor betydelse för någon annan.

Bild: BruceBlaus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Uppgift

Följande ska utföras på en kurs eller tillsammans med minst en annan person så att ni kan öva på varandra. Om ni inte vill blåsa mun-mot-mun i varandra försök få tag i en övningsdocka, annars får ni simulera det. Du ska öva, behärska och förklara utantill:

 • Minnesregeln ABC för att veta i vilken ordning de olika räddningsmomenten ska utföras.
 • Medvetandekontroll.
 • Andningskontroll.
 • Åtgärder vid luftvägsstopp.
 • Hjärt- och lungräddning av vuxen.
 • Hjärt- och lungräddning av barn (skillnader mot vuxen).
 • Förebyggande av chock och cirkulationssvikt.
 • Stopp av blödning med tryckförband respektive avsnörande förband.
 • Hur man lägger en person i framstupa sidoläge.
 • Larm till 112 på effektivt sätt.
 • Heimlich-manöver.
 • Lär dig hur man använder brandsläckare och en brandfilt, släck en eld med en brandsläckare.
 • Veta vad en hjärtstartare är och hur den fungerar i stora drag.

Tips

Examinering

Om du gått en kurs är kursintyget bevis på att du klarat av uppgiften. Om du lärt dig på egen hand, tillsammans med någon annan, ska du detaljerat förklara ovanstående punkter och visa hur man utför dem för två vuxna vittnen. De ska vara kompetenta att bedöma om du behärskar uppgiften.