måndag, maj 27, 2024
HemPolitikRio Tinto i Serbien - eliten mot folket

Rio Tinto i Serbien – eliten mot folket

Ett land är inte arvegods från våra förfäder; det är ett lån från framtida generationer. Ett lån med hög ränta. Hur väl tar vi hand om landet innan vi överlåter det till våra barn? Lämnar vi det i användbart skick? Bedrivs energiproduktion och utvinning av naturresurser på ett ansvarsfullt sätt? Vem får del av rikedomarna? De som äger och brukat landet, eller politiker och företag som ingått avtal ovanför deras huvuden?

Rio Tinto är ett internationellt anglo-amerikanskt gruvföretag, ett av världens största. ”Utveckling av viktiga material för en hållbar utveckling”, lyder bolagets mål. Samtidigt har företaget anklagats för korruption, miljöförstöring och inbördeskrig. Under juli månad 2021 annonserade Serbiens president att mark ska upplåtas till Rio Tinto för vad som ska bli Europas största litiumgruva. Tusentals invånare har under de senaste veckorna samlats i gemensamma protester mot anläggningen av gruvorna, en dödsdom som är signerad av Rio Tinto, Serbiens president och EU. Varför?

Rio Tintos verksamhet har lämnat spår efter sig. Företagets före detta VD Simon Trott avgick efter en skandal i vilken bolaget sprängt kulturarv i Australien. USA:s och Storbritanniens finansinspektioner har stämt och bötfällt företaget. Det hindrar inte företaget att fortsätta berika sig på naturresurser i många länder, tillsammans med lokala politiker.

Ett annat fall är Bougainville Island i Nya Guinea. Där har Rio Tintos gruvor orsakat en markant ökning av sjukdomar på grund av föroreningar. Samhällen har översvämmats av gruvslam och dricksvatten har förgiftats. Kulturarv, heliga byggnader och hem har offrats för gruvornas avfall och problemen har eskalerat till inbördeskrig. Rio Tintos närvaro i Bougainville kopplas till cirka 20,000 dödsfall, en siffra som ändå inte förmedlar den fullständiga skadan företaget orsakat. Rio Tinto förnekar att de orsakat dödsfallen och föroreningarna. Rio Tintos verksamhet har gynnat samhällseliten på bekostnad av vanligt folk. Det är kanske inte undra på att folk ifrågasätter att den serbiske presidenten Aleksandar Vucics gett Rio Tinto tillstånd för gruvan.

Lägligt nog har presidenten ändrat expropriationslagen och begränsat möjligheten till folkomröstning vid tyngre frågor. Det är därmed inte möjligt att få till stånd en folkomröstning i frågan samtidigt som privat egendom kan exproprieras för att bereda plats för gruvan. På grund av dessa regleringar samlades tusentals medborgare och blockerade trafik vid huvudvägar och på broar, i protest mot det tvångsbeslag och den miljöförstöring som väntar när Rio Tinto inleder projektet. Kritiker hävdar att protesternas egentliga motiv är att visa missnöje mot den nuvarande regimen inför de kommande valen och att Rio Tintos gruvor endast är en distraktion från ”en dold agenda”.

De plötsliga lagändringarna bör ses som en varningsklocka i syfte att möjliggöra, inte bara Rio Tintos verksamhet, utan ytterligare framtida intressenter som önskar utvinna landets naturresurser. Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic publicerade nyligen en instagram-story med en bild på protesterna med följande beskrivning: ”Ren luft, vatten och mat är nyckeln till hälsa”. Demonstranternas plakat och Djokovics uttalande vittnar om vilket motiv protesterna faktiskt har. Likaså är regimens motiv uppenbart. Professor Ratko Ristic hävdar att den serbiska regimen väntas tjäna 7-30 miljoner euro på projektet. EU har valt att bygga en av de största gruvorna i Serbien trots att Serbien inte är ensamt om att vara rikt på litium. Tyskland innehar minst lika mycket litium, men har nekat Rio Tinto tillstånd.

Litium är en viktig råvara i produktion och distribution av så kallad ”grön el”. Europeiska Unionen har som mål att Europas vägar ska fyllas med 30 miljoner elbilar till 2030. Inget annat land i EU önskar utvinna litium, men samtidigt importerar de stora mängder av metallen. Kan det vara så att dessa länder inte önskar förstöra sin egen miljö, samtidigt som de inte har något emot att förstöra andras?

Vill Serbiens president ha ett inbördeskrig, som i Bougainville? Den nuvarande regimen och EU vill helt klart att Rio Tinto etablerar sin gruva för att fylla alla inblandade beslutfattares fickor. Samhällseliten vinner. Naturen och våra framtida barn förlorar.

Tijana Ivkovic
Tijana Ivkovic
Tijana Ivkovic studerar ekonomi och politik vid Stockholms universitet. Bevakar europeisk politik och media samt har ett stort intresse för historia.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här