måndag, maj 27, 2024
HemNyheterRegeringens beslut kan inte rättsprövas

Regeringens beslut kan inte rättsprövas

Regeringens beslut om så kallade vaccinationsbevis är normerande och kan därför inte rättsprövas. Detta slår Högsta förvaltningsdomstolen fast efter att ha prövat saken. Samtidigt är det enligt Europakonventionen en rättighet att få beslut prövade. Men detta tolkar Högsta förvaltningsdomstolen endast gäller i enskilda fall. Förordningen om vaccinationsbevis, menar man, berör ingen enskild.

En man har vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen sedan regeringen beslutade om en förordningsändring som ger möjlighet till krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Som enskild äger man enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna rätt att ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar i sitt avslag till artikel 6.1 i konventionen vilken talar om den enskildes civila rättigheter. Man hävdar att det vara är i beslut som gäller enskilda fall som kan rättsprövas. Förordningsändringen är vad man betecknar som normerande vilket innebär att den gäller alla. Detta är Dagens Juridik först med att rapportera.

Den 20 december gick samtidigt remisstiden ut för regeringens förslag om att dessa normerande medicinska pass skall gälla även på andra områden. Exempelvis gym, på restauranger och handelsplatser. Statsministern meddelade vid en presskonferens den 21 december att denna vidare tillämpning av passen inte blir aktuell förrän ännu fler fått sin tredje dos.

Nu erfar Folkungen att regeringen tillsammans med en lång rad myndigheter kommer att sjösätta en nationell kampanj tidigt 2022. Det rör sig om en så kallad ”vaccinationsvecka” då man vill nå ut till så många som möjligt.

Från skribenten

1 KOMMENTAR

  1. Om Regeringens beslut om ditt eller datt, INTE i tid och rum kan rättsprövas, lokalt i namn för EN laglös svensk domstol, är detta FÖRDRGSBROTT, som Regeringens ”advokat” kostnadsfritt i tid och rum processar för EN myndig svensk unionsmedborgare, med RÄTT utvecklad och ägd mental kunskap att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, lokalt i EES eller Europeiska unionen!

    Om Regeringens ”advokat” i tid och rum INTE rättssäkert i tid och rum vill, kan eller vågar processa rättssäkert dokumenterat fördragsbrott, öppnas EN kostnadsfri klagan om fördragsbrott till EU-kommissionen, som operativt i tid och rum är ansvarig för att rättspraxis fastställd av EU-domstol med säte Luxemburg, rättssäkert förvaltas i tid och rum lokalt i varje ENskild medlemsstat.

    Om Regeringen inte mentalt vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, skall EU-kommissionen överföra ärendet till EU-domstol med säte Luxemburg, för handläggning och beslut om böter och skadestånd, att betala för den svenska Regeringen, som rättssäkert rättssubjekt lokalt i Europeiska unionen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här