måndag, maj 27, 2024
HemNyheterLag mot organiserad rasism påminner om sexköpslag

Lag mot organiserad rasism påminner om sexköpslag

Parlamentarisk utredning föreslår kriminalisering av deltagande i och stöd till organisationer som bedriver organiserad rasism. Det skall bli fängelse i straffskalan men även ringare brott skall kunna lagföras.

I dag, tisdag den 4 maj klockan 15.00, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer. Den parlamentariska kommittén, som har letts av utredaren tillika justitierådet i Högsta domstolen Dag Mattsson, har bland annat haft i uppdrag att överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana.

På grund av det parlamentariska läget, där tre partier (L, SD och V) reserverat sig, är det utredarens förslag att en ny lag bör fattas som förbjuder deltagande i organisationer som bedriver organisatorisk rasism i form av förföljelse. Såväl deltagande som stöd till sådana organisationer föreslår bli straffbart. Helt i paritet med den sexköpslag Sverige har vilket gör det möjligt att tillhandahålla sexuella tjänster men inte köpa dem.

Tre av ledamöterna i kommittén (C, MP och S) uttrycker önskemål om att även organisationerna i sig skall kunna upplösas och vill se en sådan utveckling i framtiden. Samtidigt menar M och KD att lagstiftningen borde rikta sig bredare och inte bara mot rasistiska organisationer utan även omfatta organiserad brottslighet, våldsbejakande vänsterextremism, med mera.

Om lagen kommer att röstas igenom i Riksdagen, är förslaget att högsta straff skall vara fängelse i högst två år för brott av normalgrad. Grov organiserad rasism skall kunna ge upp till fyra års fängelse. Även ringa brott skall kunna straffbeläggas.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här