måndag, maj 27, 2024
HemPolitikGymnasieelev: "Indoktrinering går före kunskap"

Gymnasieelev: ”Indoktrinering går före kunskap”

Jag går i årskurs två på gymnasiet och läser just nu kursen Samhällskunskap 2 efter att ha läst Samhällskunskap 1 förra året. Jag har haft samma lärare båda åren. Som så många andra lärare har hon en kraftig lutning åt vänster. Jag ska berätta hur jag använde läroplanen mot skolans vänstervridning och vill uppmuntra andra elever att göra detsamma. Läroplanen är luddigt skriven och ger skolan rätt att undervisa nästan hur mycket vänsterideologi som helst. Men när man läser den inser man att den även kan användas mot dem.

Bland det första min lärare sa till oss elever när hon presenterade sig var att hon hatar Trump. Visst får hon lov att tycka så, men är det verkligen lämpligt att säga så till sina elever när hon ska undervisa fakta och lära ut kritiskt tänkande? Det tyckte inte jag. Jag tänkte inte mer på det förrän några veckor senare då liknande kommentarer yttrades. Jag fick höra saker såsom: ”England lekte jag vet inte vad och lämnade EU”, ”Sverige behöver invandring”, och ”om vi fortsätter på den här linjen kanske vi får Jimmie Åkesson som statsminister”. Jag märkte att hon endast yttrade åsikter från vänsterperspektiv och gav oss aldrig hela bilden som en lärare ska göra. Min pappa mailade rektorn mot slutet av terminen men fick inget svar.

Det var inte förrän i kurs 2 som jag bestämde mig för att göra någonting åt det här då hon pratade om abort på en lektion. Under lektionen nämnde hon att ”abort är en mänsklig rättighet” och att ”fostret är ett liv men inte en människa”. Jag förstod inte hur hon fick lov att säga så när abort inte är en uppräknad mänsklig rättighet och frågan om livets början inte är vetenskapligt grundad.

Jag kallade till möte med min mentor som höll med mig om att hennes kommentarer var olämpliga och uppmanade mig att prata med samhällskunskapsläraren. Jag tog hennes råd och pratade med henne efter skolan samma dag. Under mötet förlarade jag om att jag upplevde att hon var partisk och fick som svar att jag nog kommer att uppleva att hon är partisk många gånger, men att hon egentligen inte är det. Hon menade att om saken gäller mänskliga rättigheter, har hon skyldighet att prata om det och säga ifrån. Jag var mig missnöjd efter mötet och kände inte att hon förstod. Därför kontaktade jag rektorn och berättade för henne vad jag tyckte om den här lärarens undervisning.

Rektorn tyckte att jag skulle ha ett till möte med läraren med rektorn närvarande för att det skulle lösa sig. Det lät som en bra idé. Innan det här mötet förberedde jag mig genom att studera läroplanen och tänka igenom vad det var jag ville få fram. Det jag tog med mig från läroplanen för att trycka på under mötet var att:

  • ”Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.”
  • ”Alla som arbetar i skolan ska… tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas.”

Jag tog upp att jag skulle vilja att läraren skulle tydligt skilja på åsikter och värderingar och ge oss argument från flera sidor. Som svar fick jag att om det är en organisation eller ett politiskt parti som försöker nedvärdera demokratiska värderingar eller mänskliga rättigheter så kommer hon att ta ställning emot det. Hon tog upp exemplet Trump då hon anser sig ha bevis på att han underminerat demokratiska institutioner. Jag svarade att vi elever ändå borde få båda sidorna för att själva kunna skapa en egen uppfattning och lära oss tänka kritiskt, eftersom det enligt läroplanen är en viktig del av att gå i skolan.

Läraren menade att man inte ska ge samma utrymme till de färre procenten. Hon tog upp ett exempel att 4 procent är ”klimatförnekare” medan resten inte är det och att man inte ska ge samma utrymme till dem. Då tänkte jag att förr i tiden var nog majoriteten helt övertygad om att jorden var platt. Tänk om man aldrig hade gett utrymme åt dem som tänkte annorlunda. I det fallet visade det sig att minoriteten hade rätt. Vad är det som säger att det inte kan vara så igen? Vad är det som säger att 4 procent har fel, bara baserat på hur många de är? Och varför ska vi elever inte få lära oss hur de tänker bara för att de är en minoritet? Här är jag och min lärare inte överens, hon tycker inte att de ska få samma utrymme. Det finns många seriösa vetenskapsmän som är ”klimatförnekare” men hon ger dem inte något utrymme alls. Jag har aldrig fått lära mig hur en ”klimatförnekare” tänker i skolan. Jag har aldrig fått höra argument från båda sidor mötas. Det är samma sak i många andra diskussionsämnen. Vi får inte båda sidorna eftersom hon anser att minoriteten inte ska få samma utrymme.

Ett positivt resultat från mötet var att läraren medgav att det ibland kan ha blivit ensidigt när hon tog upp exempel för att tydliggöra vad det är vi pratar om. Exempelvis Trump när vi pratade om demokrati. Hon sa att hon inte alltid tänker på det men att hon ska försöka förbättra det. Det jag upplever i sådana situationer när hon faktiskt säger att man kan ha andra åsikter, är att hon utgår från att det hon säger och tycker är rätt och att de andra tycker annorlunda och fel. Dock nämner hon alltid vid sådana situationer att man har rätt till andra åsikter. Jag skulle vilja att undervisningen är saklig och att man ger lika mycket från båda sidor för att vi elever ska kunna bilda vår egen uppfattning utan att få vinklad information och färdiga åsikter.

Jag är övertygad om att det finns andra som känner som jag i många situationer. Några månader in på kurs 1 tog jag upp det här med andra klasskompisar. Det visade sig att de också lagt märke till det. Vi började utmana läraren på lektioner genom att ställa frågor från andra håll när hon bara gav ett perspektiv på saken. Gör det du också. Ställ frågor! Utmana läraren! Skriv ned olämpliga kommentarer och påståenden som sägs under lektioner och konfrontera läraren. Boka möte, involvera rektorn, ta med föräldrar och använd dig utav läroplanen, exempelvis de utdrag jag nämnde ovan. Ett annat passande utdrag är: ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”. Utnyttja det kravet. Om skilda uppfattningar ska uppmuntras, varför ska inte läraren själv föra fram dem också?

Elsa Olsson
Elsa Olsson
Gymnasieelev med traditionella värderingar. Gillar att läsa, spela piano och diskutera samhällsfrågor.
Från skribenten

6 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här